Lederudvikling i DEI

Formålet med lederudvikling i diversitet og inklusion er at opbygge ledernes bevidsthed og forbedre deres kompetencer til at handle på denne bevidsthed. Flere undersøgelser peger på, at ledernes måde at agere på har op til 70 % indflydelse på, hvorvidt teams og individer føler sig inkluderet.

Vores lederudviklingsforløb kan tilpasses din organisation og vil give lederne viden, perspektiver og værktøjer, der fremmer inkluderende praksis i organisationer. Forløbene bygger på FN’s kompetencerammeværk for de 17 verdensmål.

Hvorfor skal du som leder initiere et udviklingsforløb og deltage aktivt i det?

Der er mange gode grunde til at opbygge lederes viden om arbejdet med diversitet og inklusion: Undgå diskrimination og svindel, forbedre teamsamarbejdet, øge innovationen i organisationen og skabe et mere bæredygtigt arbejdsliv og samfund. Det svære er at vide hvordan. Følelsen af at sige noget forkert og frygten for at træde forkert overskygger muligheder for at handle. I LEAD udvikler vi lederudviklingsforløb- og programmer, der støtter lederne i, hvordan de kan handle.

Årsagerne til at sætte et udviklingsforløb i gang kan fx være:

Ubevidste fordomme,

der kan føre til partiske beslutninger ved ansættelser og forfremmelser, hvilket hindrer diversitet og inklusion på arbejdspladsen. 

Manglende repræsentation,

der gør det udfordrende at tiltrække og tilknytte medarbejdere. Derfor er det vigtigt som leder at bryde den selvforstærkende cyklus af manglende diversitet, så DEI-målsætninger faktisk omsættes til praksis.

Modstand mod forandring

og nye politikker eller initiativer, der fremmer diversitet og inklusion. Det er vigtigt at erkende, at fraværet af ledelsesmæssig støtte og anerkendelse skaber en barriere for at overvinde denne modstand.

strand, lederudviklingsforløb, implementeringsstrategi
Natur billede af havre, lederudviklingsforløb, implementeringsstrategi

LEADs tilgang til lederudvikling inden for DEI

Vi arbejder med ledere på forskellige niveauer: 

Individuel lederudvikling

Handler om at se sig selv som rollemodel. Lederen får mulighed for at arbejde med egne barrierer samt undersøge og etablere et personligt formål. Fokus er på at inspirere til en ledelsespraksis, der skaber tilhørsforhold, og hvor medarbejderne føler sig anerkendt og mødt i deres forskelligheder uanset baggrund.

Udvikling af teamledelse

Handler for om, hvordan lederen faciliterer inkluderende møder, og hvordan lederen skaber et modigt rum for dialog i teamet. Mangfoldighedsledelse drejer sig blandt andet om at forstå dynamikkerne mellem minoriteter eller majoriteter, og hvordan man opbygger evnerne i teamet til at hente fordelene ved mange forskellige perspektiver. Hvis ikke lederen forstår mangfoldighedsledelse, kan diskussioner og uenigheder overskygge hverdagens opgaver og drift.

Ledelse af organisationen

Handler om at arbejde med organisationens uformelle og formelle strukturere, fx hvordan organisationen skaber mere inkluderende rekrutterings- og forfremmelsesprocesser og tiltrækker medarbejdere med forskellige profiler. 

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi tilbyder uddannelsesforløb, oplæg og workshops designet til at styrke ledelsesmæssige kompetencer indenfor implementeringen af din organisations strategiske DEI-initiativer. Se eksempler på vores ydelser her:

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om DEI for alle niveauer af din organisation

Uddannelse

DEI-uddannelse af ledere i organisationen. Vi udvikler forløb for topledere og for de øvrige ledelsesniveauer i organisationen.

Netværk & workshops

Facilitering af netværk og aktive workshops med fokus på sparring og kompetenceudvikling

Mød konsulentteamet

Partner og områdedirektør

Chefkonsulent

Chefkonsulent

Referencer

OK_Logo

Formålet med DEI-lederforløbet hos OK var gennem praksisnær undervisning af 100 ledere at skabe bevidsthed om og inspiration til, hvordan man som leder kan fremme en inkluderende kultur og sikre en tryg og attraktiv arbejdsplads for alle.

For at sikre at indhold og format af undervisning ramte rigtigt hos lederne, gennemførte vi tre testworkshops for direktion, AMO-organisation og HR. Med inputs herfra skræddersyede vi det endelig format, og brugte særligt direktionens inputs til at forankre forløbet strategisk for lederne.

Undervisningen bestod af to workshops med seks-syv uger imellem for at sikre transfer af viden og tid til prøvehandlinger mellem de to workshops. Buddy-aftaler understøttede, at lederne blev holdt oppe på deres løfter om prøvehandlinger imellem workshops.

"Jeg startede forløbet med korslagte arme, men jeg synes virkelig, der er sket noget fra første workshop og til nu. Vi kan tale om ting, som jeg ikke troede, vi kunne tale om i OK. Det er fedt og et stort skridt på rejsen for os.”

Logo for CBS

LEAD underviser på et DEI ledelsesudviklingsprogram for direktion, ledere, studieledere, institutledere og øvrige personalledere på CBS.

Programmet har til formål at træne inkluderende ledelseskompetencer hos ledergruppen som et led i CBS’ implementering af deres Gender Equality plan

I samarbejde med CBS’ D&I Office er der blevet udvalgt forskellige temaer. Det var vigtigt for CBS at lederne hen over forløbet udviklede et fælles sprog og havde frugtbare dialoger undervejs. Derfor mødtes lederne i læringsgrupper mellem de 4 moduler for at praktisere DEI kompetencer i praksis.

Øvrige temaer: Hvordan håndteres diskrimination på en arbejdsplads, diversitetsledelse, mikroaggressioner og normer

Er der noget, du er i tvivl om, så lad mig ringe dig op med personlig vejledning

Partner og områdedirektør

Chefkonsulent

DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS 2024

Vi afholder konference om den attraktive arbejdsplads den 21. maj i Århus og den 24. maj i København.

Bliv klogere på:

  • Helhedsmodellen
  • Den nytænkende arbejdsplads
  • Indsatsområder
  • Best practice-eksempler