Biasbevidst ledelse

I vores daglige samspil med andre analyserer vi mennesker konstant vores omgivelser og danner ubevidst mening, forventninger og antagelser om dem baseret på faktorer som udseende, personlige egenskaber og karaktertræk herunder blandt andet etnicitet, religion, funktionsniveau, køn, kønsidentitet, alder og seksuel orientering. Disse antagelser eller fordomme – også kaldet biases – eksisterer og dannes helt udenfor vores egen kontrol. Det er afgørende som leder aktivt at adressere, hvordan biases hindrer objektive beslutningsprocesser og dermed står i vejen for ønsket om at opnå en mere mangfoldig og inkluderende arbejdsplads. Hos LEAD hjælper vi dig med at implementere en systematisk tilgang til at håndtere og arbejde med negative biases.​

Hvorfor skal man arbejde med biasbevidst ledelse?

Der findes flere end 180 former for ubevidste bias. Nogle biases betragtes som negative, fordi de underminerer vores evne til at træffe velinformerede og objektive beslutninger. Disse negative biases kan føre til forudindtagethed, fejlslutninger eller stereotypier, der forvrænger vores opfattelse af virkeligheden og kan have negative konsekvenser for os selv eller andre. ​

Den dårlige nyhed er, at alle har biases, og at de er stort set umulige at slippe af med, når først de er etableret. Den gode nyhed er dog, at god strategi, ledelsespraksis og HR-værktøjer kan gøre os bevidste om, arbejde med og bryde biases, så de ikke ufrivilligt påvirker vores beslutninger. ​

Det er derfor en vigtig ledelsesdisciplin for enhver god leder, at være opmærksom på og arbejde med bias hos sig selv og i organisatorisk kontekst. Det er helt grundlæggende for et sundt og inkluderende arbejdsmiljø, at man som leder er i stand til at afdække skjulte biases, der resulterer i diskrimination og strukturelle problemstillinger i egen organisation.​

6 typiske biases, der påvirker beslutningsprocesser

Her er et par eksempler på biases, der sandsynligvis påvirker dit daglige virke som leder, helt uden du er opmærksom på det:

1

Kategoriseringsfejlslutninger: mennesker har tendens til at danne simple, mentale modeller (tommelfingerregler), som kan betyde, at logiske regler og kategoriseringer ignoreres.

2

Bekræftelsesbias: mennesker har tendens til at søge, tolke og huske oplysninger på en måde, der bekræfter deres allerede eksisterende overbevisninger. 

3

Etiske biases: denne form for bias henviser til et etisk blindpunkt, hvor mennesker har tendens til at overse eller bortforklare deres egen uetiske adfærd og interessekonflikter.

4

Selvovervurderingsbias: mennesker har tendens til at være overoptimistiske, hvilket ofte fører til, at de ser fremtiden i et positivt lys og dermed negligerer risici og fremtidige udfordringer.

5

Tabsaversion: mennesker har en stærk aversion mod tab, hvilket ofte medfører irrationel beslutningstagen.

6

Emotionelle biases: denne form for bias adskiller sig fra andre kognitive biases og henviser til, at menneskelig adfærd ofte påvirkes af emotioner længe før hjernen når at bearbejde informationerne. 

LEADs tilgang til biasbevidst ledelse

Biasbevidst ledelse er en vigtig del af arbejdet med diversitet og inklusion. Ikke desto mindre er også det vigtigt at erkende, at det kun er en del af et større strukturelt arbejde med DEI-initiativer. Biasbevidst ledelse kræver selvfølgelig en grundlæggende viden om, uddannelse i og forståelse for, hvad bias er. Her arbejder vi hos LEAD med dig som leder på at øge og udvikle din bevidsthed om og forståelse for, hvilke typer af bias, der gør sig særligt gældende personligt for dig, men også hos jer som organisation, og hvordan disse bias påvirker jeres samarbejde, processer og strukturer. ​

Men opmærksomhed på egne og organisationens bias kan ikke stå alene. For at sikre en reel effekt og en længerevarende samt bæredygtig forandring, arbejder vi først og fremmest med at klæde jer på med vores forskningsbaserede og praksisorienterede greb og værktøjer til, hvordan du som leder – og I som organisation – konkret kan arbejde med tidligt at identificere og nedbryde negative bias. Desuden går vi strukturelt og kulturelt til værks, hvor vi i samarbejde med jer identificerer og fokuserer på, hvordan I kan arbejde forebyggende med jeres organisatoriske strukturer og kultur. På denne måde sikres det, at jeres strategier, politikker, processer og strukturer er designet og opbygget til at forhindre, at negative bias kommer i spil, så I undgår uhensigtsmæssige, ufaglige og ubæredygtige beslutninger og adfærd. ​

Gennem videnskabelig og praktisk erfaring står vi i LEAD klar til at støtte jer i hvert skridt af processen, fra analyse, idégenerering og planlægning til uddannelse, eksekvering og opfølgning 

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi tilbyder oplæg, workshops samt ledelse- og organisationssparring, der har til formål at zoome ind på skjulte fordomme, der hos dig og din organisation står i vejen for at skabe en arbejdsplads med diversitet, ligestilling og inklusion. Se eksempler på vores ydelser her:

Keynote og oplæg

Vi hjælper med at facilitere medarbejdergrupper og netværk

Sparring

Til ledere og HR

Workshops

Facilitering af aktiv workshop med fokus på vidensdeling og opmærksomhedstræning på ledelses- og organisationsniveau.

Mød konsulentteamet

Partner og områdedirektør

Chefkonsulent

Chefkonsulent

Referencer

OK_Logo

Formålet med DEI lederforløbet for OK var gennem praksisnær undervisning af 100 ledere at skabe bevidsthed om og inspiration til, hvordan man som leder kan fremme en inkluderende kultur og sikre en tryg og attraktiv arbejdsplads for alle.

For at sikre at indhold og format af undervisning ramte rigtigt hos lederne, gennemførte vi tre testworkshops for direktion, AMO-organisation og HR. Med inputs herfra skræddersyede vi det endelig format, og brugte særligt direktionens inputs til at forankre forløbet strategisk for lederne.

Undervisningen bestod af to workshops med seks-syv uger imellem for at sikre transfer af viden og tid til prøvehandlinger mellem de to workshops. Buddy-aftaler understøttede, at lederne blev holdt oppe på deres løfter om prøvehandlinger imellem workshops.

Jeg startede forløbet med korslagte arme, men jeg synes virkelig, der er sket noget fra første workshop og til nu. Vi kan tale om ting, som jeg ikke troede, vi kunne tale om i OK. Det er fedt og et stort skridt på rejsen for os.”

Logo for CBS

LEAD underviser på et DEI ledelsesudviklingsprogram for direktion, ledere, studieledere, institutledere og øvrige personalledere på CBS.

Programmet har til formål at træne inkluderende ledelseskompetencer hos ledergruppen som et led i CBS’ implementering af deres Gender Equality plan

I samarbejde med CBS’ D&I Office er der blevet udvalgt forskellige temaer. Det var vigtigt for CBS at lederne hen over forløbet udviklede et fælles sprog og havde frugtbare dialoger undervejs. Derfor mødtes lederne i læringsgrupper mellem de 4 moduler for at praktisere DEI kompetencer i praksis.

Øvrige temaer: Hvordan håndteres diskrimination på en arbejdsplads, diversitetsledelse, mikroaggressioner og normer

Er der noget, du er i tvivl om, så lad mig ringe dig op med personlig vejledning

Partner og områdedirektør

Chefkonsulent

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.