Øg medarbejdertilfredsheden

Medarbejdertilfredshed er afgørende for enhver organisations succes og evne til at fastholde sine medarbejdere. Når medarbejderne er tilfredse, øges deres arbejdsglæde og de trives bedre på arbejdspladsen, er mere produktive og engagerede, og bidrager til et positivt og sundt arbejdsmiljø. Det er derfor ikke overraskende, at medarbejdertilfredshed er en af de vigtigste faktorer i at skabe en succesfuld og bæredygtig virksomhed

I denne artikel vil vi udforske, hvad medarbejdertilfredshed er, hvorfor det er så vigtigt, og hvordan du som leder kan øge tilfredsheden blandt dine medarbejdere. Du vil få konkrete råd til at skabe en sund og produktiv arbejdskultur, der bidrager til fastholdelse af dine medarbejdere.

Oplever I problemer med at fastholde gode, kompetente medarbejdere i organisationen og ønsker I nye input til at øge medarbejdertilfredsheden? En vedholdende indsats på disse områder vil øge medarbejdernes arbejdsglæde, deres performance og medvirke til at realisere virksomhedens strategiske ambitioner.

I LEAD er vi eksperter i ledelse og organisationsudvikling, der skaber arbejdsglæde, øget tilfredshed og bæredygtige resultater. Vi tilbyder erhvervspsykologiske ydelser indenfor analyse og håndtering af stress, konflikter og andre arbejdsmiljøudfordringer. Læs mere nedenfor.

Vil du klædes endnu bedre på til at lede det psykiske arbejdsmiljø?

På uddannelsen “Ledelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel” giver vi dig blandt andet indsigt og metoder til at skabe et godt arbejdsmiljø for dine medarbejdere, herunder at facilitere en god feedback-kultur og lære at give konstruktiv feedback på arbejdspladsen.

Uddannelsen er især relevant, hvis I har udfordringer med højt sygefravær, interne konflikter, høj medarbejderomsætning eller udbredt stress blandt medarbejderne.

Læs mere om vores forskningsbaserede uddannelse

Hvad er medarbejdertilfredshed?

Medarbejdertilfredshed handler om, hvor tilfredse medarbejderne er med deres arbejdsplads og de forhold, der påvirker deres arbejdsdag. Derfor omfatter medarbejdertilfredshed alt fra arbejdsmiljø og ledelse til løn og arbejdsopgaver. 

Når medarbejderne er tilfredse, er de mere motiverede og engagerede, og de præsterer bedre på jobbet. Derfor er det vigtigt for virksomheder at have en høj medarbejdertilfredshed, da det kan påvirke virksomhedens succes og bundlinje. 

Medarbejdertilfredshed er et vidt begreb med mange nuancer, som derfor er ret komplekst at undersøge. Den enkelte medarbejder kan nemlig sagtens være ovenud tilfreds med nogle ting i arbejdet og på arbejdspladsen, men utilfreds med andre. Eksempelvis kan en medarbejder være glad for jobbets indhold og den indflydelse vedkommende har i virksomheden, men utilfreds med arbejdstiden og de fysiske forhold på arbejdspladsen. 

En medarbejdertilfredshedsundersøgelse er en måde at øge medarbejdertilfredsheden, da det oftest giver medarbejderen en følelse af at blive hørt. I sådan en undersøgelse måler man medarbejdernes tilfredshed ud fra en række givne parametre og får på den måde indsigt i, hvor der skal sættes ind for at øge medarbejdertilfredsheden i organisationen. Det kan du læse mere om længere nede i artiklen.

Mange teorier bag medarbejdertilfredshedsundersøgelsen

Hvordan medarbejdertilfredshed kan måles og hvad, der skal lægges vægt på, er der mange teorier og metoder bag. En af de mest kendte teorier bag, hvordan og hvilke faktorer man skal måle medarbejdertilfredshed på, er Frederick Herzbergs tofaktor-teori. Her opdeles forholdene på arbejdspladsen i to overordnede faktorer; motivationsfaktorer og vedligeholdelsesfaktorer, der skelner mellem de faktorer i jobbet, der skaber tilfredshed, og de faktorer, der kan skabe utilfredshed.

Du kan se hvilke faktorer, der kategoriseres som hhv. motivationsfaktorer og vedligeholdelsesfaktorer i modellen nedenfor.

Er du interesseret i flere motivationsteorier, kan du læse mere i denne korte gennemgang fra Væksthus for ledelse

7 korte trin til at udføre en medarbejdertilfredshedsundersøgelsen

I kan dele fremgangsmåden til at udføre en medarbejdertilfredshedsundersøgelse op i nedenstående simple trin. Der findes et væld af måder at gøre det på, simple som omfangsrige, og dette er blot en kort gennemgang af, hvordan I kan gå til det. Det vigtigste ved en medarbejdertilfredshedsundersøgelse er, at medarbejderen får mulighed for at give anonym feedback til ledelsen og virksomheden generelt.

 1. Definér virksomhedens mål og formål med undersøgelsen og kommunikér dem gerne til jeres medarbejdere
 2. Tag stilling til, hvor ofte medarbejdertilfredshedsundersøgelsen skal foretages
 3. Find frem til de relevante spørgsmål
 4. Send undersøgelsen ud til medarbejderne og husk at informere medarbejderne om, at undersøgelsen er anonym
 5. Se på resultaterne og gem dem, så I kan sammenligne med tidligere og fremtidige medarbejdertilfredshedsundersøgelser
 6. Omsæt den nyfundne viden til handling, så jeres medarbejderes tilfredshed kan øges
 7. Husk at gentage undersøgelsen med den frekvens, I har besluttet

Sådan øger du medarbejdertilfredsheden

At forbedre medarbejdertilfredsheden er en afgørende opgave for enhver virksomhed, der ønsker at opretholde et produktivt og sundt arbejdsmiljø med trivsel blandt medarbejderne

Der findes ikke én enkelt løsning på, hvordan man øger medarbejdertilfredsheden. Det kræver en holistisk tilgang, der tager hensyn til en række forskellige faktorer, herunder virksomhedskultur, karriereudvikling, kommunikation og feedback. Ved at fokusere på disse områder kan I som virksomhed opbygge en sund og produktiv arbejdsplads, der understøtter medarbejdernes trivsel og succes.

Nedenstående punkter kan hjælpe med at give et mere nuanceret billede af, hvordan man kan forbedre medarbejdertilfredsheden på arbejdspladsen.

Vis dine medarbejdere, at de er værdsat

En af de vigtigste faktorer er at skabe en kultur, der værdsætter, anerkender og støtter medarbejderne. Det kan f.eks. omfatte at tilbyde konkurrencedygtige lønninger, favorable pensions- og forsikringsforhold eller andre fordele, som viser, at virksomheden værdsætter medarbejdernes bidrag. Det kan også bestå i at give medarbejdere handlefrihed, tid og de rette værktøjer og faciliteter til at kunne udføre et godt og tilfredsstillende stykke arbejde. 

En anden vigtig faktor er at give medarbejderne muligheder for at udvikle sig og vokse i deres stillinger. Dette kan omfatte adgang til uddannelse, træning og udviklingsmuligheder, der kan hjælpe medarbejderne med at udvikle nye færdigheder og vokse i deres karrierer.

Skab rammerne for en god arbejdskultur

Det er også vigtigt at skabe en god arbejdskultur, der fremmer samarbejde, trivsel og kommunikation mellem medarbejderne. Det kan omfatte at skabe muligheder for sociale aktiviteter, der giver medarbejderne mulighed for at lære hinanden bedre at kende og opbygge stærkere relationer. En god arbejdskultur indbefatter også, at I som virksomhed er bevidste om god konflikthåndtering og stresshåndtering på arbejdspladsen.

Prioriter åbenhed og gennemsigtighed i kommunikationen

En åben og ærlig kommunikation er en vigtig faktor i at skabe tillid og loyalitet mellem medarbejderne og ledelsen. Det kan også hjælpe med at mindske usikkerhed og stress på arbejdspladsen. Implementér en god feedback-kultur på arbejdspladsen – det bidrager til, at medarbejderne føler sig værdsatte og respekterede samt får den feedback, der kan være nødvendig for både deres personlige og faglige udvikling.

Hyld og støt en god work-life balance

At balancere arbejde og fritid kan være udfordrende for mange medarbejdere. Derfor kan virksomheden implementere politikker og initiativer, der hjælper med at støtte medarbejdernes work-life balance. Det kan f.eks. være i form af fleksible arbejdstider, mulighed for hjemmearbejde samt betalt barsel, forældreorlov og barns sygedage.

Investér i medarbejdernes udvikling og karriere

At give medarbejderne mulighed for at udvikle deres færdigheder og avancere i deres karriere kan øge deres motivation og tilfredshed på arbejdspladsen. Virksomheden kan f.eks. tilbyde træningskurser, mentorprogrammer og konkrete muligheder for forfremmelse.

Spørg dig selv: Hvad er vigtigt for mine medarbejdere?

At forstå, hvad der er vigtigt for ens medarbejdere, er en vigtig del af at skabe en tilfredsstillende arbejdsplads. Når medarbejderne føler sig hørt og forstået, vil de være mere motiverede og engagerede i deres arbejde. For at finde ud af, hvad der er vigtigt for medarbejderne, kan man eksempelvis holde en samtale med dem og spørge ind til deres behov og ønsker på arbejdspladsen. 

Det kan dog være svært for medarbejderne at svare helt åbent og ærligt på sådan et spørgsmål ved et møde. Derfor kan det være en god idé at foretage en anonym medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Ved at indsamle feedback fra medarbejderne kan I som virksomhed få en bedre forståelse for, hvad der fungerer godt, og hvad der skal forbedres, og derefter tage skridt til at adressere disse spørgsmål og handle på dem.

Vil du være dygtigere til, at:

 • Kortlægge jeres egen situation og indsatsområder for forbedre arbejdsmiljø og trivsel
 • Arbejde strategisk med organisationskultur
 • Opbygge en læringskultur
 • Skabe et growth mindset hos dine medarbejdere
 • Forebygge stress og mistrivsel
 • Håndtere stress og mistrivsel
 • Lede udviklingen af en attraktiv arbejdsplads med lavt sygefravær og lav medarbejderomsætning
 • Skabe bedre performance i dit ansvarsområde

Så udfyld formularen nedenfor og modtag vores beskrivelse af den forskningsbaserede uddannelse, som giver dig de mest effektfulde værktøjer til at styrke det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på din arbejdsplads. 

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst