Organisatorisk resiliens

Hvad er organisatorisk resiliens?

Organisatorisk resiliens er et koncept, der henviser til en organisations evne til at tilpasse sig og håndtere forskellige former for stød og forstyrrelser, som kan være forårsaget af interne eller eksterne faktorer. Det handler om virksomhedens evne til at absorbere udfordringer og forstyrrelser og stadig kunne fungere effektivt.

Det centrale i organisatorisk resiliens er ikke blot at modstå og overleve forstyrrelser, men også at kunne genoprette operationer, lære af oplevelsen og vokse stærkere efter en hændelse. I denne sammenhæng spiller ledelsen en afgørende rolle i at fremme og styrke organisationens resiliens.

Organisatorisk resiliens bygger på flere komponenter, herunder virksomhedskultur, ledelse, strategisk planlægning, medarbejderengagement, interne processer og systemer. Disse aspekter spiller alle sammen for at skabe en robust organisation, der er i stand til effektivt at håndtere forstyrrelser.

En organisation, der viser høj resiliens, er kendetegnet ved et højt niveau af tilpasningsevne, fleksibilitet og innovationskapacitet. Dette er organisationer, der er i stand til hurtigt at skifte strategi, når det kræves, og som er i stand til kontinuerligt at lære og forny sig i lyset af udfordringer. Organisatorisk resiliens er afgørende for organisationens langsigtede succes og overlevelse og er i stigende grad anerkendt som en kritisk kapacitet i et erhvervsklima, der er præget af hastige forandringer og usikkerhed.

Hvorfor er det vigtigt at opbygge organisatorisk resiliens?

At arbejde med organisatorisk resiliens er en essentiel opgave for ledere i enhver organisation, ikke mindst på grund af det konstant skiftende og usikre erhvervsklima. Det er vigtigt, da resiliens ikke blot handler om at kunne modstå og overleve forstyrrelser, men også om at kunne genopbygge, lære og vokse stærkere i kølvandet på disse hændelser.

Organisatorisk resiliens styrker virksomhedens evne til at navigere igennem forandringer og usikkerhed, og det muliggør hurtige, effektive reaktioner på uforudsete hændelser eller kriser. Dette kan variere fra pludselige markedsskift, teknologiske forstyrrelser, til udfordringer relateret til pandemier eller klimaændringer.

Desuden kan det øge virksomhedens konkurrencedygtighed. Organisationer, der kan tilpasse sig hurtigt og effektivt, kan potentielt tage fordel af muligheder, der opstår i kølvandet på forstyrrelser, der kan ryste mindre agile konkurrenter.

Arbejde med organisatorisk resiliens kan også forbedre medarbejdertilfredsheden og loyaliteten. Medarbejdere, der føler sig støttet og værdsat, og som ser, at deres organisation kan håndtere udfordringer effektivt, er mere tilbøjelige til at være engagerede, produktive og forblive i organisationen.

Endelig kan resiliens bidrage til en positiv virksomhedskultur og brand. En organisation, der er kendt for at være robust og modstandsdygtig, kan tiltrække både kunder og talentfulde medarbejdere. Desuden kan den resiliens, som organisationen udviser i vanskelige tider, bidrage til at opbygge tillid blandt interessenter og forbedre organisationens omdømme. Derfor er det af største vigtighed at arbejde med og fremme organisatorisk resiliens.

LEADs tilgang til at arbejde med resiliens

Hos LEAD arbejder vi målrettet med at styrke organisatorisk resiliens. Vi anerkender, at resiliens er en dynamisk kapacitet, der skal udvikles og vedligeholdes, og det begynder med lederne i organisationen. Derfor tager vores tilgang udgangspunkt i at udruste lederne med de nødvendige kompetencer og værktøjer til at opbygge og styrke organisationens resiliens.

Vores arbejde med organisatorisk resiliens starter med en dybdegående forståelse af organisationens unikke kontekst, herunder dens struktur, kultur, og de specifikke udfordringer den står over for. Vi anvender en række forskellige værktøjer og metoder for at analysere organisationens nuværende niveau af resiliens.

Vi arbejder tæt sammen med ledere for at udvikle strategier og planer, der kan styrke resiliensen på alle niveauer af organisationen. Dette kan inkludere at skabe klarhed omkring organisationens mission og vision, at styrke medarbejdernes engagement og trivsel, og at udvikle effektive processer for risikostyring og krisehåndtering.

Vi anerkender, at organisatorisk resiliens kræver en helhedsorienteret tilgang, der inkluderer både menneskelige og teknologiske aspekter. Derfor fokuserer vi også på at styrke organisationens IT-resiliens, gennem robuste systemer og processer, og gennem træning af medarbejdere i IT-sikkerhedspraksis.

Endelig er læring og udvikling centrale elementer i vores tilgang. Vi arbejder med lederne for at indarbejde læringsprocesser, der kan hjælpe organisationen med at lære af tidligere udfordringer og forbedre sin praksis løbende.

LEADs tilgang til organisatorisk resiliens er baseret på forskning, erfaring og anerkendte bedste praksis. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at skræddersy vores tilgang til deres unikke behov og forhold, og for at sikre, at vores arbejde skaber varig værdi og styrker organisationens langsigtede succes og bæredygtighed.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om organisatorisk resiliens samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om resiliens for alle niveauer i din organisation

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres organisation, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Konsulentteamet som arbejder med organisatorisk resiliens

Claus Elmholdt

Faglig direktør | Stifter | Læs mere her

Maja Nyboe Bjerrehus

Chefkonsulent | Læs mere her

Kristian Dahl

Forretningsdirektør | Læs mere her

Kim Martin Nielsen

Partner | Læs mere her

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu