Trivsel på arbejdspladsen

Trivsel på arbejdspladsen er en afgørende forudsætning for en velfungerende og produktiv arbejdsplads. Trivsel handler om at skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig værdsat, respekteret og motiveret til at yde deres bedste. Det omfatter både den fysiske og psykologiske tryghed, som medarbejderne oplever i deres daglige arbejde. 

Det er derfor en vigtig opgave for arbejdsgivere at skabe en positiv og støttende kultur, hvor medarbejderne trives og kan udfolde deres potentiale bedst muligt. Det er ofte ledernes ansvar at sikre, at sættes fokus på trivsel, og det er ligeledes lederne, der typisk har handlekraften til at sætte forandringsprocesser i gang.

Netop derfor er det essentielt, at lederne på arbejdspladsen har den nødvendige viden, værktøjer og metoder til at skabe en bedre trivsel på arbejdspladsen.

Vil du klædes endnu bedre på til at lede det psykiske arbejdsmiljø?

På uddannelsen “Ledelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel” giver vi dig indsigt og metoder til at skabe et bedre arbejdsmiljø for dine medarbejdere.

Uddannelsen er især relevant, hvis I har udfordringer med højt sygefravær, høj medarbejderomsætning eller udbredt stress blandt medarbejderne.

Læs mere om vores forskningsbaserede uddannelse

Definition: Hvad er trivsel?

Der findes forskellige definitioner på trivsel. Blandt dem er World Health Organization (WHO), som definerer trivsel som en forudsætning for mental sundhed. 

“Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor et individ realiserer sine egne evner, kan klare livets normale belastninger, kan arbejde produktivt og er i stand til at bidrage til fællesskabet.” (Kilde: WHO, oversat fra engelsk)

På arbejdspladsen kan trivsel defineres som en tilstand, hvor medarbejderne føler sig tilfredse med deres arbejdsopgaver, oplever en følelse af samhørighed og fællesskab og har en passende work-life balance. Trivsel kan påvirkes af en lang række faktorer, herunder arbejdsopgaver, kollegiale relationer, ledelsesstil, løn og arbejdsforhold.

Trivsel på arbejdspladsen er derfor både et individuelt ansvar, men i ligeså høj grad et fælles ansvar. Den enkelte medarbejder kan gøre meget for at forbedre trivslen, men det vil aldrig kunne stå alene. Der er behov for inddragelse af ledere samt resten af organisationen for at skabe positive og bæredygtige forandringer til de eksisterende strukturer. 

Trivsel på arbejdspladsen kan derfor visualiseres på følgende måde: 

Hvilke fordele er der ved at styrke trivslen på arbejdspladsen?

Et godt arbejdsmiljø og høj trivsel blandt medarbejderne på en arbejdsplads kan have en række positive effekter både for den enkelte medarbejder og for virksomheden som helhed. 

Her er nogle af de fordele, som øget trivsel på arbejdspladsen kan medvirke: 

 • Mere produktive medarbejdere: Når medarbejderne trives, er de mere tilbøjelige til at yde deres bedste på arbejdet, hvilket øger produktiviteten.
 • Lavere sygefravær: Hvis medarbejderne trives, vil de typisk have færre helbredsproblemer, og dermed vil sygefraværet falde.
 • Bedre medarbejderfastholdelse: Hvis medarbejderne trives, vil de typisk have en større tilknytning til arbejdspladsen og være mindre tilbøjelige til at søge andre job.
 • Forbedret arbejdsmiljø: Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for trivslen, og når trivslen øges, vil det ofte også forbedre arbejdsmiljøet.
 • Bedre samarbejde og kommunikation: Hvis medarbejderne trives, er de ofte mere tilbøjelige til at samarbejde og kommunikere effektivt, hvilket kan føre til bedre resultater og mindre konflikter på arbejdspladsen.
 

Forskellige undersøgelser peger desuden på, at der er en stærk sammenhæng mellem trivsel og psykisk arbejdsmiljø og rentabiliteten i en virksomhed. Fx denne undersøgelse publiceret af DTU Management Engineering, hvori forfatterne undersøger korrelationen mellem trivsel og økonomi. Her konkluderer forfatterne blandt andet:

“Det kan overordnet konkluderes, at der er en stærk og signifikant statistisk sammenhæng

mellem psykisk arbejdsmiljø og rentabilitet. […] Ved flere lejligheder har positive ændringer i ledelse været efterfulgt af forbedringer af rentabilitet, og det konkluderes derfor, at godt psykisk arbejdsmiljø leder til god performance.”

Derudover kan trivsel også have en positiv indvirkning på arbejdspladsens image og omdømme. En arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, kan være mere attraktiv for potentielle ansøgere og kan derfor tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Endvidere kan høj trivsel også føre til et bedre samarbejde og færre konflikter mellem medarbejderne og øge muligheden for vidensdeling og innovation.

På et mere overordnet plan kan trivsel på arbejdspladsen også have en positiv samfundsmæssig indvirkning, da det kan medvirke til at mindske stress og sygefravær og øge trivslen og livskvaliteten blandt medarbejderne.

Hvilke faktorer kan påvirke trivslen på arbejdspladsen?

Ingen arbejdspladser er ens, og derfor vil det være meget forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvad der egentlig kan påvirke trivslen – og det gælder både på godt og ondt. 

Overordnet set er der dog nogle aspekter og områder, som typisk bliver fremhævet, når vi taler om trivsel på arbejdspladsen:

 1. Arbejdsmængde og arbejdspres: For meget arbejde eller pres kan føre til stress og overbelastning, hvilket kan påvirke trivslen negativt.
 2. Arbejdets indhold: Arbejdets indhold kan have indflydelse på, hvor motiverende og meningsfuldt arbejdet er, hvilket igen kan påvirke trivslen.
 3. Arbejdsmiljø og fysiske omgivelser: Fysiske forhold som støj, lys og temperatur kan påvirke trivslen, ligesom et sundt og sikkert arbejdsmiljø også kan bidrage til trivsel.
 4. Ledelsesstil og relationer på arbejdspladsen: En god ledelsesstil og positive relationer mellem kolleger og mellem ledere og medarbejdere kan bidrage til trivsel på arbejdspladsen.
 5. Arbejdsorganisering: En god arbejdsorganisering, herunder klare mål, tilstrækkelige ressourcer og en passende arbejdstid, kan bidrage til trivsel på arbejdspladsen.

Det er vigtigt at understrege, at alle arbejdspladser er forskellige. Derfor skal ovenstående punkter ses som inspiration til områder, I kan overveje at undersøge nærmere. 

Hvordan måler man trivsel på arbejdspladsen?

Der findes mange måder at måle trivslen på en arbejdsplads. Den typiske og mest udbredte metode er gennem spørgeskemaundersøgelser, der sendes ud til medarbejderne – typisk en gang om året. 

I den sammenhæng har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udarbejdet en gratis og frit tilgængelig skabelon, som I kan drage inspiration fra. Når du klikker på linket, vil du kunne downloade skabelonen, og i skabelonen vil I finde yderligere oplysninger om, hvordan I benytter spørgeskemaet.

At måle trivslen på arbejdspladsen årligt kan imidlertid siges at være for lidt. Løbende dialog og inddragelse af medarbejdere er nemlig centralt for at styrke de mellemmenneskelige relationer på arbejdspladsen. 

Kontinuerligt arbejde med trivsel gør det muligt for jer som virksomhed at arbejde præventivt frem for reaktivt – og gennemfører i kun en enkelt trivselsundersøgelse om året, vil det med al sandsynlighed munde ud i en reaktiv handlingsplan. 

Det er blandt de pointer, som forfatterne Andreas Fricke Møller, chefkonsulent hos LEAD, og Stephanie Semay Bäckström, tidl. partner og medejer af LEAD,  kommer frem til i deres artikel “HR’s fremtid er datainformeret og kan måle engagement i realtid”. 

Men at måle trivslen – om det så er årligt eller kontinuerligt – er heller ikke nok i sig selv. Der skal naturligvis handling bag. Faktisk kan det være mere skadeligt at foretage en trivselsundersøgelse uden opfølgning, end det er slet ikke at foretage undersøgelsen. 

Derfor skal der være en klar handlingsplan baseret på de oplysninger, som medarbejderne formidler i deres svar på undersøgelsen. 

Hos LEAD specialiserer vi os i at uddanne ledere i at kunne omsætte viden og empiri til handlingsorienterede og praksisnære transformationsprocesser. På uddannelsen får du de ledelsesmæssige kompetencer, der skal til for at håndtere eller forebygge stress og mistrivsel. Du bliver uddannet af nogle af landets førende erhvervspsykologer, der til daglig leverer den solide og passionerede faglighed og effekt, som LEAD er kendt for.

Idéer til at styrke trivslen

Der er mange forskellige måder, hvorpå I som virksomhed kan styrke trivslen på arbejdspladsen. Her er nogle idéer til, hvad I kan gøre med det samme:

Skab en åben og inkluderende kultur: Start med at skabe en åben og inkluderende kultur, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at tale om deres følelser og bekymringer. Dette kan være med til at fremme samarbejde og tillid, og det kan have en positiv indvirkning på trivslen.

Tilbyd trivselskurser: I kan også overveje at tilbyde trivselskurser til medarbejderne. Kurserne kan hjælpe medarbejderne med at lære at tackle stress og udfordringer på arbejdspladsen, og det kan også give dem redskaber til at håndtere deres personlige liv bedre.

Fleksible arbejdstider: Overvej, om fleksible arbejdstider vil gavne medarbejdernes trivsel. På den måde kan de bedre tilpasse deres arbejdstid til deres personlige liv. Dette kan hjælpe med at reducere stress og give medarbejderne en bedre balance mellem arbejde og fritid.

Fokus på arbejdsmiljøet: Ved at fokusere på at styrke arbejdsmiljøet kan I sikre, at arbejdspladsen er sund og sikker for medarbejderne. Det omfatter fysiske ting som god ergonomi og ordentligt lys, men mindst ligeså vigtigt er det psykiske arbejdsmiljø. Det er ofte nemmere at købe nye, ergonomiske møbler, end det er at “fikse” en usund, psykisk arbejdskultur. Håndtering af psykisk arbejdskultur er til gengæld noget, vi hos LEAD specialiserer os i at uddanne ledere til at kunne navigere i – kontakt os. 

Opbakning til medarbejdere: Gør en dyd ud af at støtte medarbejderne, og tilbyd dem opbakning, når de har behov for det. Dette kan fx være ved at tilbyde en mentorordning, hvor medarbejderne kan få rådgivning og støtte fra mere erfarne kolleger, eller ved at tilbyde psykologsamtaler til medarbejdere, der har brug for det.

Bæredygtige løsninger, hvad angår trivsel og arbejdsmiljø, forudsættes af et grundigt og vidensbaseret forarbejde, hvilket ikke er nogen nem opgave. 

Her hos LEAD hjælper vi naturligvis gerne. Vores tilgang er professionel og forskningsbaseret, og vi evner at forstå jeres unikke arbejdskultur, så de redskaber, vi præsenterer for jer, nemt og effektivt kan appliceres i jeres eksisterende arbejdsrammer. 

Vil du være dygtigere til, at:

 • Kortlægge jeres egen situation og indsatsområder for forbedre arbejdsmiljø og trivsel
 • Arbejde strategisk med organisationskultur
 • Opbygge en læringskultur
 • Skabe et growth mindset hos dine medarbejdere
 • Forebygge stress og mistrivsel
 • Håndtere stress og mistrivsel
 • Lede udviklingen af en attraktiv arbejdsplads med lavt sygefravær og lav medarbejderomsætning
 • Skabe bedre performance i dit ansvarsområde

Så udfyld formularen nedenfor og modtag vores beskrivelse af den forskningsbaserede uddannelse, som giver dig de mest effektfulde værktøjer til at styrke det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på din arbejdsplads. 

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst