Arbejdsglæde

Arbejdsglæde er en vigtig faktor for både medarbejdere og arbejdsgivere, da det kan have en stor indflydelse på produktivitet, engagement og trivsel på arbejdspladsen. Men hvad er arbejdsglæde egentlig, og hvorfor er det så vigtigt?

I denne artikel vil vi udforske begrebet arbejdsglæde, dets definition og betydning, samt hvordan det kan påvirke både medarbejdere og organisationer. Du vil ligeledes blive præsenteret for konkrete tips og redskaber, du kan bruge i arbejdet med arbejdsglæde. 

Har du konkrete problemer med medarbejdere, der mangler arbejdsglæde, som står i vejen for performance og realisering af jeres strategiske ambition? 

I LEAD er vi eksperter i ledelse og organisationsudvikling, der skaber arbejdsglæde og bæredygtige resultater. Vi tilbyder erhvervspsykologiske ydelser indenfor analyse og håndtering af stress, konflikter og andre arbejdsmiljøudfordringer. Læs mere nedenfor.

Hvad er arbejdsglæde, og hvorfor er det vigtigt?

Arbejdsglæde er en følelse af glæde og tilfredshed med ens arbejde og arbejdsplads. Det er en tilstand, hvor man føler sig motiveret og engageret med det arbejde, man udfører. Arbejdsglæde er vigtigt, fordi det kan påvirke både medarbejderens psykologiske tryghed og virksomhedens succes. Medarbejdere, der oplever arbejdsglæde, er typisk mere produktive, kreative og innovative, og de er mindre tilbøjelige til at sige op. 

Derudover kan en arbejdsplads med høj arbejdsglæde tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere, og det kan være med til at øge virksomhedens omdømme.

I en undersøgelse publiceret i tidsskriftet International Journal of Research in Business and Social Science har forfatterne bl.a. undersøgt, hvilken sammenhæng der er mellem arbejdsglæde og innovation og engagement – og de konkluderer, at der er en tydelig sammenhæng mellem høj arbejdsglæde og høj innovation og engagement blandt medarbejderne. Arbejdsglæde influerer dog også mange andre elementer af arbejdspladsen. Blandt disse er blandt andet:

 • Bedre trivsel på arbejdspladsen: Når medarbejderne er glade for deres arbejde, trives de også bedre på arbejdspladsen, og det skaber en positiv atmosfære og kultur.
 • Højere produktivitet: Medarbejdere, der har arbejdsglæde, er generelt mere produktive, fordi de er motiverede og engagerede i deres arbejde.
 • Mere innovation: En arbejdsplads med en høj grad af arbejdsglæde har bedre forudsætninger for at understøtte innovation og nytænkning blandt medarbejderne. 
 • Lavere sygefravær: Arbejdsglæde er også vigtigt for at mindske sygefraværet på arbejdspladsen, da medarbejdere med højere arbejdsglæde er mindre tilbøjelige til at være syge eller tage fravær.
 • Stærkere medarbejderengagement: Medarbejdere, der udviser arbejdsglæde, er mere engagerede i deres arbejde og er mere tilbøjelige til at blive længere tid i virksomheden, hvilket fører til større stabilitet og reducere medarbejderomsætningen. 

Hvordan påvirker arbejdsglæde produktiviteten og trivslen på arbejdspladsen?

Arbejdsglæde spiller en vigtig rolle i forhold til både produktivitet og trivsel på arbejdspladsen. Når medarbejderne har en høj grad af arbejdsglæde, viser forskning, at de er mere motiverede og engagerede i deres arbejde, og deres præstationer stiger som følge deraf. 

En undersøgelse fra Harvard Business Review viste, at medarbejdere med høj arbejdsglæde var 31% mere produktive end deres kolleger med lavere arbejdsglæde. Undersøgelsen viste endvidere, at arbejdspladser med en høj grad af arbejdsglæde havde 37% flere salg.

Med andre ord peger forskningen på, at virksomheder bør anse arbejdsglæde som en metric, der effektivt kan justeres på i relation til virksomhedens strategiske forretningsmål. 

Samtidig er arbejdsglæde også tæt knyttet til trivsel på arbejdspladsen. Når medarbejderne oplever arbejdsglæde, føler de sig mere tilfredse med deres arbejde og har en positiv indstilling til deres kolleger og organisationen som helhed. Det kan skabe et positivt arbejdsmiljø og styrke samarbejdet mellem medarbejderne, hvilket kan føre til en mere stabil og sund arbejdsplads. 

Samtidig viser forskning også, at arbejdsglæde kan mindske stress og udbrændthed på arbejdspladsen, hvilket igen kan have positive effekter på både produktiviteten og trivslen. Se fx denne undersøgelse publiceret i tidsskriftet International Journal of Community Based Nursing and Midwifery – her fandt forfatterne en statistisk signifikant sammenhæng mellem lav arbejdsglæde og burnouts. 

Arbejdsglæde spiller altså en central rolle i en virksomheds evne til at understøtte produktivitet, trivsel og økonomisk performance. 

Hvordan kan jeg øge arbejdsglæde på min arbejdsplads?

På den ene side kan virksomheden igangsætte forskellige indsatser med henblik på at styrke den overordnede arbejdsglæde, der opleves på arbejdspladsen. 

På den anden side er arbejdsglæde også en individuel og subjektiv størrelse, og derfor kan den enkelte medarbejder også en vis mængde handlekraft til at styrke sin egen oplevede arbejdsglæde. Det skal dog understreges, at det i sidste ende må være virksomhedens overordnede ansvar at skabe de nødvendige rammer for, at medarbejderne oplever deres arbejde som værende meningsskabende og tilfredsstillende. 

For at en medarbejder kan øge sin egen arbejdsglæde, vil det kræve nogle ændringer og bevidste valg, men det er en indsats, der kan have langvarige, positive effekter på både arbejdsliv såvel som privatliv. Her er nogle idéer til, hvordan du som medarbejder kan øge din egen arbejdsglæde:

Er det udfordrende opgaver, samarbejde med kolleger, anerkendelse fra din chef, eller noget helt fjerde, der giver dig energi og motivation? Når du har identificeret disse faktorer, kan du nemmere fokusere på at italesætte dine behov og opnå den opfyldelse, der motiverer netop dig.

Hvis du har arbejdsopgaver, der matcher dine styrker og interesser, vil det være lettere at føle dig engageret og motiveret. Du kan evt. dele din liste med din leder, så I sammen kan blive enige om arbejdsopgaver, der stimulerer din faglighed og arbejdsglæde.

Det kan være fristende at isolere sig selv og kun fokusere på arbejdet, men relationer til andre mennesker kan have en stor indflydelse på vores arbejdsglæde. Overvej derfor at invitere dine kolleger til at spise frokost sammen eller en kaffepause, og deltag i sociale arrangementer på arbejdspladsen. 

Når du opnår noget positivt, skal du ikke være bange for at fejre det. Ros dig selv og anerkend din indsats. Det kan hjælpe med at opbygge en positiv holdning og øge din selvtillid. I den forbindelse bør du også huske på, at sætte realistiske mål samt delmål. Især delmål er vigtige, da større projekter kan have lange tidshorisonter – og du bør derfor huske på at rose dig selv undervejs, for ellers vil der hurtigt være langt mellem snapsene. 

Det er vigtigt at have tid og plads til at slappe af og gøre ting, der giver dig glæde og energi uden for arbejdet. Hvis du bruger for meget tid og energi på dit arbejde, kan det have en negativ effekt på din arbejdsglæde og trivsel. Her kan virksomheden også træde i karakter og implementere en hybrid arbejdsform – læs mere om den hybride arbejdsform her

Ved at modtage feedback og forbedre dine færdigheder og kompetencer kan du føle en større tilfredshed og mening med dit arbejde. Sørg derfor for løbende feedback på dine opgaver, så du føler, at du udvikler dig – og ikke mindst så din nærmeste leder kan mærke dit engagement for faglig udvikling.

Hvad kan du som leder gøre for at styrke medarbejdernes arbejdsglæde?

Indtil nu har vi snakket om, hvad virksomheden kan gøre for at forbedre arbejdsglæden på arbejdspladsen, og hvad den enkelte medarbejder kan gøre. Men også lederen har et centralt ansvar i denne sammenhæng. Her er nogle typiske områder, du som leder kan fokusere på, der generelt kan skabe en større tilfredshed og glæde for arbejdet blandt dine medarbejdere:

Når dine medarbejdere føler, at de har indflydelse og frihed til at træffe selvstændige beslutninger og planlægge deres eget arbejde, kan det øge deres følelse af kontrol og tilfredshed med arbejdet.

Anerkend dine medarbejdere for deres gode arbejdsindsats, så de føler sig set og værdsat.

Vær opmærksom på at give medarbejderne opgaver, der udfordrer og udvikler deres færdigheder. Det skaber grobund for faglig stolthed.

Når dine medarbejdere føler, at du hører og støtter dem socialt, vil de med større sandsynlighed opleve tryghed, hvilket kan have en indflydelse på deres oplevede arbejdsglæde. 

Når arbejdet giver mening og tjener et større formål end blot at tjene penge, kan det give medarbejderen en større tilfredshed med deres arbejdet. Forsøg derfor at inkludere dine medarbejdere i de større visioner for virksomhedens formål her i verden.

Hvad ødelægger arbejdsglæde?

Arbejdsglæden på arbejdspladsen kan blive ødelagt af mange forskellige faktorer. Det varierer naturligvis fra person til person, men der er nogle generelle fællesnævnere:

 • En dårlig arbejdskultur med mobning, konflikter og dårlig kommunikation.
 • Manglende anerkendelse og feedback fra ledere eller kolleger.
 • Mangel på ressourcer eller for stor en arbejdsbyrde.
 • En arbejdsplads, der ikke tager vare på medarbejdernes fysiske eller psykiske helbred.
 • Konstant stress og præstationskrav uden mulighed for afslapning og restitution.
 • Utilfredsstillende løn- og arbejdsforhold.
 

Det er vigtigt for både arbejdsgivere og medarbejdere at identificere disse faktorer og tage skridt til at håndtere dem for at forbedre arbejdsglæden og trivslen på arbejdspladsen.

Oplever I nogle af ovenstående problemer på jeres arbejdsplads? 

Book os ind til en snak og lad os se, hvordan vi kan hjælpe jer med at komme de ødelæggende tendenser til livs.

Vil du være dygtigere til, at:

 • Kortlægge jeres egen situation og indsatsområder for forbedre arbejdsmiljø og trivsel
 • Arbejde strategisk med organisationskultur
 • Opbygge en læringskultur
 • Skabe et growth mindset hos dine medarbejdere
 • Forebygge stress og mistrivsel
 • Håndtere stress og mistrivsel
 • Lede udviklingen af en attraktiv arbejdsplads med lavt sygefravær og lav medarbejderomsætning
 • Skabe bedre performance i dit ansvarsområde

Så udfyld formularen nedenfor og modtag vores beskrivelse af den forskningsbaserede uddannelse, som giver dig de mest effektfulde værktøjer til at styrke det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på din arbejdsplads. 

Vil du klædes endnu bedre på til at lede det psykiske arbejdsmiljø og styrke arbejdsglæden?

På uddannelsen “Ledelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel” giver vi dig indsigt og metoder til at skabe et bedre arbejdsmiljø for dine medarbejdere.

Uddannelsen er især relevant, hvis I har udfordringer med højt sygefravær, høj medarbejderomsætning eller udbredt stress blandt medarbejderne.

Læs mere om vores forskningsbaserede uddannelse

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.