Stresshåndtering på arbejdspladsen

Arbejdspladsen er for mange mennesker et sted, man tilbringer en stor del af sin tid. Desværre kan arbejdspladsen også være kilde til stress og trivselsproblemer. Det er ikke nødvendigvis let at håndtere stress på arbejdspladsen som leder, men det er vigtigt at finde måder at forebygge og håndtere stress, så medarbejdernes trivsel kan bevares. Derfor er det essentielt, at arbejdspladsen og den enkelte leder har fokus på stresshåndtering og trivsel, så medarbejderne kan trives både på og uden for arbejdspladsen.

I denne artikel vil vi undersøge begrebet stresshåndtering på arbejdspladsen, dets definition og betydning, samt give konkrete råd og redskaber til, hvordan man arbejder med forebyggelse af stress og generelt håndterer stress på arbejdspladsen. 

Oplever du konkrete problemer med overbebyrdede medarbejdere, der mangler arbejdsglæde, bliver stressede og langtidssygemeldt på grund af arbejdsrelateret stress?

I LEAD er vi eksperter i ledelse og organisationsudvikling, der skaber arbejdsglæde og bæredygtige resultater. Vi tilbyder erhvervspsykologiske ydelser indenfor analyse og håndtering af stress, konflikter og andre arbejdsmiljøudfordringer. Læs mere nedenfor.

 

Vil du klædes endnu bedre på til at håndtere stress på arbejdspladsen?

På uddannelsen “Ledelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel” giver vi dig indsigt og metoder til at skabe et bedre arbejdsmiljø for dine medarbejdere.

Uddannelsen er især relevant, hvis I har udfordringer med højt sygefravær, høj medarbejderomsætning eller udbredt stress blandt medarbejderne.

Læs mere om vores forskningsbaserede uddannelse

Hvad er stress, og hvad forårsager stress på arbejdspladsen?

Stress er en naturlig reaktion på udfordrende situationer i vores liv, og det kan være både positivt og negativt, alt efter om det er kortvarig eller langvarig stress, man udsættes for. 

Kortvarig, akut stress kan hjælpe os med at yde vores bedste i en presset situation, fordi det sætter kroppen i alarmberedskab. Den type stress er gavnlig for os i visse situationer og ikke farlig for helbredet. Men hvis vores stressniveau forbliver højt over en længere periode, kan det have alvorlige konsekvenser for vores helbred og trivsel. Ved langvarig stress får kroppen ikke lov at slappe af og hvile. Den er i stedet i konstant og vedvarende beredskab, og det er skadeligt og skal tages alvorligt, hvis det fortsætter i uger, måneder eller år. 

Langvarig stress på arbejdspladsen skyldes en række forskellige faktorer, herunder f.eks.: 

 • For høje krav til præstation
 • Manglende ressourcer til rådighed for at løse arbejdet
 • Tidspres samt manglende fritid og hvile 
 • Arbejdets organisering
 • Manglende støtte og anerkendelse fra kollegaer og ledelse
 • Dårlige samarbejdsrelationer på arbejdspladsen
 • Dårligt psykisk arbejdsmiljø

Andre faktorer som f.eks. personlige problemer, konflikter og dårligt helbred kan også bidrage til stress på arbejdspladsen.

Det er vigtigt at forstå, at stress ikke kun påvirker den enkelte medarbejder, men også kan have en negativ indvirkning på arbejdspladsens produktivitet og resultat. Ser man udelukkende på organisationens bundlinje og performance, er det altså også essentielt, at man som arbejdsplads har fokus på medarbejdernes trivsel samt forebyggelse af stress og stresshåndtering. Du kan læse mere om arbejdsmiljøets indvirkning på organisationens resultater i artiklen Derfor er psykologisk tryghed vejen til udvikling, effektivitet og resultater på bundlinjen.

Hvad er symptomerne på stress?

Eksempler på fysiske symptomer på langvarig stress:

 • Hovedpine
 • Muskelspændinger specielt i nakke og skuldre
 • Hurtigt og overfladisk åndedræt
 • Hjertebanken med uregelmæssig rytme
 • Stikkende smerte i hjertet
 • Søvnproblemer
 • Svimmelhed pga. træthed

Eksempler på psykiske symptomer på langvarig stress:

 • Koncentrationsbesvær
 • Nedsat hukommelse
 • Irritabilitet
 • Dårligt humør
 • Angst
 • Ubeslutsomhed

Hvordan forebygger man stress på arbejdspladsen?

Forebyggelse er altid bedre end behandling, det gælder både stress og mange andre livsstilssygdomme. Ifølge arbejdsmiljøloven har du som arbejdsgiver det overordnede ansvar for, at arbejdspladsen har et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som blandt andet er med til at forebygge stress hos medarbejderne. 

Forebyggelse af stress på arbejdspladsen sker gennem et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og trivsel blandt medarbejderne samt en god og imødekommende ledelse. Der findes en række forskellige strategier, som kan hjælpe med at forebygge stress på arbejdspladsen – her er nogle af dem:

 • Hjælp dine medarbejdere med at håndtere stress: Giv dem mulighed for at tage pauser og afbryde deres arbejde, når det er nødvendigt. Psykiatrifonden har lavet en lille og konkret guide til dig, der mangler metoder til, hvordan du begrænser og håndterer din egen stress på arbejdspladsen. Du kan læse den som individ til egen personlig brug – eller bruge den som inspiration til, hvordan du som leder kan hjælpe dine medarbejdere med at håndtere opgaver, så det forebygger stress på arbejdspladsen. De giver dig samtidig råd til, hvordan du hjælper og spotter en stressramt kollega. 
 • Skab klare og realistiske arbejdsopgaver: Sørg for at give medarbejderne klare instruktioner om deres opgaver og ansvar. Tjek, at arbejdsbyrden er realistisk og afpasset medarbejdernes ressourcer.
 • Skab en positiv arbejdskultur: En arbejdskultur, der fremmer teamwork, åbenhed og støtte kan være med til at reducere stress og øge trivslen.
 • Kommunikation og feedback: Sørg for, at der er åben kommunikation, både mellem ledere og medarbejdere, og medarbejderne imellem. Regelmæssig feedback og anerkendelse af gode præstationer kan hjælpe med at mindske stress og øge trivslen.
 • Fleksibilitet og autonomi: Tilladelse til fleksible arbejdstider, hjemmearbejde og autonomi i arbejdsopgaverne kan hjælpe med at reducere stress, øge tilfredsheden på arbejdspladsen samt give bedre mulighed for at balancere arbejde og fritid.
 • Støt sundhed og velvære: Frem en sund livsstil på arbejdspladsen med mulighed for motion og sund kost. Giv mulighed for pauser og afslapning i løbet af arbejdsdagen.
 • Forebyg fysisk belastning: Sørg for, at arbejdspladsen er ergonomisk designet, og at medarbejderne får tilstrækkelig støtte og uddannelse i at undgå fysiske belastninger.

Træning og uddannelse: Giv medarbejderne mulighed for at udvikle deres færdigheder og kompetencer gennem træning og uddannelse. Det kan øge deres selvtillid og mindske stressen på arbejdspladsen.

Disse strategier kan hjælpe med at skabe en sund og støttende arbejdskultur, der er med til at mindske stress og øge trivslen på arbejdspladsen.

Hvordan kan man håndtere stress på arbejdspladsen, når det er opstået?

Når stress først er opstået hos en medarbejder – og det er blevet opdaget af enten en leder, kollega eller medarbejderen selv – spiller lederen en afgørende rolle i at håndtere det. Det er vigtigt, at lederen tager det alvorligt og sætter ind med det samme for at undgå, at stressen udvikler sig og påvirker medarbejderens trivsel og arbejdspræstation negativt.

En af de vigtigste ting, en leder kan gøre, er at kommunikere med medarbejderen og lytte til dennes bekymringer og udfordringer. Lederen skal vise empati og forståelse samt være villig til at hjælpe medarbejderen med at finde løsninger på problemerne.

Det er også vigtigt, at lederen tager ansvar for at reducere stressniveauet i arbejdsmiljøet generelt. Dette kan gøres ved at tilbyde træning og støtte til medarbejderne, skabe klare og realistiske arbejdsopgaver og deadlines, og ved at sørge for en sund work-life balance. Læs mere om indsatsområderne i afsnittet Hvordan forebygger man stress på arbejdspladsen? i ovenstående afsnit.

Endelig kan lederen hjælpe medarbejderen med at håndtere stress ved at tilbyde reducerede arbejdsordninger eller -tider, der kan mindske stressniveauet. Er det ikke nok til at bringe medarbejderens stressniveau ned og forbedre trivslen, så er en langtidssygemelding nødvendig. I mange tilfælde opdager hverken lederen eller medarbejderen selv det alt for høje og langvarige stressniveau, før det er for sent og en langtidssygemelding er nødvendig. Her skal medarbejderens læge selvfølgelig kontaktes og konsulteres. En sådan situation understreger endnu en gang, hvor vigtigt det er at have fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel, da målet må være enten helt at undgå stress hos medarbejderne – eller være i stand til at opdage den langvarige stress, før det kræver en langtidssygemelding, at komme ovenpå igen. 

Som leder kan det være udfordrende at håndtere stress hos den enkelte medarbejder på den bedste måde. Opgaven med at lede det psykiske arbejdsmiljø er kompleks, og det er ikke uvant, at man som leder føler sig ramt af magtesløshed eller tvivl. De fleste ledere vil genkende det krydsfelt af modsatrettede krav, der opstår i kølvandet på at have ansvar på såvel trivsel som resultatskabelse på arbejdspladsen. Et krydsfelt, der skaber spændinger i den enkelte og i relationerne. 

Du kan lære mere om, hvordan du som leder griber arbejdet med at lede det psykiske arbejdsmiljø an, på vores kursus i psykisk arbejdsmiljø og trivsel eller læse mere i artikler som Hvad gør vi med spændingsfelterne i ledelsen af det psykiske arbejdsmiljø? og Trivsel på arbejdspladsen.

Hvordan skal man som medarbejder forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen?

Selvom det er arbejdspladsens ansvar at sætte rammerne for det gode psykiske arbejdsmiljø, så er det et problem, der skal løses i fællesskab. Det kræver en fælles indsats fra alle på arbejdspladsen, at bidrage til at forebygge og begrænse stress. Derfor skal du huske, at du som medarbejder også har et ansvar for at forebygge langvarig stress hos både dig selv og dine kollegaer. 

Sørg for at kende til og huske på faresignalerne for stress – og lær dig selv og dine signaler at kende, så du kan reagere på dem og bede om hjælp i tide. Det er normalt, at personer med langvarig stress overser faresignalerne og derfor ikke får sagt fra, før det er for sent. Kender du faresignalerne hos dig selv og andre, er der større sandsynlighed for, at du får reageret i tide og undgår langvarig stress.

Er du allerede ramt af langvarig stress, er det vigtigt, at du konsulterer din læge for at få råd, hjælp og behandling. Dernæst er det også vigtigt at du kontakter din arbejdsplads og får en dialog med dem omkring det, du er kommet frem til i samråd med din læge, Det kan være nødvendigt med en langtidssygemelding, der også kræver dialog med både egen læge og arbejdsgiver.

Kommunikation mellem medarbejdere og ledere er en stressreducerende faktor

Kommunikation er afgørende for at mindske stress på arbejdspladsen, og det gælder både mellem ledere og medarbejdere samt blandt kollegaer. At have en åben og ærlig dialog omkring arbejdsbyrde, deadlines og forventninger kan hjælpe med at forebygge stress. Er stress først opstået, kan en god kommunikation være med til at håndtere det på en hensigtsmæssig måde.

Som leder er det vigtigt at have øje for sine medarbejderes trivsel og at skabe en kultur, hvor det er acceptabelt at tale om stress og udfordringer på arbejdspladsen. Det handler også om at give medarbejderne mulighed for at påvirke deres arbejdsforhold, og at sørge for et klart fokus på trivsel og stresshåndtering.

Derudover kan det som arbejdsplads være en god idé at tilbyde støtte og hjælp, hvis en medarbejder oplever stress eller andre udfordringer. Det kan for eksempel være coaching, vejledning eller muligheden for at tage en pause og genoplade.

Husk, at en sund og bæredygtig arbejdsplads kræver en fælles indsats fra både ledere og medarbejdere. Ved at prioritere åben kommunikation, forebyggende tiltag og støtte til medarbejdere, kan I skabe en arbejdsplads, hvor trivsel og produktivitet går hånd i hånd.


Kilder

Sundhed.dk, Hvad er stress, https://www.sundhed.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse/livsstil/stress/hvad-er-stress/ 

Sundhed.dk, Kend dine signaler på stress, https://www.sundhed.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse/livsstil/stress/signaler-paa-stress/ 

Arbejdstilsynet, Sådan forebygges stress, https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/psykisk-arbejdsmiljoe/stress/saadan-forebygges-stress/ 

Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmiljøloven, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2062 

Danske Fysioterapeuter, Stress på arbejdspladsen, https://www.fysio.dk/radgivning-regler/arbejdsmiljo/stress-pa-arbejdspladsen  

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst