Forskningsbaseret konference 2024

Den attraktive arbejdsplads

Vi gentager succesen og byder velkommen til LEADs forskningsbaserede konference d. 19. november 2024 i Aarhus og d. 26. november 2024 i København.

Vi inviterer til en dag i vores konferencelokaler under overskriften ”Den attraktive arbejdsplads – sådan tiltrækker og tilknytter du medarbejdere”.

Pris:

2.500,- ekskl. moms

Der er begrænsede pladser på begge konferencedage.

Forskningsbaseret konference

Der er mange myter og halve sandheder om, hvilke tiltag der betyder noget, når organisationer ønsker at tiltrække og tilknytte medarbejdere. Konferencen om den attraktive arbejdsplads tager afsæt i LEADs forskningsbaserede helhedsmodel, der sætter tiltrækning og tilknytning af medarbejdere ind i et livscyklusperspektiv. 

Modellen rummer 15 af de vigtigste faktorer, som metastudier viser, har betydning for tiltrækning og tilknytning af medarbejdere, og som den enkelte leder eller organisation selv har mulighed for at påvirke.  

På denne konference får du fyldt værktøjskassen op med konkrete redskaber til at arbejde strategisk målrettet med at skabe og nytænke en attraktiv arbejdsplads.

Efter konferencen er du i stand til at: 

  • Arbejde strategisk med at skabe en attraktiv arbejdsplads med afsæt i helhedsmodellen for den attraktive arbejdsplads 
  • Kortlægge, hvilke indsatsområder I skal arbejde med i jeres egen organisation
  • Bruge best practice-eksempler til at nytænke, hvordan din organisation kan udvider arbejdsstyrke eller reducere behovet for arbejdskraft
 
Men hvorfor en konference om den attraktive arbejdsplads? Læs her hvorfor. 

Tidligere deltagere og udtagelser

"Oplægsholderne var meget professionelle og velformulerende. Havde et højt fagligt niveau, og henviste til relevant forskning."
Pernille Gerner, Trivselskoordinator hos Ringsted Kommune
Deltager på konferencen i København i foråret 2024

En teaser på indsigter fra en ny bog

På konferencen bliver du præsenteret for indsigter fra en ny bog, som dagenes oplægsholder står bag. Bogen har titlen ”Den attraktive arbejdsplads – sådan tiltrækker og tilknytter du medarbejdere”. Forfatterne er  Cecilie Schultz Pedersen, chefkonsulent i LEAD, Claus Elmholdt, medstifter og faglig direktør i LEAD og Christian Nyvang Qvick, partner i LEAD. Bogen udkommer i december 2024. Som deltager på konferencen vil du få eftersendt bogen, så snart den er udkommet. Nedenfor kan du læse mere om, hvad bogen handler om.

Den attraktive arbejdsplads – sådan tiltrækker og tilknytter du medarbejdere

Jobopslag uden ansøgere. Stor personalegennemstrømning. Udsigt til, at store dele af de ansatte snart skal pensioneres.

Dette er eksempler på nogle af de udfordringer, som mange danske ledere må forholde sig til i en tid med en hidtil uset mangel på arbejdskraft i Danmark.

Arbejdskraftsudfordringen betyder, at to spørgsmål bliver helt centrale at forholde sig til for dig som er leder.

Hvordan kan din organisation lykkes med at blive en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker og tilknytter kompetente medarbejdere? Og hvordan kan du enten øge den arbejdsstyrke du allerede har, eller reducere behovet for menneskelig arbejdskraft i din organisation?

Der har manglet en dansk bog, som giver svar på de to spørgsmål – indtil nu.  

I denne bog præsenterer ledelsesrådgiverne Christian Nyvang Qvick, Claus Elmholdt og Cecilie Pedersen to modeller, som giver svar på disse to spørgsmål – helhedsmodellerne for den attraktive arbejdsplads og nytænkende arbejdsplads.

Bogen står på et solidt forskningsmæssigt fundament, er skrevet i et personligt og lettilgængeligt sprog og er spækket med virkelighedsnære cases og praksisnære værktøjer, der er lige til at pille ud og bruge. Bogen henvender sig til særligt til offentlige ledere, ledere i halvoffentlige organisationer og undervisere og studerende på diplom- og masteruddannelser. Men ledere i private organisationer samt HR-, udviklings-, ledelses- og organisationskonsulenter kan også have stor gavn af bogen. 

Praktisk information om konferencen

Konferencen ‘Den attraktive arbejdsplads’ afholdes på egne lokationer i henholdsvis Aarhus og København og henvender sig til offentlige ledere samt HR-professionelle samt øvrige ressourcepersoner, som arbejder med tiltrækning og tilknytning af medarbejdere. 

Pris

Pris for deltagelse pr. deltager er 2500,- ex. moms. Hvis I ønsker at deltage flere fra samme virksomhed, bedes I kontakte vores konferenceansvarlig Helene Kristensen på kursus@lead.eu.

Adresser

Aarhus: den 19. november 2024, LEAD – Enter next level, Vestergade 43, Aarhus C, kl. 08.30-16.30

København: den 26. november 2024, LEAD – Enter next level, Overgaden Oven Vandet 10, 1415 København, kl. 08.30-16.30

Program

Tidspunkt Oplæg og drøftelse Oplægsholder
08.30 - 09.00 Ankomst og morgenmad
09.00 - 11.00 Helhedsmodellen for den attraktive og nytænkende arbejdsplads – sådan tiltrækker og tilknytter du medarbejdere Claus Elmholdt, faglig direktør og stifter af LEAD
11.00 - 11.15 Pause
11.15 - 12.30 Professionelle ansættelsesprocesser og systematisk onboarding af nyansatte Christan Qvick, partner i LEAD
12.30 - 13.15 Frokost
13.15 - 14.30 Balancer i arbejdslivet Cecilie Pedersen, chefkonsulent i LEAD
14.30 - 14.45 Pause
14.45 - 16.00 Kollegiale fællesskaber i det fleksible arbejdsliv Claus Elmholdt, faglig direktør og stifter af LEAD
16.00 - 16.15 Afrunding og tak for i dag
16.15 - 17.00 Vin & uformelt netværk

Tilmeld dig her

Oplægsholdere

Cecilie Schultz Pedersen er chefkonsulent i LEAD. Cecilie har gennem knap et årti arbejdet som ekstern og intern konsulent, hvor hun tilegnet sig omfattende erfaring inden for erhvervspsykologien herunder med ledelse og udvikling af det psykiske arbejdsmiljø, coaching samt leder- og organisationsudvikling.

Claus Elmholdt: medstifter og faglig direktør i LEAD – enter next level samt lektor i ledelsespsykologi ved Aalborg Universitet. Han står bl.a. bag bestsellere som ‘Effektive Ledergrupper’ og ‘Ledelsespsykologi’. 

Christian Nyvang Qvick: partner i LEAD – enter next level. Han står bl.a. bag bogen ”Er der nogen hjemme i strategihuset?”

Hvorfor en konference om den attraktive arbejdsplads? 

I 2030 kommer der til at mangle 90.000 personer på det danske arbejdsmarked. Løsningen på problemet kræver nye perspektiver og nye handlinger. Ellers har vi om få år så massive arbejdskraftudfordringer i store dele af den offentlige sektor, at vi ikke længere kan levere på helt basale velfærdsområder inden for sundhed, skole, dagtilbud og ældrepleje.  

Med en stigende andel af ældre medarbejdere, der nærmer sig pensionsalderen, vil der være et større behov for at tiltrække og tilknytte yngre medarbejdere. Samtidig kan det blive sværere at tilknytte erfarne medarbejdere, der har opbygget en værdifuld viden og erfaring gennem mange år i den offentlige sektor. Vi må derfor gentænke vores offentlige arbejdspladser, så det bliver mere attraktivt for flere at bidrage, og vi må nytænke, hvordan vi tilpasser organisationen til en fremtid med stigende forventninger til velfærd og færre personer til at levere. 

På denne konference får du den nyeste forskningsbaserede viden om, hvad der karakteriserer den attraktive offentlige arbejdsplads, og du får redskaber til at arbejde strategisk målrettet med både tiltrækning, tilknytning og tilpasning.  

Tiltrækning: Hvad kan vi gøre for at tiltrække nye ansatte, der aktivt vælger vores organisation til? 

Tilknytning: Hvad kan vi gøre for, at eksisterende ansatte knytter sig til vores organisation og ønsker at blive?  

Tilpasning: Hvad kan vi gøre for at udvide arbejdsstyrken eller reducere behovet for arbejdskraft og frigive tid til det borgernære arbejde? 

Rekruttering og fastholdelse er forældet – den attraktive arbejdsplads tiltrækker og tilknytter medarbejderne

Hvordan skaber du en arbejdsplads, der tiltrækker og sikrer fortsat tilknytning af kompetent arbejdskraft? Dette bør være spørgsmålet fremfor, hvordan du rekrutterer og fastholder medarbejdere.  

”Hvad er det første, du tænker på, når du hører ordet fastholdelse?” Det spørgsmål har vi stillet til mange foredrag – og svarene har været vidt forskellige. En psykiater svarede ’bæltefiksering’ og ’spændetrøjer’. En advokat svarede ’konkurrence- og kundeklausuler’. En politibetjent svarede ’benlås’. 

Ord har magt til at forme virkeligheden. Derfor er det et godt greb at undersøge, hvordan vi taler om tingene, hvis vi vil ændre vores måde at tænke og handle på. Når vi taler anderledes, så får vi potentielt set øje på nye perspektiver og handlemuligheder. 

Hos LEAD argumenterer vi for, at begreberne ’rekruttering’ og ’fastholdelse’ er forældede. De bunder i en industritankegang og emmer af modvilje. Vi vil på konferencen vise, hvordan den linse, der ligger i ordene ’tiltrækning’ og ’tilknytning’, zoomer ind på andre forståelser og åbner for andre løsninger end dem, der gemmer sig i ’rekruttering’ og ’fastholdelse’. 

konference, den attraktive arbejdsplads, tilknytning, tiltrækning

Har du spørgsmål til konferencen?

Har du spørgsmål til konferencen, udfyld da nedenstående formular,  og vores rådgivere, Jeff og Lukas, vil kontakte dig hurtigst muligt. 

Jeff Bøgeholt 

Lukas Hjuler Hansen

Konsulenter
Kurser, uddannelse & netværk

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.