Fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er afgørende for arbejdsglæde, motivation og produktivitet i jeres organisation. Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø bidrager desuden til færre omkostninger som følge af ulykker og erhvervsbetingede lidelser.

I LEAD hjælper vi din organisation med at skabe fundamentet for et godt arbejdsmiljø, som bl.a. kan reducere sygefravær og reducere medarbejderomsætningen.

Fysisk og psykisk APV: Proces og evaluering

Ved at gennemføre en evaluering af arbejdsmiljøet i din organisation, får I indsigt i, hvor I kan gribe ind for at styrke det fysiske såvel som det psykiske arbejdsmiljø.

I evalueringen af jeres fysiske og psykiske arbejdsmiljø tager vi udgangspunkt i forskningsbaseret viden, lovkrav og nyeste vejledninger fra Arbejdstilsynet. LEAD kan både bistå jer med rådgivning i gennemførelsen af fysisk og psykisk arbejdspladsvurdering (APV) hjemme hos jer, eller vi kan gennemføre hele processen i fællesskab med jer samt være med til at følge op på eventuelle resultater, der kræver handling og forebyggelse.

Mange af de virksomheder, vi har hjulpet i tidens løb, har fået stor gavn af vores omfattende 3-i-1-måling, der inkluderer udarbejdelse af spørgeskemaer, gennemførelse af workshop, formidling af resultater samt støtte til implementering af forandringsprocesser. 

Længst nede på siden kan du se udtalelser fra vores tilfredse samarbejdspartnere.

Hvad er et arbejdsmiljø?

Arbejdsmiljø handler om de forhold og omgivelser, som medarbejderne befinder sig i, mens de udfører deres arbejde. Det omfatter både de fysiske såvel som de psykiske forhold på arbejdspladsen, og et godt arbejdsmiljø er en afgørende faktor for medarbejdernes generelle trivsel, sundhed og sikkerhed. 

Mange undersøgelser peger på, at et godt arbejdsmiljø er ensbetydende med gladere medarbejdere, som dermed arbejder mere effektivt, hvilket i sidste ende sætter sig positivt på virksomhedens bundlinje. 

Se fx denne undersøgelse publiceret i tidsskriftet Public Money & Management, hvor forfatterne bl.a. konkluderer, at organisationer, der investerer i “intellectual assets” – dvs. investeringer i de mellemmenneskelige faktorer, der udgør et godt arbejdsmiljø – outperformer lignende virksomheder med 13,3% i produktivitet.

Se også denne artikel af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, hvor det bl.a. fastslås, at hver euro, der investeres i arbejdsmiljøet, giver et afkast på 2,2 euro. Med andre ord er et godt arbejdsmiljø på mange måder en forudsætning for en produktiv virksomhed, og investeringer i arbejdsmiljøet skal derfor anses som en profitabel øvelse.

Et godt arbejdsmiljø kan nemlig føre til færre sygedage, større produktivitet og en højere arbejdsglæde. Omvendt kan et dårligt arbejdsmiljø føre til stress, arbejdsulykker og en øget risiko for fysiske og psykiske lidelser.

Det gode arbejdsmiljø skal således tage højde for medarbejdernes behov og sikre, at arbejdsopgaverne kan udføres på en sikker og sund måde. Det er vigtigt at identificere og håndtere eventuelle risici og problemer på arbejdspladsen gennem en arbejdspladsvurdering (APV) og en løbende dialog mellem medarbejdere og ledelse.

Vil du klædes endnu bedre på til at foretage en APV og styrke arbejdsmiljøet på arbejdspladsen?

På uddannelsen “Ledelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel” giver vi dig indsigt og metoder til at skabe et bedre arbejdsmiljø for dine medarbejdere.

Uddannelsen er især relevant, hvis I har udfordringer med højt sygefravær, høj medarbejderomsætning eller udbredt stress blandt medarbejderne.

Læs mere om vores forskningsbaserede uddannelse

Hvorfor er arbejdsmiljø vigtigt?

Arbejdsmiljøet er vigtigt, fordi det er en afgørende faktor for medarbejdernes overordnede trivsel, hvilket kan føre til færre sygedage, større produktivitet og en højere arbejdsglæde. Omvendt kan et dårligt arbejdsmiljø have alvorlige konsekvenser for medarbejdernes fysiske og psykiske helbred og for virksomhedens succes.

Med andre ord: Et godt arbejdsmiljø er vigtigt, fordi det er en god forretning.

Andre konkrete grunde til at arbejdsmiljøet er vigtigt inkludere blandt andet:

 • Det viser, at du tager socialt ansvar og er engageret i medarbejdernes trivsel og sundhed.
 • Det beskytter og styrker virksomhedens employer brand og kerneværdier.
 • Det kan øge produktiviteten og engagementet blandt dine medarbejdere.
 • Det kan opbygge mere kompetente og sundere medarbejdere.
 • Det kan reducere omkostninger og fravær.
 • Det kan hjælpe din virksomhed med at opfylde kundernes forventninger til arbejdsmiljøet.
 • Glade og tilfredse medarbejdere vil alt andet lige være mere motiverede for at blive i din virksomhed.

Uanset størrelsen på din virksomhed kan en investering i et godt arbejdsmiljø resultere i store fordele. Selv små forbedringer kan øge konkurrenceevnen, overskuddet og medarbejdernes motivation. Et arbejdsmiljøstyringssystem kan effektivt bidrage til at forebygge eller mindske ulykker og tilfælde af dårligt helbred. Derfor bør alle virksomheder tage arbejdsmiljøet alvorligt og implementere tiltag til at forbedre det.

At komme til bunds i din virksomheds nuværende tilstand kan være en omfattende og kompleks opgave. For at kunne høste frugterne af et godt arbejdsmiljø er det afgørende, at processen varetages korrekt og professionelt. 

Hos LEAD specialiserer vi os i implementering af udviklingsprojekter med høj kompleksitet. Med en uddannelse i stressforebyggende ledelse og ledelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel, bliver du klædt på med de vigtigste ledelsesgreb til at forebygge stress, reducere sygefraværet, øge trivslen og optimere performance i din organisation.

Hvad er et dårligt arbejdsmiljø?

Et dårligt arbejdsmiljø kan indebære farlige arbejdsforhold, stressende arbejdsopgaver og et dårligt socialt miljø, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for dine medarbejders fysiske og mentale helbred. At arbejdsmiljøet er dårligt, kan skyldes en række faktorer, herunder utilstrækkelig uddannelse og træning, dårlig ledelse og manglende ressourcer.

Samlet set kan det føre til øget sygefravær, nedsat produktivitet, høje omkostninger, lav medarbejdertilfredshed og endda arbejdsskader. Derfor er det vigtigt, at du som virksomhed tager arbejdsmiljøet seriøst og arbejder aktivt for at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne. 

Det findes desværre ingen magisk knap, du kan trykke på, så arbejdsmiljøet er godt igen. Det kræver en omhyggelig indsats fra både ledelsen og medarbejderne, og det er vigtigt at inddrage alle i processen for at sikre, at arbejdsmiljøet bliver så godt som muligt.

Læs mere om regler i forbindelse med langtidssygemelding her

Brug for hjælp eller rådgivning til at igangsætte en forandringsproces med fokus på at styrke arbejdsmiljøet i din virksomhed?

Hvordan får man et godt arbejdsmiljø?

Et godt arbejdsmiljø er ikke noget, der bare opstår af sig selv. Det kræver en målrettet og engageret indsats fra både ledelse og medarbejdere. Her er nogle af de vigtigste trin, I som virksomhed skal tage for at komme i mål med at skabe et godt arbejdsmiljø:

 • Identificér risici

Først og fremmest skal I identificere og evaluere de risici, der kan påvirke arbejdsmiljøet negativt. Det kan omfatte alt fra farlige kemikalier og tungt maskineri til høje lyde og ergonomiske problemer. Når I har identificeret risiciene, kan I nemmere fremføre konkrete løsningsforslag.

 • Involvering af medarbejderne

Involvering af medarbejderne er altafgørende for at kunne skabe et godt arbejdsmiljø. De er ofte de bedste til at identificere potentielle problemer og kan komme med løsningsforslag. Derfor er det vigtigt at involvere dem i beslutningsprocessen og give dem en stemme. På den måde vil de også føle sig hørt, hvilket i sig selv kan være med til at styrke engagementet. 

 • Uddannelse og træning 

Lederne på arbejdspladsen skal forsynes med de fornødne redskaber og værktøjer, der gør dem i stand til at identificere og forstå medarbejdernes trivselsniveau, og som yderligere gør dem i stand til løse trivselsproblemerne effektivt. 

 • Overvåg og evaluér

Til sidst er det vigtigt at overvåge og evaluere arbejdsmiljøet løbende. Det kan omfatte alt fra at gennemføre regelmæssige risikovurderinger til at indsamle feedback fra medarbejderne. Ved at overvåge og evaluere arbejdsmiljøet kan I identificere eventuelle problemer og igangsætte de nødvendige processer for at rette op på dem.

Med uddannelsesforløb og en 3-i-1-måling faciliteret af LEAD kan I effektivt komme i gang med at tage de nødvendige skridt mod et bedre og sundere arbejdsmiljø.

Hvilke 5 faktorer inddeles arbejdsmiljø i?

En måde at forstå og inddele arbejdsmiljø på er ved hjælp af følgende fem faktorer:

 • Fysiske forhold

De fysiske faktorer omfatter alt fra støj, belysning, temperatur og ventilation, som er vigtige parametre for kontorarbejdspladser. For udendørs arbejde kan faktorerne omfatte ekstremt vejr, farlige højder samt brugen af farligt maskineri og udstyr.

 • Ergonomiske forhold

Ergonomiske forhold er en underkategori af fysiske forhold. De ergonomiske faktorer omfatter arbejdsstillinger, udstyr og indretning af arbejdspladsen. Det er centralt at tilpasse arbejdet og arbejdspladsen til medarbejdernes behov for at undgå belastningsskader i knogler, led og muskler. 

 • Psykosociale forhold

Psykosociale faktorer omfatter arbejdsrelateret stress, mobning, chikane og andre negative sociale faktorer på arbejdspladsen. Det er vigtigt at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og er motiverede, da det kan have stor betydning for deres helbred og arbejdsindsats.

 • Kemiske forhold

De kemiske faktorer omfatter eksponering for farlige stoffer som fx giftige gasser, støv eller kemikalier. 

 • Biologiske forhold

De biologiske faktorer omfatter eksempelvis smittefare fra virus og bakterier på arbejdspladsen. 

Referencer

“Jeg kan varmt anbefale samarbejdet med LEAD  i større udviklingsprojekter, hvor der er tale om at udvikle helt nye koncepter med stor kompleksitet.

Vi har haft meget glæde af samarbejdet med LEAD i forbindelse med udvikling af vores nye 3-i-1-undersøgelse, hvor vi har samlet målinger om ledelse, trivsel og psykisk APV.

Kompleksiteten er stor, når en så omfattende proces skal gennemføres med involvering af interessenter fra alle dele af organisationen, udvikling af de mange spørgerammer og ikke mindst få skabt en sikker effektiv IT-understøttelse.”

– Runa Brøchner, HR Chef, Skanderborg Kommune.

Læs mere om Runas erfaringer, samt hvorfor og hvordan Skanderborg Kommune måler på ledelse i artiklen bragt i HR Chefen ved at klikke her.

“I 2014 arbejdede vi i Odsherred Kommune sammen med LEAD omkring en ledelsesevaluering, som skulle knytte sig til Leadership Pipeline-arbejdet. Det endte med at blive en 3-i-1-måling med udarbejdelse af spørgerammer, gennemførelse af workshops, formidling af resultater m.m.

Det var på alle måder en fornøjelse at arbejde med Stephanie fra LEAD. Hun formår at kommunikere med alle fra direktionen til medarbejder med stor empati. Den store teoretiske viden bliver på dygtigste vis omsat til et praktisk udtryk, der er let at arbejde med.”

– Kirsten Markvardsen, HR-chef, Odsherred Kommune

“I Hørsholm Kommune skulle vi i 2015 for første gang slå vores APV/Trivsel og lederevalueringer sammen til én stor 3-i-1 måling. Som led i arbejdet ønskede vi internt at blive skarpere på teorier og praksis i forhold til udarbejdelse af spørgerammer og gennemførelse af evalueringer.

Jeg fik anbefalet LEAD af nogle kontakter, og efter et indledende møde besluttede vi i Hørsholm Kommune at købe LEAD ind til et 2 dages kursus/workshop. Her førte LEAD os velforberedt og professionelt gennem to gode og meget givende dage.

Nogle gange får man som kunde præcis, hvad man ønsker, andre gange får man mere. Vores to dage med LEAD hører bestemt til den sidste kategori.”

– David Schjelde, Teamkoordinator i Strategisk HR, Hørsholm Kommune

”Vi stod over for at skulle gennemføre en 3i1-måling. Vi havde tre forskellige firmaer inde og præsentere deres produkter. Vi var ikke i tvivl, efter at LEAD havde givet en præsentation. Det skyldes ikke mindst den professionelle og forskningsbaserede tilgang, som LEAD har og til stadighed leverer.

Jeg har en oplevelse af, at vi får en højtkvalificeret konsulentydelse, der er præget af en særdeles engageret og professionel tilgang. Det er også min oplevelse, at LEAD evner at opfange og “læse” vores kultur og sørge for at få det bedste frem hos os.

Vores udgangspunkt var at få hjælp til udvikling og gennemførelse af en 3i1-undersøgelse. Vi var så inspirerede af den faglige tilgang, som LEAD er eksponent for, at vi bad dem hjælpe os med at færdiggøre vores nye ledelsesgrundlag, som vi skulle bruge til vores 3i1-undersøgelse. Vi er nu godt på vej til at færdiggøre vores 3i1-undersøgelse, som af vores ledere og medarbejdere roses for at være både overskuelig, gennemsigtig og med høj medarbejderindflydelse.

En svarprocent på 83 taler sit eget sprog. Det hører med til historien, at vi med LEAD har følt os godt hjulpet gennem hele processen og derved er kommet godt i hus – ja, faktisk i langt højere grad end jeg havde troet muligt.”

– Søren Henriksen, Centerchef for Ledelse og HR, Ishøj kommune

”Vi har i Skive Kommune udviklet vores ledelsesgrundlag og første ledelsesevaluering og trivselsmåling uden tal og grafer (hos os kaldet Udviklingsdialoger) i samarbejde med LEAD.

Samarbejdet har båret præg af en løbende tæt dialog, hvor vi hele tiden har fundet fælles løsninger, som sikrede både et ledelsesgrundlag og et udviklingsdialogkoncept, som matcher kulturen i Skive Kommune.

Vi står nu med et ledelsesgrundlag, som LEAD har hjulpet os med både at udvikle gennem involverende storprocesser med ledere og medarbejdere og efterfølgende at træne lederne ud fra i workshops. Formidlingen har været levende, motiverende og tilpasset Skive Kommunes kultur. Ledelsesgrundlaget har tydeliggjort, hvilke roller og kompetencer man gensidigt forventer af ledere og medarbejdere i Skive Kommune, hvilket har medført en større forståelse af, at ledelse er en fælles opgave.

I den endelige evaluering af Udviklingsdialogerne svarede samtlige medarbejdere og ledere ”JA” til spørgsmålet: ”Fik du mulighed for at tale om dét, som var vigtigt for dig ift. ledelse og trivsel?”, hvilket har været det overordnede formål med hele processen. Her har muligheden for at tilpasse det fælles koncept til den enkelte samtale særligt haft en positiv effekt.

Vi kan på det varmeste anbefale LEAD til udviklingsprocesser, hvor kompleksiteten er stor, og hvor der kræves en høj grad af tilpasning samt tæt samarbejde med HR-teamet. Det har været en sand fornøjelse og hertil skønt, at vi har kunnet dokumentere, at vi er lykkedes med vores overordnede succeskriterier.”

– Ricki Laursen, HR-chef, Skive Kommune

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst