SEKSUEL CHIKANE

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Seksuel chikane kan føre til ubehag og angst

Seksuel chikane på arbejdspladsen kan føre til ubehag og angst – og have alvorlige konsekvenser for både individets trivsel og det generelle arbejdsmiljø. Klare politikker og procedurer er vigtige for at håndtere og forebygge seksuel chikane. Håndtering og forebyggelse kræver et miljø, hvor respekt for individuelle grænser er prioriteret, og støtte til dem, der udsættes for eller observerer grænseoverskridende hændelser.

Som arbejdsgiver har man pligt til at forebygge seksuel chikane og andre krænkende handlinger på lige fod med andre arbejdsmiljøproblemer. Hvis I som arbejdsgiver ikke råder over den viden og kunnen, der er nødvendig for at forebygge krænkende handlinger, som kan indebære en risiko for sikkerhed eller sundhed, kan I benytte dig af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Det er også vigtigt, at I gennemfører en grundig arbejdspladsvurdering (APV) for at identificere og håndtere de risici, der relaterer sig til krænkende handlinger og andre arbejdsmiljøproblemer.

Vi kan tilbyde rådgivning på følgende måder:

LEAD kan tilbyde sin ekspertise som autoriseret arbejdsmiljørådgiver ved rådgivning om seksuel chikane på arbejdspladsen på følgende måder:

Rådgivning og vejledning

LEAD kan yde individuel rådgivning og vejledning til både ledelse og medarbejdere om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane. Dette kan omfatte oplysninger om love og regler, politikker og procedurer, samt støtte til ofrene.

Uddannelse og træning

LEAD kan arrangere uddannelse og workshops om emnet seksuel chikane for at øge bevidstheden og forståelsen blandt medarbejdere og ledelse. Dette kan omfatte træning i genkendelse af chikane, konflikthåndtering og opbygning af en respektfuld arbejdskultur.

Politikker og procedurer

LEAD kan hjælpe med udviklingen og implementeringen af klare politikker og procedurer for at håndtere seksuel chikane på arbejdspladsen. Dette kan omfatte retningslinjer for rapportering, undersøgelse af klager og passende sanktioner mod overtrædere.

 

Arbejdspladsvurdering

LEAD kan udføre en grundig arbejdspladsvurdering (APV) for at identificere risici relateret til seksuel chikane og andre former for krænkende adfærd på arbejdspladsen. Dette kan bidrage til at skabe et trygt og sundt arbejdsmiljø.

 

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med arbejdsmiljørådgivning?

Udfyld formularen nedenfor, og vi ringer dig op hurtigst muligt.

Claus Elmholdt

Faglig direktør og stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu