MOBNING

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Fokus på mobning har en positiv virkning

Undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at ca. 12 procent af alle medarbejdere årligt oplever mobning på arbejdspladsen. Mobning er ikke begrænset til bestemte faggrupper og kan opstå på enhver arbejdsplads. Selvom mobning ikke er synlig på ens egen arbejdsplads, er forebyggelse vigtig for at styrke arbejdspladsens modstandsdygtighed over for mobning i fremtiden.

Undersøgelser indikerer, at virksomheders fokus på mobning har en positiv virkning, da det skaber en mere tryg atmosfære, som påvirker trivsel og arbejdsindsats positivt. Selvom mobning har individuelle konsekvenser, er det nødvendigt med en kollektiv indsats for at forhindre det på arbejdspladsen. Ifølge arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren ansvar for at forhindre fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning eller seksuel chikane. 

Undersøgelser viser, at organisationer med mobning har fire kendetegn, der adskiller dem fra organisationer uden mobning: rollekonflikter, rolleuklarhed, større arbejdsbyrder og mindre tilfredshed med ledelsen.

Medarbejdere i LEAD, projektlederuddannelse

Vi kan tilbyde rådgivning på følgende måder:

Rollekonflikter

Analyse af organisationsstruktur og arbejdsprocesser for at identificere rollekonflikter.

Udvikling af klare retningslinjer og kommunikationsstrategier for at håndtere krav eller værdier, der er i konflikt med hinanden.

Rolleklarhed

Evaluering af jobbeskrivelser og mål for at sikre tydelig rolleklarhed.

Implementering af systemer til at kommunikere og dokumentere arbejdsopgaver og forventninger tydeligt.

Arbejdsbyrde

Gennemgang af arbejdsprocesser og ressourceallokering for at vurdere og justere arbejdsbyrden.

Udvikling af værktøjer til at planlægge, prioritere og styre arbejdsbyrden for at sikre en passende balance.

Tilfredshed med ledelsen

Feedbackundersøgelser og evaluering af ledelsespraksis og kommunikation.

Udvikling af ledelsesudviklingsprogrammer og træning i kommunikationsfærdigheder og konflikthåndtering for at forbedre ledelsens evne til at lytte og reagere på medarbejdernes behov.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med arbejdsmiljørådgivning?

Udfyld formularen nedenfor, og vi ringer dig op hurtigst muligt.

Claus Elmholdt

Faglig direktør og stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu