Fra kollega til leder: Sådan skifter du rolle i din virksomhed

At gå fra at være en respekteret medarbejder til at påtage sig en lederrolle er en spændende milepæl i din karriere. Men det er også en udfordrende overgang, der indebærer væsentlige forandringer, nye kompetencer og en ændret tankegang. For selvom du har opnået succes som medarbejder, er det vigtigt at være bevidst om, at skiftet til en lederposition med lederansvar kræver dyb forståelse for ledelsesprincipper og -praksis. Det handler ikke længere kun om at udføre dine egne opgaver, men også om at guide og inspirere andre til at opnå fælles mål.

En af de største udfordringer ved at skifte fra medarbejder til leder er, at du nu skal etablere din autoritet og respekteres som leder af tidligere kolleger. Du skal finde den rette balance mellem at opretholde gode relationer og samtidig udøve den nødvendige beslutningskraft og ansvar, der følger med lederrollen. Det er vigtigt at være bevidst om disse udfordringer for at kunne imødekomme dem og sikre en vellykket overgang fra medarbejder til leder. 

I denne artikel vil vi derfor udforske den udfordrende overgang fra kollega til leder og give dig konkrete trin til, hvordan du succesfuldt kan skifte rolle i virksomheden.

Vi vil dykke ned i emner som etablering af din nye rolle og autoritet, udvikling af kommunikations- og ledelsesfærdigheder samt håndtering af ændrede relationer med tidligere kolleger. Formålet er at ruste dig med den nødvendige viden og de afgørende værktøjer, der er essentielle for at blive en dygtig og respekteret leder og opnå succes i din nye rolle.

Læs også vores artikel 10 hyppige ledelsesudfordringer for nye ledere.

Vil du have de ledelsesmæssige kompetencer, der skal til for at gøre dig til en mere komplet leder?

På vores grundlæggende lederuddannelse i personligt lederskab, teamledelse, strategisk ledelse og forandringsledelse bliver du uddannet af nogle af landets førende erhvervspsykologer, der til daglig leverer den solide og passionerede faglighed og effekt, som LEAD er kendt for. 

Lederuddannelsen er for dig, der sidder med personaleledelse – eller er på vej til at få det. Den er relevant for både ledere med få års erfaring og for helt nye ledere i både den offentlige og private sektor.

Vi hjælper dig med at styrke dit personlige lederskab, blive mere reflekteret og få en stærk vision for dit område og din personlige karriere.

Læs mere om vores forskningsbaserede lederuddannelse

Hvordan går man fra medarbejder til leder? 7 råd til en god transformation

Skiftet fra at være medarbejder til at påtage sig en lederrolle er en kompleks og udfordrende proces. Her er en klar, professionel og struktureret tilgang essentiel for at sikre en succesrig overgang. Vi har herunder samlet 7 værdifulde anbefalinger og indsigter på området, for at hjælpe dig med at navigere gennem transformationen.

1. Reflekter over din nye lederrolle

Start med at reflektere over din nye rolle som leder og de forventninger, der følger med. Identificér de specifikke kompetencer og egenskaber, der vil være afgørende for din succes som leder, og vær ærlig over for dig selv om både dine styrker og områder, der kræver udvikling.

Læs for eksempel vores artikel om ledelseskompetencer og bliv klogere på de generelle forventninger, der stilles til moderne ledere. Snak også med din egen nye leder om forventninger og andre emner, du finder relevant. Er du leder med personaleansvar kan du også kaste et blik på vores artikel om personaleledelse her.

2. Omstilling til den nye rolle

At blive leder – især i samme virksomhed, hvor du før var medarbejder – kræver et nyt mindset, hvor du accepterer at du ikke længere er en del af teamet, men har fået lederrollen.  Det er vigtigt at du er opmærksom på, hvad du siger og gør, da det nu bærer større vægt og kan opfattes anderledes. En god og effektiv leder holder en vis distance til sit team, så medarbejderne ikke tror eller fornemmer at chefen har favoritter eller prioriterer på baggrund af personlige anliggender, men at alle bliver behandlet fair og ligeligt.

3. Investér i din faglige udvikling

Ledelse er en kontinuerlig læringsproces, og det er vigtigt at investere tid og ressourcer i din faglige udvikling. Tag del i relevante kurser, workshops eller træningsprogrammer, der fokuserer på ledelseskompetencer. 

LEAD tilbyder et bredt udvalg af kurser og undervisning inden for ledelseprocesledelserekruttering og fastholdelsepsykisk arbejdsmiljø & trivsel for ledere og meget andet, der kan bidrage til din vækst som leder.

4. Skab relationer og alliancer

Etablering af gode relationer er afgørende som leder. Skab forbindelse med dine overordnede, kolleger og medarbejdere, og opbyg positive og tillidsfulde alliancer, der kan støtte dig i din nye rolle. Vis interesse for deres perspektiver, vær åben for feedback og opbyg tillid. Vær også proaktiv i at opbygge et stærkt netværk af mentorer og erfarne ledere, der kan guide og inspirere dig i din nye lederrolle.

5. Etablér din autoritet og kommunikér tydeligt

Som leder er det vigtigt, at du etablerer din autoritet og sikrer, at dine medarbejdere respekterer dig som leder. Vær tydelig og konsistent i din kommunikation og beslutninger, vær opmærksom på dine handlinger og skab en åben og transparent kultur, hvor forventninger og mål er klart defineret. Lyt også aktivt til dine medarbejdere og vis empati over for deres perspektiver. 

Det kan være rigtig givende for alle parter at etablere en god feedbackkultur på arbejdspladsen, og selvom det hviler på alles skuldre at det lykkes, så er det lederens opgave at facilitere og gå forrest med den velfungerende feedback. 

6. Udvis empati og lyt aktivt

Selvom det er vigtigt at etablere autoritet, så skal du som leder huske, at det ikke handler om autoritet i gammeldags forstand, hvor medarbejdere ikke turde eller havde lyst til at dele bekymringer og glæder med deres chef. 

Som leder er det afgørende at udvise empati og forståelse over for dine medarbejdere. Lyt aktivt til deres bekymringer, ideer og feedback, og vis interesse for deres udvikling og trivsel. Skab et miljø, hvor medarbejderne føler sig sete og hørt, og vær villig til at justere din tilgang og tage hensyn til individuelle behov.

Du kan læse mere om trivsel på arbejdspladsen samt arbejdsglæde i vores artikler om emnerne.

7. Udvikl din ledelsesstil

Identificér din egen ledelsesstil og fortsæt med at udvikle den. Vær opmærksom på dine styrker og svagheder som leder og sørg for at tilpasse din tilgang til forskellige situationer og medarbejdere. Vær fleksibel og åben for nye ideer og perspektiver, og fortsæt med at lære og vokse som leder. 

Læs mere om ledelsesstil i vores artikler om personligt lederskab samt personaleledelse.

Husk, at skiftet fra kollega til leder er en kontinuerlig proces, hvor læring og udvikling er afgørende. Vær tålmodig og engageret i din egen læring, søg støtte og vejledning, når det er nødvendigt og evaluér løbende din egen præstation som leder. Ved at følge ovenstående råd og anbefalinger kan du styrke din overgang fra medarbejder til leder, så du lykkes og trives i din nye rolle.

Mere fra samme kategori

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst

DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS 2024

Vi afholder konference om den attraktive arbejdsplads den 21. maj i Århus og den 24. maj i København.

Bliv klogere på:

  • Helhedsmodellen
  • Den nytænkende arbejdsplads
  • Indsatsområder
  • Best practice-eksempler