Lederuddannelse

- Personligt lederskab og teamledelse

Personligt lederskab | Teamledelse | Strategisk ledelse | Forandringsledelse

LEADs grundlæggende lederuddannelse giver dig de ledelsesmæssige kompetencer, der skal til for at blive en mere komplet leder. Du bliver uddannet af nogle af landets førende erhvervspsykologer, der til daglig leverer den solide og passionerede faglighed og effekt, som LEAD er kendt for.

Bliv ringet op

Udfyld formularen, og bliv ringet op af en rådgiver, hvis du ønsker at høre mere om uddannelsen eller booke en plads.

Hvilke kompetencer skal man have som teamleder?

Som teamleder er der flere vigtige ting at lære for at lykkes i rollen. Ifølge forskning er det vigtigt at udvikle sine ledelseskompetencer, herunder evnen til at kommunikere klart og tydeligt, motivere og inspirere medarbejderne, tage beslutninger og løse problemer effektivt. Det er også afgørende at forstå og tilpasse sig virksomhedens kultur, opbygge gode relationer med medarbejderne og udvikle et stærkt netværk af kolleger og mentorer. Endelig skal man have fokus på egen udvikling og kontinuerligt lære og forbedre sig selv for at være en succesfuld leder.

Hvem deltager på LEADs lederuddannelse?

Uddannelsen er for dig, der sidder med personaleledelse – eller er på vej til at få det. Vores lederuddannelse er både relevant for ledere med få års erfaring og for helt nye ledere i både den offentlige og private sektor. Det væsentligste er, at du ønsker at få de mest basale ledelseskompetencer på plads og danne en bedre forståelse af dig selv som leder. Vores deltagere kan have op til 5 års erfaring, men typisk uden at have fået faglig opkvalificering gennem deres karriere.

Efter vores grundlæggende lederuddannelse er du i stand til, at:

 • Undgå de mest typiske faldgruber som ny leder
 • Håndtere svære samtale og konflikter når de opstår
 • Tilpasse din ledelsesstil efter situationens behov
 • Involvere og engagere medarbejdere og teams
 • Arbejde strategisk med at skabe højtydende teams
 • Indtage en coachende rolle
 • Formidle de rigtige budskaber, som skaber engagement og følgeskab
 • Stå mere sikkert i rollen som leder
 • Oversætte strategi til konkrete adfærdsændringer
 • Håndtere modstand og blødgøre forandringer
 • Reflektere og videreudvikle på dit personlige lederskab

Hvorfor vælge LEADs lederuddannelse?

Du var sikkert én af de dygtigste specialister inden for dit felt, men hvordan håndterer du, at dine kolleger nu er blevet dine medarbejdere? Hvordan løser du konflikter mellem to kolleger, der ikke kan fordrage hinanden? Hvordan sikrer du den rigtige balance mellem styrende og støttende ledelse? Hvordan skaber du sammenhold og motivation i et team?

LEAD er først og fremmest et hus, der beskæftiger sig med ledelses- og organisationsudvikling. Vi har massiv erfaring med både interne og eksterne lederuddannelser, samt talentudviklingsprogrammer i alle typer organisationer gennem de sidste 15 år. Vores grundlæggende lederuddannelse er bygget på egen og nyeste forskning, og du modtager relevant litteratur inden hvert modul. På uddannelsen bliver du præsenteret for evidensbaserede ledelsesmetoder og -modeller, og du bliver undervist af erfarne ledelses- og organisationskonsulenter, som er uddannet erhvervspsykologer. Uddannelsen vil derfor lære dig, hvordan du tackler de ovenstående problemstilinger på en professionel måde.

Herudover tager vi udgangspunkt i din egen praksis. Det vil sige, at du har dine egne cases med og arbejder med dem i løbet af uddannelsen.

For nye eller kommende ledere, er det optimalt at tage på en lederuddannelse særligt sammensat til nye ledere, så tidligt som muligt i lederkarrieren. Både for at få viden om ledergerningen og -rollen, men også for at styrke den enkeltes ledernetværk. Her vil du lære andre ledere at kende, som kan spejle sig i dine udfordringer, og I vil bygge relationer, som kan bruges gennem resten af din karriere.

Unikt for LEADs lederuddannelse: 360 graders feedback på din adfærd som leder

Dette er Danmarks eneste uddannelse for nye ledere, der giver dig en 360 graders evaluering af, hvordan dine kolleger opfatter din ledelsesstil og adfærd.

Som en del af uddannelsen får du en individuel kortlægning af dine styrker, overgjorte styrker og udviklingspunkter som ny eller kommende leder. Dette gøres via en LVI-analyse (lederens versatilitetsindeks), som er en 360-graders feedback på din lederadfærd. Du får indsigt i hvordan dine overordnede, underordnede og sidestillede kolleger opfatter dig. Du får konkrete løsningsforslag til, hvordan du kan tilpasse din ledelsesstil og -adfærd. Det vil gøre dig i stand til at lede mennesker med en større effekt, da du kan tilpasse din ledelsesstil til bestemte situationer og mennesker omkring dig. 

Du kan høre mere om LVI i videoen nedenfor, eller se et eksempel på en LVI rapport her:

Du får direkte feedback på andres opfattelse af din evne til lede på følgende fire måder:

 • Styrende ledelsesstil: Lederen skal kunne træde til og tage styringen, give den nødvendige feedback samt holde folk ansvarlige, når der er behov for det.
 • Støttende ledelsesstil: Samtidig skal lederen kunne trække sig tilbage og udvise tillid, bemyndige og skabe mulighed for, at andre kan bidrage der, hvor løsningen ikke viser sig hurtigt.
 • Strategisk ledelsesstil: Lederen skal kunne forberede organisationen til fremtiden ved at sætte retning, understøtte innovative løsninger og skabe langsigtet vækst.
 • Operationel ledelsesstil: Samtidig skal lederen også have orden i processer og organisering samt kunne holde fokus på de kortsigtede resultater, der skabes i hverdagen gennem eksekvering og effektive arbejdsgange.

Mellem modulerne: Læringssprint

Den viden, du får adgang til som kursist hos LEAD, er forskningsbaseret og vi arbejder målrettet efter at give dig teori, som understøtter det kompetencemix du som personaleleder, ifølge forskning, skal besidde. Men vi ønsker, at du som ledelsespraktiker nemt kan anvende din nye viden, når du er færdig med kurset – og allerede efter hvert modul.

Læs også om Action Learning-metoden som alle vores uddannelser er baseret på.

Derfor har vi et læringsspring mellem hvert modul. Før hvert modul bliver du derfor opfordret til dels at orientere dig i kursusmaterialet, men endnu vigtigere at reflektere over konkrete udfordringer og ledelsesopgaver, som du står over for at skulle løse, som falder inden for modulets tema. Disse refleksioner sendes til underviseren, der vil bruge kursisternes konkrete udfordringer, når teorien skal bringes i spil og gøres konkret i undervisningen.

Ligeledes vil du efter hvert modul skulle igangsætte 1-2 prøvehandlinger i din hverdag som leder. Det er prøvehandlinger, som du selv har identificeret og arbejdet med på modulet, og som derfor kan bringe dig videre i din konkrete udvikling som leder i din organisation. Prøvehandlingerne bliver derfor ikke bare generiske opgaver med tilknytning til et standardkursus, men konkrete løsninger på de udfordringer du som lederen skal lykkes med at løse i din dagligdag.

Med læringssprint sikrer vi derfor sammen, at du får den feedback, sparring og rådgivning, der skal til for at lykkes i rollen som leder på den lange bane.

Program for lederuddannelsen

 

 

KICK-OFF

 • Gennemgang af individuel LVI evaluering af din egen adfærd og ledelsesstil

MODUL 1

PERSONLIGT LEDERSKAB

 • Operationel, strategisk, støttende og styrende ledelse (versatil ledelse)

 • Gennemgang af klassiske faldgruber som ny leder

 • Egne værdier, styrker og udviklingspunkter som leder

MODUL 2

LEDELSE AF MEDARBEJDERE

 • Feedback

 • Coaching

 • Svære samtaler og konflikter

 • Motivationsteorier

 • Øvelse og træning i samtaleteknikker og identificering af motivationsfaktorer og -typer i eget team

MODUL 3

STRATEGISK LEDELSE

 • Grundlæggende kommunikationsteori og træning i gennemslagskraft

 • Motiverende og engagerende kommunikation

 • Metoder og redskaber til strategisk kommunikation

 • Oversættelse fra strategi til implementering

MODUL 4

FORANDRINGSLEDELSE

 • Metoder og redskaber til effektiv implementering af forandringer

 • Forandringspsykologi og modstand

 • Fra strategi til adfærdsdesign og -ændringer

 • Øvelse og træning af forandringsledelse gennem simulator 

Mød din underviser på LEADs lederudannelse i København og Aarhus

Uddannelsen er udviklet og styret af Maja Nyboe Bjerrehus fra LEAD.

Maja er en yderst erfaren konsulent med stærke kompetencer inden for ledelses- og organisationsudvikling, med flere års erfaring i end-to-end udvikling og eksekvering af lederudviklings forløb og forandringsprocesser. Majas fokus er altid med udgangspunkt i den enkelte leder, teamets og organisationens styrker og potentialer. Som trænet underviser og coach har Maja udviklet mange ledere til bedre og mere effektfuld ledelse særligt med fokus på at skabe balanceret ledelse, i en refleksiv praksis. 

Maja er ansvarlig specialist i Leadership Versatile Index – en 360 graders lederevaluering der kortlægger lederens balancer såvel som ubalancer i ledelsesstile og udvikler på lederens (og organisationens) mindset omkring ledelse i den konkrete kontekst lederens skal lykkedes i. Maja trækker på såvel den erhvervs-psykologiske praksis, filosofi og pragmatik når hun udvikler ledere og organisationer til en øget balance med større effekt og effektivitet i ledelse.

Maja er desuden kendt for at skabe tillidsfulde relationer til samarbejdspartnere og er optaget af at inddrage sin praktiske erfaring såvel som teoretisk viden, så det kan kobles til strategiske behov og konkret praksis-  med stor indlevelse, gennemslagskraft og nysgerrighed.

Bliv klogere på teamledelse og personligt lederskab

På vores lederuddannelse får du adgang til de grundlæggende kompetencer, man skal bruge som teamleder. Men hvis du ønsker en kort og præcis introduktion til teamledelse inden uddannelsen, kan du læse de nedenstående spørgsmål og svar samt lade dig inspirere af vores mange artikler om emnet.

Hvad er teamledelse?

Teamledelse er en central kompetence inden for lederskab, hvor en leder koordinerer, motiverer og styrer et team for at opnå fælles mål og succesfulde resultater. Det involverer at etablere en klar vision, fastsætte forventninger, delegere opgaver og sikre effektiv kommunikation mellem teammedlemmer. Teamledere skal besidde stærke interpersonelle færdigheder og evnen til at løse konflikter, samtidig med at de fremmer et miljø af samarbejde og tillid. Teamledelse indebærer også at støtte individuel udvikling og vækst samt anerkende og belønne præstationer. Effektiv teamledelse er afgørende for at sikre, at teamet fungerer optimalt og leverer værdi til organisationen.

Hvad er personligt lederskab?

Personligt lederskab er en væsentlig komponent i effektiv ledelse og handler om at udvikle og styre ens egne værdier, adfærd og mål for at skabe positiv indflydelse og inspiration. Det indebærer selvbevidsthed, selvregulering, motivation og evnen til at håndtere stress og udfordringer. Personligt lederskab kræver også at forstå og udnytte ens styrker og svagheder samt at udvikle effektive kommunikations- og interaktionsevner. Ved at praktisere personligt lederskab kan ledere og medarbejdere opbygge tillid, styrke relationer og fremme et produktivt og engageret arbejdsmiljø. At mestre personligt lederskab er grundlaget for at opnå succes og vækst i både professionelle og personlige aspekter af livet.

Hvilken uddannelse har ledere?

Ledere kan komme fra mange forskellige faglige baggrunde. Det afhænger meget af lederrollen, typen af arbejdsplads samt dennes forventninger og krav til en leder, om det er nødvendigt at personen besidder den samme faglige viden som det team, der skal ledes. Det er under alle omstændigheder nødvendigt, at du som leder kan hvile naturligt i rollen som leder og være afklaret med den magt og dermed det ekstra pres og den eksponering, du har på arbejdspladsen. Uanset hvilken naturlighed, du har i lederrollen og hvilken faglig baggrund du har, så er det essentielt at tage en uddannelse i ledelse, så du er klædt på og får alle de rette kompetencer og forudsætninger for at blive en god, værdsat og effektiv leder.

Hvorfor skal jeg tage en lederuddannelse?

At tage en lederuddannelse er afgørende for dem, der aldrig har modtaget formel uddannelse i ledelse, da det hjælper med at udvikle og styrke de nødvendige færdigheder og kompetencer for at blive en effektiv leder. Lederuddannelser giver indsigt i forskellige ledelsesstile, kommunikationsteknikker, beslutningstagning, konflikthåndtering og teambuilding. Ved at investere i en lederuddannelse får man adgang til værktøjer og metoder, der kan forbedre ens lederevner og øge chancerne for succes i organisationen. Desuden kan en sådan uddannelse bidrage til personlig vækst, øget selvbevidsthed og styrket selvtillid, hvilket er væsentlige faktorer i enhver lederrolle.

Skab bedre resultater med en lederuddannelse

Som teamleder kan en lederuddannelse hjælpe dig med at skabe bedre resultater ved at forbedre dine ledelseskompetencer og -teknikker. Uddannelsen tilbyder indsigt i effektive kommunikationsstrategier, beslutningstagning, konflikthåndtering og teambuilding, hvilket styrker dit lederskab og samarbejde i teamet. Ved at lære at tilpasse din ledelsesstil og skræddersy din tilgang til forskellige situationer, vil du kunne motivere og engagere dine medarbejdere mere effektivt. Lederuddannelsen hjælper dig også med at identificere og udnytte teamets styrker, hvilket fremmer innovation og højere præstationer. Med øget selvtillid og kompetencer vil du kunne lede dit team mod succes og skabe varige resultater.

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.