Ledelseskompetencer

Ledelse er en kompleks opgave, og det kræver en bred vifte af færdigheder og evner at være en succesfuld leder. På det moderne arbejdsmarked er kravene til ledere høje og i konstant forandring. Derfor er det vigtigt at have en dyb forståelse for, hvad gode ledelseskompetencer er, og hvordan man kan udvikle dem. 

I denne artikel vil vi dykke ned i emnet ledelseskompetencer og beskrive de vigtigste færdigheder og evner, som en moderne leder bør besidde. Væksthus for ledelse lavede i 2016 en opfølgende og omfattende undersøgelse, der identificerer de kompetencer, som gør ledere succesfulde. Længere nede i artiklen gennemgår vi de vigtigste 7 kompetencer, der kendetegner succesfulde ledere. Brug disse kompetencer som inspiration til, hvad der kan gøre dig til en bedre leder. 

Vil du have de ledelsesmæssige kompetencer, der skal til for at gøre dig til en mere komplet leder?

På vores grundlæggende lederuddannelse i personligt lederskab, teamledelse, strategisk ledelse og forandringsledelse bliver du uddannet af nogle af landets førende erhvervspsykologer, der til daglig leverer den solide og passionerede faglighed og effekt, som LEAD er kendt for. 

Lederuddannelsen er for dig, der sidder med personaleledelse – eller er på vej til at få det. Den er relevant for både ledere med få års erfaring og for helt nye ledere i både den offentlige og private sektor.

Vi hjælper dig med at styrke dit personlige lederskab, blive mere reflekteret og få en stærk vision for dit område og din personlige karriere.

Læs mere om vores forskningsbaserede lederuddannelse

Hvad er ledelseskompetencer?

Ledelseskompetencer kan defineres som de færdigheder, evner og egenskaber, som en leder har brug for at kunne lede og udvikle medarbejdere og organisationer på en effektiv, motiverende og resultatorienteret måde. Nogle ledelseskompetencer kan være medfødte, men mange er tillærte og fælles for dem er, at de skal udvikles løbende gennem uddannelse, erfaring og personlig udvikling.

En leder med stærke ledelseskompetencer er i stand til at skabe en vision og strategi for organisationen og/eller teamet, motivere og udvikle sine medarbejdere, træffe beslutninger og følge op på resultaterne. Ledelseskompetencer dækker områder som strategisk ledelse, kommunikation, konflikthåndteringpersonaleledelse og forandringsledelse.

I det følgende vil vi se nærmere på 7 af de vigtigste ledelseskompetencer, der er nødvendige for at kunne lede og udvikle medarbejdere og organisationer succesfuldt i en stadigt mere kompleks og foranderlig verden.

Hvilke kompetencer skal en leder have? 7 afgørende ledelseskompetencer, der kendetegner en succesfuld leder

Som nævnt i starten af artiklen lavede Væksthus for ledelse i 2016 en stor, opfølgende undersøgelse kaldet “Ledere, der lykkes 2”. Undersøgelsen kom frem til de vigtigste kompetencer blandt succesfulde ledere gennem interviews og analyser af 22 kommunale og regionale ledere.  

Du kan hente hele undersøgelsen, “Ledere der lykkes 2”, hos Væksthus for ledelse her.

Resultaterne af undersøgelsen identificerede 7 vigtige ledelseskompetencer, der alle var kendetegnende for ledere med succes. Det er vigtigt at nævne, at de 7 kompetencer ikke udgør normen for, hvad en leder skal kunne præstere, men et ideal baseret på mange dygtige lederes praksis. Derudover skal de 7 ledelseskompetencer heller ikke læses som en komplet kompetenceprofil, for du kan som leder sagtens have brug for andre, mere basale kompetencer end de 7, vi gennemgår herunder.

1. Økonomisk opfindsomhed

Lederne udviser økonomisk tæft og forsigtighed for at skabe større ledelsesrum. 

I den moderne kommunale og regionale virkelighed er evnen til at håndtere ressourcer afgørende. Det kræver ikke blot regnearksledelse og bogholderikundskaber, men også en stærk forretningsmæssig sans og økonomisk diplomati. 

Derudover kræver denne kompetence kreativitet og evnen til at finde ekstra ressourcer og udnytte dem optimalt. Lederne er opmærksomme på betydningen af at skabe lidt “luft i økonomien” ved at søge ekstra finansiering, omfordele budgettet og mindske omkostningerne.

2. Strategisk zoom

Lederne skifter ubesværet mellem detaljer, overblik og fremsyn.

For at udøve strategisk ledelse er det ikke nok at formulere eller implementere en bestemt strategi. Det kræver en permanent orientering mod fremtidige udfordringer og muligheder, samt evnen til at tænke helheder, afstemme dem og integrere dem i hverdagens opgaver. 

Med denne kompetence er lederne i stand til at se det store perspektiv i de små detaljer. De etablerer meningsfulde forbindelser mellem organisationens overordnede mål og medarbejdernes daglige udfordringer. Ledernes særlige styrke er ikke kun deres veludviklede evne til at tænke helheder eller deres skarpe øje for vigtige detaljer i det nære, men også deres evne til ubesværet at skifte mellem at have et overblik og at have fokus på detaljer.

3. Individuel indlevelse

Lederne har blik for det enkelte menneske og behandler alle med samme respekt.

At have en stærk evne til empati og nærvær er et fællestræk ved undersøgelsens succesfulde ledere. De har en veludviklet sans for, hvordan de skal behandle hver enkelt person i deres organisation – med respekt og ligeværdighed. De er i stand til at give deres professionelle relationer et personligt præg uden at overskride deres lederrolle eller krydse grænserne til det private.

De interviewede lederes chefer og medarbejdere har i undersøgelsen fortalt, at de oplever ledere, der insisterer på at kende og forstå mennesket bag medarbejderen.  Lederne formår derudover at bevare en ordentlig og etisk standard i relationerne, selv når situationerne spidser til. Lederne ser alle mennesker – borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere – som ligeværdige individer, ikke som brikker, der kan flyttes rundt på.

4. Præstationsorienteret passion

Lederne stræber energisk og udholdende mod stadig højere mål.

Lederne er ikke almindeligt arbejdsomme, men i stedet lidenskabelige i deres indsats. De har store ambitioner og forventninger til sig selv og andre, og de yder en ekstraordinær indsats og tåler store udfordringer. Lederne har en urokkelig vilje til hele tiden at forbedre sig og deres organisation, og de stiller store krav til både deres omgivelser og sig selv. 

Deres primære mål er sjældent at pleje deres egen karriere, men at kæmpe for sagen og skabe bedre fælles resultater. Dette resulterer ofte i, at de arbejder hårdere og længere end de fleste andre. De er vedholdende og robuste nok til at fortsætte, selv når de støder på udfordringer og modgang.

5. Mangfoldig mobilisering

Lederne skaber værdifulde relationer til en bred vifte af interessenter.

Lederne i undersøgelsen er kendt for deres evne til aktivt at opbygge stærke bånd til alle væsentlige interessenter, både internt og eksternt. De forstår vigtigheden af disse relationer for at opnå succes.

Antallet af relationer, deres forskellighed og kvalitet, er usædvanlige. Ledernes engagement og motivation kan også inspirere andre til at tage ansvar og bidrage til fælles mål. Relationerne er ofte personlige, men forbliver professionelle for at fremme resultaterne og opnå bedre resultater. Lederne bruger aktivt deres energi på at opbygge og vedligeholde deres stærke netværk for at opnå bedre resultater.

6. Konstruktiv konfrontation

Lederne udfordrer, afklarer og løser uenigheder.

Lederne er kendt for at udfordre deres omverden og for at tage de nødvendige, men svære samtaler, som andre undgår eller er langsomme til at tage. De ved, hvad de vil, og er ikke bange for konfrontation eller konflikt.

De er ikke konfliktsøgende eller konfliktsky, men har en sikker fornemmelse for, hvornår de skal reagere prompte, og hvornår noget er under bagatelgrænsen og/eller de involverede selv kan og bør håndtere en situation indbyrdes.

Når de involverer sig i en kritisk uenighed, gør de det ordentligt: De sætter sig ind i argumenterne, forsøger at forstå konfliktens årsager og finder løsninger, hvor ingen af parterne taber ansigt eller motivation.

7. Afklaret autoritet

Lederne udviser tydelighed og er loyale overfor deres personlige værdier.

Lederne beskrives ofte af deres medarbejdere og kolleger som ordentlige, retfærdige, autentiske, åbne, loyale og troværdige. De er drevet af grundlæggende værdier som ligeværdighed og respekt, som de altid er tro mod i deres rolle som ledere.

Lederne udviser tydelighed og har det sidste ord i beslutninger, men samtidig står de fast på deres værdier og principper. Ledernes integritet og faste rod i deres værdier giver dem en stærk position, selv når det stormer, og dette respekteres af både medarbejdere og samarbejdspartnere.

Ansvaret for ledelsesudvikling ligger ikke kun hos organisation

“Imidlertid er et organisatorisk fokus på ledelsesudvikling ikke tilstrækkeligt – den enkelte leder må også selv se et behov for at udvikle sig, og have lyst til at udvikle sig, hvis de gode intentioner om bedre ledelse reelt skal udmønte sig i praksis.” siger Christian Nyvang Qvick, Chefkonsulent, LEAD i denne artikel om lederes behov for selvindsigt som forudsætning for at kunne udvikle sig i rollen.

Det er en vigtig del af lederrollen at have lyst til at udvikle sig – og tage ansvaret for egen udvikling. Som ovenstående citat fra Christian Nyvang Qvick fortæller, så er det ikke kun en organisationsopgave, men også et spørgsmål om lyst til personlig udvikling fra den enkelte leder.

Personlig ledelse fokuserer på at udvikle lederens personlige egenskaber og evner, såsom selvindsigt, empati og kommunikation. Ved at arbejde med personlig ledelse kan du blive bedre til at håndtere forskellige situationer og udfordringer i lederrollen, og dermed opnå bedre resultater. Personlig ledelse kan altså være en vigtig del af udviklingen af dine ledelseskompetencer. Når du er bevidst om dine styrker og svagheder og ved, hvad der driver dig, kan du agere langt mere effektivt og opnå bedre resultater i lederrollen.

Du kan læse mere om personligt lederskab og bruge vores model til udvikling af det personlige lederskab i artiklen om emnet her.

Mere fra samme kategori

Medarbejder i LEAD

Kommunikation

Personligt lederskab

Strategisk ledelse

Strategisk kommunikation for ledere

Se mere

Personligt lederskab

Ledelseskompetencer

Se mere

Personligt lederskab

Personligt lederskab

Se mere

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst

DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS 2024

Vi afholder konference om den attraktive arbejdsplads den 21. maj i Århus og den 24. maj i København.

Bliv klogere på:

  • Helhedsmodellen
  • Den nytænkende arbejdsplads
  • Indsatsområder
  • Best practice-eksempler