Personligt lederskab

Det personlige lederskab handler om, hvordan du bruger dig selv som leder.Det vigtigt at have en god forståelse for, hvad personligt lederskab betyder, og hvordan du kan udvikle og forbedre dig selv i lederrollen. Personligt lederskab handler om at tage ansvar for sin egen udvikling som leder, samt at have en positiv indflydelse på både ens egne resultater og ens team. Når du er bevidst om dine styrker og svagheder og ved, hvad der driver dig, kan du agere langt mere effektivt og opnå bedre resultater i lederrollen.

I denne artikel vil vi udforske begrebet personligt lederskab og give dig nogle praktiske råd til, hvordan du kan udvikle dig selv som leder og styrke dit personlige lederskab.

Vil du have de ledelsesmæssige kompetencer, der skal til for at gøre dig til en mere komplet leder?

På vores grundlæggende lederuddannelse i personligt lederskab, teamledelse, strategisk ledelse og forandringsledelse bliver du uddannet af nogle af landets førende erhvervspsykologer, der til daglig leverer den solide og passionerede faglighed og effekt, som LEAD er kendt for. 

Lederuddannelsen er for dig, der sidder med personaleledelse – eller er på vej til at få det. Den er relevant for både ledere med få års erfaring og for helt nye ledere i både den offentlige og private sektor.

Vi hjælper dig med at styrke dit personlige lederskab, blive mere reflekteret og få en stærk vision for dit område og din personlige karriere.

Læs mere om vores forskningsbaserede lederuddannelse

Hvad er personligt lederskab og hvorfor er det vigtigt?

Personligt lederskab handler om at lede med udgangspunkt i egne værdier, holdninger og personlighed. Det er en tilgang til lederskab, hvor man som leder er bevidst om sine egne styrker og svagheder, og bruger dem til at motivere og inspirere sine medarbejdere. Personligt lederskab handler om at være autentisk og ægte i sin ledelse, og om at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne føler sig sete, hørt og værdsatte.

Personligt lederskab er vigtigt af flere grunde. For det første er det med til at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og er engagerede. Når man som leder viser sit sande jeg, og er åben omkring sine egne fejl og mangler, skaber man tillid og respekt blandt sine medarbejdere. Dette kan føre til øget motivation, kreativitet og produktivitet i virksomheden.

For det andet er personligt lederskab vigtigt, fordi det kan hjælpe med at forebygge stress og udbrændthed hos både ledere og medarbejdere. Ved at være autentisk og ærlig omkring egne behov og grænser, kan man som leder skabe en kultur, hvor det er okay at sige fra og tage vare på sig selv og sine kolleger. Dette kan medvirke til at skabe en sund og bæredygtig arbejdsplads, hvor medarbejdere trives og udvikler sig både personligt og professionelt.

LEADs model til udvikling af det personlige lederskab

Når du skal udvikle det personlige lederskab, så det får reel effekt i hverdagen, kræver det, at du arbejder systematisk med udvikling af tre niveauer:

  1. Lederens individuelle ledelsespraksis
  2. Ledergrupper eller teams i organisationen
  3. Organisationen som helhed og de understøttende HR-processer og redskaber

Uanset om tilgangen er individuel, teambaseret eller en del af et bredere organisatorisk program, tager vores tilgang til udvikling af det personlige lederskab altid afsæt i de fem elementer i modellen nedenfor, som er inspireret af den norske Professor, Torodd Strands (2007) erfaringer i ledelsespsykologi samt af eksistentielle tænkere som Kirkegaard, Nietzsche og Sartre.

Du kan læse mere om de mange kompetencer, en leder bør have i vores artikel om emnet her.  

De 5 områder i det personlige lederskab

Vores model styrker assessment af dit personlige lederskab, skærper dine udviklingsmål og hjælper dig med at styrke din personlige gennemslagskraft og lederidentitet.

Personligt lederskab

Livsforløb:

Få overblik over livsforløb og erfaringer, der har medvirket til at forme dig som person.

Værdier:

Bevidsthed om grundlæggende værdier og hvordan de spiller sammen med organisationens værdier.

Styrker og svagheder:

Indsigt i egne stærke og svage sider som leder og i, hvordan de praktiseres og opleves i hverdagen.

Ledelsesteori:

Tydeliggørelse af din personlige teori om god ledelse og antagelser om hvad mennesker motiveres af.

Personlig vision:

Afklaring af din personlige vision og ambition for dit ansvarsområde.

Alle forløb bliver skræddersyet til de strategiske udfordringer i din organisation og de udfordringer, du står over for som leder.

Inspirationsvideo: Hvordan arbejder vi med personligt lederskab?

Hør mere om, hvordan vi styrke det personlige lederskab hos jer – bliv ringet op af en af vores rådgivere. Vi kan hjælpe jer på mange måder, Enten som et individuelt forløb, et ledergruppeforløb eller som et modul i lederudviklingsprogram.

Mere fra samme kategori

Medarbejder i LEAD

Kommunikation

Personligt lederskab

Strategisk ledelse

Strategisk kommunikation for ledere

Se mere

Personligt lederskab

Ledelseskompetencer

Se mere

Personligt lederskab

Personligt lederskab

Se mere

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst