Personaleledelse

En central del af enhver virksomhed, organisation eller institution med mere end én medarbejder, er personaleledelse. Det handler om at lede og motivere medarbejderne, så de yder deres bedste og bidrager til virksomhedens mål. En god personaleleder skal have en række forskellige kompetencer og være i stand til at tilpasse sin ledelsesstil til den enkelte medarbejder og situation. Personalelederen er ofte en mellemleder med både ledelses- og personaleansvar og indgår samtidig i et team af andre personaleledere, hvor der – optimalt set – samarbejdes og sparres om både projekter og god personaleledelse.

I denne artikel vil vi dykke ned i begrebet personaleledelse, og se på nogle af de vigtigste teorier og ledelsesstile, der kan hjælpe ledere med at få det bedste ud af deres medarbejdere. Vi vil også se på nogle af de udfordringer, som personaleledere kan stå over for, og hvordan man kan tackle dem.

Vil du dygtiggøre dig inden for personaleledelse?

På vores grundlæggende lederuddannelse i personligt lederskab, teamledelse, strategisk ledelse og forandringsledelse bliver du uddannet af nogle af landets førende erhvervspsykologer, der til daglig leverer den solide og passionerede faglighed og effekt, som LEAD er kendt for. 

Lederuddannelsen er for dig, der sidder med personaleledelse – eller er på vej til at få det. Den er relevant for både ledere med få års erfaring og for helt nye ledere i både den offentlige og private sektor.

Vi hjælper dig med at styrke dit personlige lederskab, blive mere reflekteret og få en stærk vision for dit område og din personlige karriere.

Læs mere om vores forskningsbaserede lederuddannelse

Hvad er personaleledelse?

Personaleledelse dækker over, at man som leder har personaleansvar. Kravene til en personaleleder er nogle helt andre, end dem man stiller til en faglig leder eller en projektleder. Som faglig leder har du opgaveløsningen i fokus, mens du som personaleleder også skal tage vare på mennesker og deres trivsel og udvikling.

»Det er komplekst, for det er et dobbelt ansvar. Hvis du er projektleder, er der selvfølgelig nogle medarbejdere, du skal prøve at holde ansvarlige for løsningen af opgaverne. Men når du bliver personaleleder, får du også det, jeg kalder et ”etisk mellemmenneskeligt ansvar”.«

Claus Elmholt, stifter og partner i LEAD, i interviewet “Fra faglig leder til personaleleder? Bliv klædt på her” på lederstof.dk

Personaleledelse fokuserer altså på at lede og udvikle medarbejdere i en virksomhed eller organisation. Det indebærer en række opgaver, såsom at motivere og inspirere medarbejdere til at udføre deres arbejde på bedst mulig vis, udvikle medarbejdernes færdigheder og kompetencer, samt at sikre trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejderne og sikre, at de ikke går ned med stress. En god personaleleder formår at skabe et positivt arbejdsmiljø og en kultur, hvor medarbejderne føler sig værdsatte og anerkendt for deres arbejde. Som personaleleder har du altså et ansvar for en stor del af dine medarbejderes liv – et helt andet type ansvar end det, du har som faglig leder.

Vigtigheden af god personaleledelse

God personaleledelse er afgørende for enhver virksomhed og organisation. Medarbejderne er virksomhedens mest værdifulde ressource, og de er afgørende for at nå virksomhedens mål. En god personaleledelse skaber et sundt arbejdsmiljø, øger trivslen og motivationen blandt medarbejderne og sikrer, at de yder deres bedste.

En leder, der er i stand til at lede sit personale på en effektiv og positiv måde, vil opleve, at medarbejderne arbejder mere effektivt og når målene hurtigere. Samtidig vil det også have en positiv effekt på medarbejdernes tilfredshedarbejdsglæde og fastholdelse i virksomheden. Derfor er god personaleledelse afgørende for enhver virksomhed, der ønsker at opnå succes på lang sigt.

Er du interesseret i at lære mere om, hvilke kompetencer der er gode at besidde som leder, kan du læse mere i vores artikel om emnet her.

Brug situationsbestemt ledelse til at udøve god personaleledelse

Situationsbestemt ledelse handler om at tilpasse sin ledelsesstil til den enkelte situation og medarbejder. Det handler om at finde den rette balance mellem at give medarbejderne frihed til at udføre deres arbejde, samtidig med, at der gives den nødvendige støtte og retning til at nå de ønskede resultater. Det giver mere motiverede og bedre performende medarbejdere og er derfor givende for både den enkelte medarbejder, leder og organisation.

Situationsbestemt ledelse er en ledelsesteori udviklet af adfærdsforsker Paul Hersey og forfatter, forretningskonsulent og foredragsholder Ken Blanchard i forbindelse med deres bog Management of Organizational Behavior – Utilizing Human Resources fra 1969.

Når man tilpasser sin ledelsesstil efter den enkelte medarbejder og den situation man står i, skaber man en bro mellem medarbejderens kompetencer og engagement og den ledelsesstil, man vælger at anvende. 

Situationsbestemt ledelse betegnes ofte som et ledelsesværktøj, men i virkeligheden skal medarbejderen helst inddrages i processen, så der skabes et fælles grundlag for at opnå det bedste samarbejde mellem leder og medarbejder. Situationsbestemt ledelse ser ledelse som et partnerskab, hvor medarbejderne naturligt tager medansvar for at blive ledet.

Modellen for situationsbestemt ledelse

Hersey og Blanchard har defineret fire udviklingsniveauer og fire ledelsesstile. Lederen vælger sin ledelsesstil; instruerende, coachende, støttende eller delegerende, ud fra medarbejderens udviklingsniveau; det vil sige kompetencer og engagement.

Herunder ser du modellen for de 4 ledelsesstile i situationsbestemt ledelse. Modellens top illustrerer de fire ledelsesstile: Instruerende (stil 1), coachende (stil 2), støttende (stil 3) og delegerende (stil 4). Ledelsesstilene svarer til de fire udviklingsniveauer: U1, U2, U3 og U4, der er vist i bunden af modellen.

De 4 ledelsesstile inden for situationsbestemt personaleledelse

Inden for situationsbestemt ledelse findes der fire grundlæggende ledelsesstile, som hver især er velegnede i forskellige situationer.

Ledelsesstil 1: Instruerende ledelse

Denne stil anvendes typisk i situationer, hvor medarbejderen er ny i jobbet eller opgaven, og har brug for klare instruktioner og tæt opfølgning for at kunne udføre arbejdet korrekt.

Ledelsesstil 2: Coachende ledelse

Denne ledelsesstil anvendes, når medarbejderen har brug for hjælp til at udvikle sig og lære nye færdigheder. Lederen giver feedback, vejledning og støtte til medarbejderen for at hjælpe dem med at nå deres mål.

Ledelsesstil 3: Støttende ledelse

Denne stil anvendes typisk i situationer, hvor medarbejderen allerede har en vis grad af viden og færdigheder, men måske mangler selvtillid eller motivation. Lederen giver ros, anerkendelse og støtte til medarbejderen for at opbygge deres selvtillid og motivation.

Ledelsesstil 4: Delegerende ledelse

Denne stil anvendes typisk i situationer, hvor medarbejderen har høj grad af viden og færdigheder, og er i stand til at tage ansvar for deres eget arbejde. Lederen giver medarbejderen frihed til selv at træffe beslutninger og handle på egen hånd.

De 4 udviklingsniveauer i situationsbestemt personaleledelse

Du skal som leder tilpasse din ledelsesstil til den enkelte medarbejders udviklingsniveau og derved sikre, at medarbejderen modtager den nødvendige støtte og motivation til at udføre opgaven på bedst mulig vis.

En medarbejders udviklingsniveau defineres ved at kombinere personens kompetencer og engagement i forbindelse med den givne opgave.

De fire udviklingsniveauer er:

U1: Lav kompetence – højt engagement

En medarbejder med lille eller ingen erfaring inden for den pågældende opgave eller funktion vil ofte være engageret og klar til at lære.

U2: Lav til nogen kompetence – lavt engagement

En medarbejder med en smule mere erfaring og kompetence, men som finder opgaven sværere end forventet, har behov for feedback og vejledning fra lederen, fordi engagementet daler.

U3: Moderat til høj kompetence – svingende engagement

En medarbejder med en vis grad af erfaring og kompetence til at løse opgaven, men som er usikker på sin egen kunnen og derfor har brug for støtte fra lederen.

U4: Høj kompetence – højt engagement

En medarbejder med høj grad af ekspertise og erfaring samt tro på egne evner der gør, at lederen kun er meget lidt instruerende og støttende og giver plads til at medarbejderen løser opgaven på egen hånd.

Ønsker du at finde en bedre balance i din ledelsesstil, så du sikrer den rette form for ledelse på det rette sted og rette niveau? Med vores gratis webinar om situationsbestemt personaleledelse og versatil ledelse får du mulighed for at vurdere din egen ledelsesstil og præferencer, så du efterfølgende har en bedre fornemmelse af, hvilken slags leder du er, og hvordan du kan blive bedre til at bedrive situationsbestemt og versatil ledelse.

Du finder vores gratis webinar om situationsbestemt personaleledelse og versatil ledelse her. 

Hvordan bruger man situationsbestemt ledelse i praksis?

Når du som leder har forstået de fire udviklingsniveauer og de fire ledelsesstile, har du de grundlæggende værktøjer til at bruge situationsbestemt ledelse i praksis. 

Når du anvender situationsbestemt ledelse i praksis, skal du være opmærksom på tre overordnede faktorer:

Opgaven: Opgavens kompleksitet spiller en vigtig rolle, da det påvirker medarbejderens udviklingsniveau.

Medarbejderen: Kend medarbejderens udviklingsniveau, så du kan vælge den rette ledelsesstil. Inddrag helst medarbejderen og find det rigtige udviklingsniveau i fællesskab. I nogle tilfælde vil det dog være op til dig som leder at fortolke medarbejderens udviklingsniveau.

Ledelsesstilen: Når du har identificeret medarbejderens udviklingsniveau, skal du vælge den ledelsesstil, der passer bedst.

Bliv certificeret i at bruge LVI som et udviklingsværktøj i din daglige praksis

Versatil ledelse er en mere agil, situationstilpasset og effektiv ledelsesstil. En versatil leder formår at balancere såvel den styrende og støttende ledelsesstil som den strategiske og operationelle ledelsesstil. Derfor er det også dokumenteret, at versatile ledere er mere effektive ledere. Vi udvikler lederes versatilitet, så de kan agere mere balanceret og effektivt i lederrollen.

Kilder:

Situationsbestemt ledelse: Hersey, P. and Blanchard, K. H. (1969). Management of 

Organizational Behavior – Utilizing Human Resources. New Jersey/Prentice Hall 

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst