Fastholdelse af medarbejdere

Sådan fastholder du dine medarbejdere

Rekruttering og onboarding er en tidskrævende, ressourcetung proces. Processen er en investering i virksomheden – men hvis medarbejderne ikke bliver længe nok til at være investeringen værd, kan det hurtigt blive dyrt for jer.

Hertil kommer udfordringen, at mange af os skifter job væsentligt oftere, end vi gjorde førhen. Hvis vi vil stige i graderne og have en højere løn, føler vi os ofte nødsaget til at skifte arbejde. Vil I fastholde jeres dygtige medarbejdere, er det derfor ekstremt vigtigt, at I gør en aktiv indsats for at sikre, at de har grund til at blive hos jer.

I denne artikel deler vi fem gode råd til, hvordan I kan sikre, at jeres medarbejdere bliver i virksomheden i længere tid, så I begge får mest muligt ud af samarbejdet.

Vil du have de kompetencer, der skal til for at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere?

På LEADs kursus i rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i den offentlige sektor får du ledelsesmæssige kompetencer og værktøjer, der giver dig de bedste forudsætninger for at engagere og fastholde dygtige medarbejdere og opnå langsigtede gode løsninger.

Hos LEAD arbejder vi strategisk med begrebet “Den attraktive arbejdsplads”, hvor organisationen som helhed er afgørende for, om I lykkes med at rekruttere og fastholde de rigtige medarbejdere. Vi hjælper dig med at analysere din egen organisation og finde de indsatsområder, som du bør optimere.

På kurset har vi samlet en række eksperter indenfor offentlig ledelse og rekruttering til at gentænke den måde, vi som organisation og ledere ser på og arbejder strategisk målrettet med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i et langsigtet, bæredygtigt perspektiv. Du får inspiration og konkrete redskaber til at gentænke og forbedre jeres praksis for rekruttering og fastholdelse af de rigtige medarbejdere. Og du får muligheden for at stille skarpt på egen praksis og få ny inspiration til mulige løsninger.

Læs mere om LEADs kursus i rekruttering og fastholdelse

Læs mere om LEADs kursus i rekruttering og fastholdelse

1. Afstem forventninger under rekrutteringen

Selvom størstedelen af rekrutteringsprocessen finder sted, før medarbejderen bliver ansat, spiller processen stadig en væsentlig rolle i fastholdelsen af medarbejderen.

Det er under rekrutteringen, og når kontrakten skal underskrives, at medarbejderen får al den information om arbejde, ansvarsområder, KPI’er, teamstruktur m.m., som danner grundlaget for ansættelsen. Derfor er det vigtigt at sikre, at der ikke dukker ubehagelige overraskelser op for medarbejderen, efter kontrakten er underskrevet.

Sørg derfor for at forventningsafstemme med medarbejderen under rekrutteringen. Fortsæt også med at afholde løbende opfølgningssamtaler, MUS-samtaler og møder med nærmeste leder under medarbejderens ansættelse. På den måde kan du undgå, at virksomheden og jeres nye medarbejder kommer skævt fra start.

2. Praktisér transparens og åben kommunikation

Transparens og åben kommunikation er nøglekriterier, når det gælder fastholdelse af medarbejdere. Vil du skabe de bedste forudsætninger for at engagere og fastholde jeres medarbejdere, skal du sikre, at der er et fast flow af information fra ledelsen til medarbejderne i din virksomhed. Her handler det både om at praktisere transparens og åben kommunikation i forhold til, hvad der foregår i virksomheden, men også i forhold til den enkelte ansattes arbejde og indsats.

Hvilket format skal benyttes til kommunikationen afhænger af den enkelte virksomhed. I kan eksempelvis:

  • Afholde store møder i kantinen, hvor der er plads til hele virksomheden.
  • Holde online præsentationer for hele virksomheden, så alle er opdateret omkring de seneste nyheder.
  • Sende månedlige nyhedsbreve til alle medarbejdere.
  • Opfordre til månedlige afdelingsmøder, hvor lederne ajourfører deres teammedlemmer.
  • Sørge for, at alle medarbejdere har regelmæssige individuelle møder med deres nærmeste leder.

Det vigtigste er, at kommunikationsflowet er fast, og at eventuelle virksomhedsændringer ikke kommer som en ubehagelig overraskelse ud af det blå.

3. Fokusér på medarbejderudvikling

Når det kommer til at fastholde medarbejdere, betyder det meget, at medarbejderne har mulighed for udvikling. Det er de færreste, der trives i et job, der ikke udfordrer dem eller giver plads til faglig, professionel og personlig udvikling. Hvis jeres medarbejdere ikke føler, at de rykker sig, vil de sandsynligvis være mere tilbøjelige til at søge andet arbejde.

Der er flere måder at sikre, at I udfordrer jeres medarbejdere og giver dem plads til at udvikle sig. Det kan for eksempel være gennem intern træning og workshops eller eksterne kurser. Sørg også for løbende at spørge medarbejderne, om de er tilfredse med deres professionelle udvikling, og hvordan de forestiller sig, at deres karriere udvikler sig i fremtiden. Det giver jer mulighed for at imødekomme deres ønsker, før de overvejer at skifte job.

Læs mere om trivsel på arbejdspladsen her.

4. Tilbyd større fleksibilitet

Medarbejdernes arbejdsliv er vigtigt – men en sund balance mellem arbejde og privatliv er lige så vigtig. For mange medarbejdere har det større og større betydning, at de har mulighed for et fleksibelt arbejdsliv. 

Især for medarbejdere, der pendler til arbejde, kan fleksibilitet være af stor betydning. Ved at kunne arbejde hjemmefra kan de måske spare en time eller to på transport et par gange om ugen. Det er timer, som de i stedet kan bruge på fritidsinteresser eller sammen med familien.

Det er også timer, som virksomheden selv får gavn af gennem oplagte, motiverede og taknemmelige medarbejdere. Og medarbejdere, der føler, at virksomheden både værner om deres arbejdsliv og deres fritid, har større grund til at blive i virksomheden i længere tid.

Du kan læse mere om, hvordan du skaber større arbejdsglæde hos dine medarbejdere samt et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø i vores artikler om begge emner.

5. Anerkend og beløn jeres medarbejdere

Anerkendelse er en af de vigtigste dele af at skabe en arbejdskultur, som medarbejderne trives i. De fleste mennesker har behov for at blive anerkendt for deres gode arbejde i hverdagen. Her taler vi ikke nødvendigvis om at blive anerkendt for store præstationer – selvom de selvfølgelig også fortjener ros – men også om at blive anerkendt for at være en flittig medarbejder eller en god kollega.

Anerkendelse viser medarbejderne, at deres arbejdsgiver lægger mærke til dem og sætter pris på deres indsats og arbejde. Og medarbejdere, der føler sig set og værdsat, vil være mindre fristet til at lede efter nyt job.

Husk dog, at belønning er en væsentlig del af anerkendelsen. Der er mange måder at belønne dygtige medarbejdere på, men der er ingen vej uden om, at en lønforhøjelse ofte vægtes højere end de fleste alternativer. Hvis dine medarbejdere gør en fantastisk indsats, men deres løn ikke afspejler dette, kan du risikere, at de vælger at søge nyt job for at stige i løn.

Overvej derfor at indføre regelmæssige og rimelige lønforhøjelser, samt at bringe snakken om lønforhøjelse op, før medarbejderne selv gør det. På den måde viser I, at virksomheden anerkender medarbejdernes værd.

Læs mere om LEADs kursus i rekruttering og fastholdelse

Vil du klædes endnu bedre på til at rekruttere, engagere og fastholde dygtige medarbejdere?

På LEADs kursus i rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i den offentlige sektor får du fyldt værktøjskassen op med konkrete redskaber til at arbejde strategisk og målrettet med at skabe en attraktiv arbejdsplads, tiltrække kvalificerede kandidater samt engagere og fastholde dygtige medarbejdere.

Tværgående ledelse handler om, at lederen sætter en tydelig retning for samarbejdet på tværs af organisationen. Helt konkret skal lederen finde og kombinere de rigtige medarbejdere, der formår at løse de opgaver og udfordringer, som går på tværs. Det er også lederens ansvar at skabe de rette rammer og vilkår for samarbejdet. Så bliver samarbejdet på tværs nemmere, og det bliver tydeligere, hvorfor det er vigtigt at lykkes med. 

I LEAD rådgiver og hjælper vi ledere med tværgående ledelse. Nærmere bestemt assisterer vi med at skabe smidige organisationer og organisationskulturer, som evner at etablere samarbejde og innovation på tværs af afdelinger, faggrupper, borgere, leverandører og organisationer.  

Mere fra samme kategori

Offentlig rekruttering, Forside

E-Bøger

Ledelse af digitalisering

Ledelse i den Offentlige Sektor

Rekruttering og fastholdelse

Hent bogen “Hverdagsløsninger i den offentlige rekrutteringskrise”

Se mere

Rekruttering og fastholdelse

Udvikling af en positiv arbejdskultur

Se mere

Rekruttering og fastholdelse

Rekrutteringsstrategi

Se mere

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst

DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS 2024

Vi afholder konference om den attraktive arbejdsplads den 21. maj i Århus og den 24. maj i København.

Bliv klogere på:

  • Helhedsmodellen
  • Den nytænkende arbejdsplads
  • Indsatsområder
  • Best practice-eksempler