Certificering i effect-profilen
Online kursus

Ønsker du effektive ledergrupper, som skaber bedre resultater, sikrer stærke samarbejder på tværs og er afgørende for organisationens evne til at føre beslutninger ud i livet? 

Effect sikrer, at I kan sætte ind lige præcis der, hvor det giver mest værdi for jeres ledergruppe. Den er direkte koblet til de overordnede resultater, I som ledergruppe og organisation skal skabe.

Det handler altså ikke om psykologisk teambuilding, men om at skabe bedre resultater – som gruppe og som organisation.

Effect-profil er et praksisnært udviklingsværktøj, der hjælper ledergrupper til at blive mere effektive. Ved at få udarbejdet en effect-profil får ledergruppen et værdifuldt billede af, hvor gode resultater de skaber, hvad der fungerer særligt godt, og hvor udviklingspotentialet ligger.

Deltag i vores online certificeringskursus og få kompetencerne til at anvende en effect-profil i arbejdet med at udvikle effektive ledergrupper.

BLIV KLÆDT PÅ TIL AT SKABE EFFEKTIVE LEDERGRUPPER MED EN EFFEKTFULD OG FORSKNINGSBASERET METODE, SOM SKABER  BEDRE RESULTATER OG STØRRE SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ TVÆRS AF ORGANISATIONEN.

 

Kurset

Varighed: 2 dages sammenhængende kursus

Dette uddannelsesforløb åbner op for deltagerens værktøjskasse og teorien bag effect. Kursusforløbet vil sikre, at du mestrer effect-profilen og anvendelsen af denne, således at du kan facilitere effektiv ledergruppeudvikling.

Deltagerprofil

Som deltager i dette kursus kan du have mange forskelligartede jobtitler. Kurset henvender sig bl.a. til HR-medarbejdere, koordinatorer, konsulenter, projektledere, mellemledere og teamledere, som ønsker at forbedre en ledergruppes samarbejde.

Næste opstart

Online kursus via Teams

Dato: 14. og 15. november 2022
kl. 9.00 – 15.00

Det får du ud af kurset

 • En af de store fordele ved at bruge effect-profilen i ledergruppeudvikling er, at det gør det muligt at bedrive forskningsbaseret udvikling, hvilket betyder større træfsikkerhed, samt at udviklingsforløbet kan skræddersyes specifikt til den enkelte ledergruppe med udgangspunkt i dens unikke udfordringer og potentialer.
 • Spar de dyre konsulenttimer, der går med afdækning af ledergruppens udfordringer, og start første konsulentdag med fuldt fokus på udvikling. Og ligeså vigtigt minimeres ledergruppens samlede tidsforbrug, ved at afdækningsprocessen foregår vha. det elektroniske spørgeskema effect-profilen i stedet for på fælles seminarer eller workshops.
 • En anden helt afgørende fordel ved at bruge effect-profilen er, at det gør det muligt at designe et skræddersyet udviklingsforløb, der tager udgangspunkt i den enkelte ledergruppes unikke udfordringer via effect-profilens 27 forskningsbaserede faktorer, hvilket betyder at træfsikkerheden forøges.

TÆT KOBLING MELLEM TEORI OG DIN KONKRETE HVERDAG

Kurset tager udgangspunkt i en kobling mellem teori og praksis. Vi sikrer et større udbytte, og at både du og din organisation oplever en mærkbar effekt, når du kommer tilbage til dine daglige opgaver med ledegruppeudvikling.

Hvad er udbyttet for dig og din organisation

Dit udbytte

 • Forståelse for effect-profilen og forskningen bag denne
 • Træning i anvendelse af effect-profilen til ledergruppeudvikling
 • Træning i anvendelse af effect-profilen til feedback
 • Træning i anvendelse af effect-profilen som interventionsmetode

Din organisations udbytte

 • Et skarpt blik for de resultater en ledergruppe kan og skal sikre – tilpasset det lederniveau gruppen er på.
 • En intelligent ledergruppestruktur i organisationen med tydelige resultatkrav og klare formål.
 • En stærk forståelse for hvordan der skabes effektive arbejdsprocesser og gode forudsætninger for ledergruppen – tilpasset topchefgrupper, mellemledergrupper eller frontlinjeledergrupper.

Undervisningsmateriale

Du får udleveret alt undervisningsmateriale i form af artikler, redskaber og skabeloner som løbende vil blive uddelt til kursisterne.

  • 2 undervisningsdage struktureret som 2 moduler
  • Undervisningsmaterialer, redskaber, skabeloner

Pris

Artikel

Kursusindhold

Kurset består af 2 moduler, som strækker sig over 2 dage. Hvert modul indeholder forskellige fokusområder. 

 • Introduktion til effect-profilen
 • Introduktion til forskningen bag effect-profilen
 • Introduktion til effect-analyse
 • Træning i anvendelse af effect-profilen til ledergruppeudvikling
 • Træning af feedback i effect-profilen
 • Træning i anvendelse af effect-profilen som interventionsmetode
Modul 1
 • Introduktion til effect-profilen
 • Introduktion til forskningen bag effect-profilen
 • Introduktion til effect-analyse
Modul 2
 • Træning i anvendelse af effect-profilen til ledergruppeudvikling
 • Træning af feedback i effect-profilen
 • Træning i anvendelse af effect-profilen som interventionsmetode

Mød din underviser

RASMUS THY GRØN

Partner og ansvarlig for forretningsområdet ledergruppeudvikling
Cand. Psych. & Ph.D. stipendiat

Rasmus er en af LEADs primære eksperter på Leadership Pipeline og ledergruppeudvikling og arbejder til dagligt med undervisning, foredrag og konsultering af private og offentlige organisationer.

Til dagligt arbejder Rasmus typisk med design af større ledelsesudviklingsforløb, og han har i de seneste år arbejdet indgående med leadership pipeline bl.a. i forbindelse med udvikling af ledelsesgrundlag, talentudvikling og strategisk HR. Rasmus er en af hovedforfatterne til den nye bog ”Den Offentlige Leadership Pipeline 2 – ledelseskraft til en ny tid”.

 

Derudover har Rasmus massiv erfaring med ledergruppeudvikling i både private og offentlige organisationer og har udgivet adskillige artikler om emnet. Endelig har Rasmus de seneste år arbejdet med agilitet og udvikling af agile arbejdsmetoder med særligt fokus på den offentlige sektor.

Rasmus er erhvervs-Ph.d. stipendiat ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet, hvor han blandt andet forsker i, hvilken betydning vores mindset har for organisatorisk læring og performance.

Er der noget, du er i tvivl om, ringer jeg dig op med personlig vejledning

Rasmus Thy Grøn
Partner
Cand.psych. aut. & Ph.d-stipendiat

Mobil: +45 20 21 94 25
E-mail: rtg@lead.eu