Torsten Conrad

Partner & Områdedirektør for Ledelsesudvikling
MA in Leadership & MA in Theol. Forsker i Ledelse & Implementering, ekstern lektor, AAU.

E-mail: tc@lead.eu

Medarbejder i LEAD - Torsten Conrad

Torsten Conrad

Med mere end 15 års erfaring i både praksis og forskning inden for ledelse, prioritering og implementering, er Torsten Conrad en central figur i ledelsesudvikling. Som områdedirektør har han det fulde overblik over, hvilke af vores dygtige konsulenter der bedst kan matche jeres behov for samarbejde.

Torsten er en eftertragtet sparringspartner inden for ledelse, specielt når fokus er på at udvikle attraktive, effektive og formålsdrevne arbejdspladser samt at fremme bæredygtige implementeringsstrategier i organisationer. Dette omfatter både forandrings- og forankringsprocesser. Hans ekspertise strækker sig også til ledelse inden for forskningsmiljøer, hvor han er en værdsat rådgiver og konsulent for danske universiteter.

Med over 25 års ledelseserfaring og 20 års konsulenterfaring har Torsten arbejdet indgående med emner som ledelsesudvikling, implementering, prioritering, attraktive arbejdsmiljøer, talentudvikling, organisationsudvikling, stresshåndtering, work-life balance, ledelse af frivillige, supervision, mentoring, coaching og inklusion.

Siden 2011 har han været tilknyttet Aalborg Universitet, først som Ph.D.-stipendiat med fokus på ledelse af implementering og nu som underviser, vejleder, eksaminator og censor på diverse masteruddannelser, herunder Master i Ledelsespsykologi (LOOP), Kandidatuddannelsen i Lærings- og Forandringsprocesser, Master i Pædagogisk Ledelse samt Master i Public Governance.

Torsten har læst ledelse, teologi og IT på kandidatniveau og er desuden uddannet folkeskolelærer med over 13 års erfaring, herunder som AKT- og inklusionslærer. Hans engagement strækker sig over mere end 25 år som præst, og han har spillet en nøglerolle i udviklingen af Dansk ImplementeringsNetværk (DIN), hvor han har været aktiv i bestyrelsen i mange år. Aktuelt er han netværksleder for Dansk ImplementeringsNetværk for Forskere (DIN-F), bestyrelsesmedlem i Mission Aviation Fellowship og medlem af Folkekirkens fagudvalg for viden, udvikling og uddannelse (FUV). Torsten er også mentor- og supervisionsstøtte til NGO’er og start-ups

Bliv kontaktet af Torsten

Udfyld formularen, så kontakter Torsten dig hurtigst muligt.

Udvalgte publikationer

“Ledelse af implementering i folkeskolen”, 2018, Ledelse i Morgen

“Femfaktorconsulting”, 2018, Erhvervspsykologi

“Succesfuld implementering kræver ledelse! Fire tilgange og “greb” til implementering” , 2017, Ledelse i Udvikling, nr. 3

“Skab motivation, mening og overskud på bundlinjen med formålsdrevet ledelse”, 2017, Ledelse i Udvikling, nr. 2

“Ledelse og forandringer i folkeskolen”, 2015, I: “Implementering – Fra viden til praksis på børne- og ungeområdet”, Dansk Psykologisk Forlag

“Intentionalitet vs. Uforudsigelig. Evidensbaseret implementering i en pædagogisk kontekst”, 2015, I: “Evidens i pædagogens praksis – En introduktion”, Dafolo

“Ledelse der giver mening”, 2014, Skolen i morgen, Dafolo

“Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen”, 2014, I: Conrad, T. & Engsig, T., “Skolen i en reformtid”, UCN Seriehæfte

“Hvordan inklusion?”, 2013, I: “Inklusion – er du med?”, UCN Forlag

Referencer

Siden Nævnenes Hus udflyttede til Viborg fra København for 1,5 år siden, har LEAD hjulpet med at etablere og udvikle et nyt hold af ledere gennem uddannelse og løbende coaching og sparring.

”Jeg valgte at indlede et samarbejde med LEAD i efteråret 2016, da jeg som led i etableringen af en ny styrelse skulle samle et helt nyt chefhold. Jeg var meget tryg ved både ledelsesgrundlag, værdigrundlag og arbejdsmetode hos LEAD og kombinationen af LEADs forskningsbaserede tilgang og fagligt solide værktøjer samt Torstens professionelle og samtidig empatiske og medlevende tilgang har været en fast støtte og en motiverende vejviser i forhold til den faglige og relationelle ambition, som driver chefgruppen i Nævnenes Hus.

Torsten er fagligt meget stærk og samtidig et meget behageligt, empatisk og ikke mindst nærværende menneske, som jeg har stor tillid til – også når det drejer sig om svære dilemmaer.”

– Christian Lützen, Direktør i Nævnenes Hus

Erhvervserfaring

Partner i LEAD – enter next level (2017 – )

Chefkonsulent i LEAD – enter next level (2015 – 2017)

Bestyrelsesmedlem i Dansk ImplementeringsNetværk (DIN) (2014 – )

”Visiting scholar” og underviser, University of California, San Diego (UCSD) (2013 – 2014)

Ph.d.-stipendiat Aalborg Universitet (2011 – 2014)

Selvstændig ledelses-, forandrings- og stresskonsulent i Zoe Consult, Torsten Conrad Consult og Conrad Consult (2005 – )

Præst i flere nordjyske kirker (1998 – )

Folkeskolelærer Lundergårdskolen i Hjørring Kommune (1998 – 2011)

Sekretær og katastrofekoordinator i Red Barnet, Hjørring (2011 – 2013)

Kirkeligt børne-, teenage og ungdomsarbejde (1989 – )

Fodboldtræner (1992 – )

Specialer

Effektive Ledergrupper

Bæredygtig implementering af beslutninger

Ledelse af implementering

Universitetsledelse

Ledelsen af forandring- og forankringsprocesser

Inklusion

Ledelse af frivillige

Energistyring i sport og erhvervsliv

Work-life balance

Leder- og talentudvikling

Podcasts

Podcast, Distribueret ledelse, Kim Martin Nielsen
Ledelsesudvikling

Distribueret ledelse

Et ekspertpanel bestående af to konsulenter og en skoleleder bevæger sig ind i vigtigheden og værdien af distribueret ledelse. Hvad skal du være særlig opmærksom på? Hvornår går det galt, hvis du ikke er det? Hvad er første skridt til at komme i gang med distribueret ledelse?

Hør podcast