Bliv certificeret i Lederens Versatilitetsindeks (LVI)

Store forandringer i vores arbejdsvilkår kommer hurtigt og uden varsel. Usikkerhed og kompleksitet kan kun håndteres effektivt med agil ledelse – evnen til hurtigt at omstille sin ledelse til de stadig hyppigere skift i vilkår og ukendte kontekster.

LEAD tilbyder certificering i udvikling af agil ledelse med udviklingsredskabet Lederens Versatilitetsindeks (LVI).  Med en certificering bliver du klædt på til at bruge LVI i udviklingsforløb i din organisation både på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

LVI er en 360-graders feedback-metode, der udvider lederens handlerepertoire (adfærd) og selvindsigt (mindset). Feedbacken viser, hvordan ledere og/eller ledergrupper kan balancere omverdenens skiftende behov. Det sker gennem en afdækning af styrker, overgjorte styrker og udviklingspunkter individuelt hos lederne, samt i ledergrupperne.

BLIV KLÆDT PÅ TIL AT UDVIKLE AGILE OG ALSIDIGE LEDERE MED FOKUS PÅ FEEDBACK.

Certificering

Varighed: 1 dags certificering fordelt over 4 timers online undervisning og træning med en af LEADs erfarne specialister i LVI.

Dette certificeringsforløb åbner op for deltagerens værktøjskasse og teorien bag Lederens Versatilitetsindeks (LVI). Certificeringen sikrer, at du mestrer de nyeste tilgange til agil og alsidig ledelse med feedback som omdrejningspunkt.

Deltagerprofil

Kurset er relevant for dig, der er HR-chef eller HR-partner, samt interne og eksterne udviklingskonsulenter, der ønsker at blive klædt på til at bruge LVI-udviklingsforløb i din egen organisation og øge kendskabet til agil ledelse.

Næste certificering

2. juni 2022

29. september 2022

9. november 2022

Pris

11.900 kr. ekskl. moms pr. deltager (inkl. artikler, procesbeskrivelser og skabeloner)

Det får du ud af certificeringen

 • Evnen til at udvikle agil ledelse, større ledelsesrepertoire, bedre balance mellem styrende og støttende ledelse, samt et stærkere og mere modent mindset hos de ledere, du arbejder med.
 • Styrkede kompetencer som udviklingskonsulent og ledelsescoach gennem træning i LVI’s særlige tilgang til anvendelse af feedback, coaching og ekspertviden i udviklingsarbejde.
 • Færdigheder i at designe udviklingsprocesser, som gør individuel ledelsesudvikling relationel.
 • Evnen til at anvende den specialdesignede LVI-udviklingsproces til at holde ledere og respondenter ansvarlige for udviklingen af bedre ledelse og styrket feedback kultur.
 • Dybt kendskab til og grundig træning i LVI-redskabet, i udvikling af agil ledelse og viden om den versatile ledelsesmodel.

Intern skræddersyet certificering

Vi tilbyder også certificeringen som en intern skræddersyet certificering til din organisation. Der vil være særligt fokus på koblingen mellem teori og praksis, så vi sikrer et større udbytte, og at både du og din organisation oplever en mærkbar effekt med agil og alsidig ledelse.

Sådan virker Lederens Versatilitetsindeks - 360-graders feedback

.

Hvad er udbyttet for dig og din organisation

Dit udbytte

 • Registrering som godkendt bruger af LVI hos Rob Kaisers, Kaiser Leadership Solutions (USA), internationale register over certificerede LVI-brugere, samt adgang til alle redskaber på Rob Kaisers digitale platform.
 • En trænings-LVI til valgfri leder fra din organisation inkl. komplet 25-siders LVI-rapport.
 • 1,5 times privat supervision af underviser fra LEAD.
 • 20 minutters debrief.
 • Materialepakke med artikler, procesbeskrivelser og skabeloner målrettet gennemførelse af LVI i din egen organisation.
 • Introduktion til administration af LVI-processen og relevante respondentgrupper.
 • Personligt certifikat der dokumenterer din gennemførsel af certificeringsuddannelsen.

Din organisations udbytte

 • De får fælles sprog om ledelse
 • De får en forbedret feedback kultur
 • De får ledere med dyb indsigt i effekten af deres ledelsesadfærd
 • De får ledere rustet til at lede i hastige forandringer og disruption
 • De får et globalt evidensbaseret redskab til udvikling af agil og alsidig ledelse
 • De får fokus på betydningen af at lede i balance med omgivelsernes krav og forventninger – at gøre det nødvendige

Undervisningsmateriale

Du får udleveret alt undervisningsmateriale i form af artikler, redskaber, procesbeskrivelser og skabeloner som løbende vil blive uddelt til kursisterne.

  • 1 undervisningsdag
  • Undervisningsmaterialer, redskaber, procesbeskrivelser og skabeloner

Pris

Yderligere information

Certificeringsindhold

Certificeringen består af 1 dag fordelt over 4 timers online undervisning og træning med en af LEADs erfarne specialister i LVI.

 • Velkomst og rammesætning
 • Ledelse og versatil ledelse: terien bag
  • Den versatile ledelsesmodel
  • Overgjorte styrker
  • Ny skala
  • Øvelse
 • Rapport fortolkning
  • Hvordan ser nordisk ledelse ud?
  • Grupperapporter
  • Fremdriftsrapporter
 • Mønstre og arketyper
 • Den første feedback session
Agenda
 • Velkomst og rammesætning
 • Ledelse og versatil ledelse: terien bag
  • Den versatile ledelsesmodel
  • Overgjorte styrker
  • Ny skala
  • Øvelse
 • Rapport fortolkning
  • Hvordan ser nordisk ledelse ud?
  • Grupperapporter
  • Fremdriftsrapporter
 • Mønstre og arketyper
 • Den første feedback session

Mød din underviser og LVI Master Practitioner

null

Niels-Henrik Sørensen

Partner
Cand.psych.

Erhvervspsykolog

LVI Master Practitioner

Niels-Henrik har gennem 10 år arbejdet med ledelse- og organisationer, dels som ansat psykolog og konsulent i Rambøll Management Attractor og dels som selvstændig erhvervspsykolog og associeret partner i konsulenthuset Coachpartners International.

Niels-Henrik er en brændende engageret oplægsholder, underviser, facilitator og proceskonsulent, som på forbilledlig vis formår at gøre svært tilgængeligt teoretisk stof til forståeligt hverdagssprog og brugbare redskaber. Niels-Henrik har designet og udført utallige udviklingsforløb og kurser som har spændt over større organisationsforandringsforløb, chef- og leder-gruppeudvikling, Leadership pipelinebaseret ledelsesudvikling, EMMC akkrediteret certificering i coaching, ledelsesbaseret coaching, teamcoaching, mentoring, vejledning, proceskonsultation, stresshåndtering og supervision. Niels-Henrik er specialiceret i og har omfattende erfaring med at træne andre professionelle i at anvende samtalen professionelt i forhold til mange forskellige målgrupper og organisatoriske kontekster.

Specialer:

Effektive Ledergrupper

Udvikling af professionelle samtaler i organisationer

Udvikling af ledergrupper/-teams

Udvikling af forandringsledelse og effektive forandringsforløb

Udvikling af interne og eksterne uddannelsesforløb indenfor ledelse, mentoring, coaching og supervision

Executive coaching

Er der noget du er i tvivl om, ringer jeg dig op med personlig vejledning

Niels-Henrik Sørensen
Partner

Mobil: +45 23 35 45 50
Email: nhs@lead.eu