Proceskonsulentuddannelse
– forandringsledelse og facilitering

Bliv klædt på til at skabe udvikling, der kan ses måles og mærkes

I de fleste organisationer er det en løbende udfordring at skabe forandring og udvikling. Det kan være tidspres, procestræthed eller modstand mod forandring, der gør det svært at nå helt i mål. Heldigvis kan du med de rette metoder sikre, at I får langt større effekt af jeres udviklingstiltag og dyb implementering i hverdagsadfærden.

 

FÅ METODERNE TIL AT DESIGNE, FACILITERE OG LEDE STRATEGISKE UDVIKLINGSPROCESSER OG FORANDRINGER – OG SKAB DEN EFFEKT, I HAR BRUG FOR

 

Uddannelsen

Varighed: 12 undervisningsdage struktureret som 6 moduler af hver 2 dage.

Uddannelsen tager udgangspunkt i en kobling mellem teori og praksis.
Du arbejder med dine egne cases undervejs i forløbet. Dermed sikrer vi et større udbytte, og at både du og din organisation oplever en mærkbar effekt, når du kommer tilbage til dine daglige opgaver.

Deltagerprofil

Proceskonsulentuddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med udvikling, processer og ledelse af forandringer.

Deltagerne har typisk stillinger såsom: udviklingskonsulent, chefkonsulent, proceskonsulent, HR partner, HR chef, afdelingsleder og projektleder

Næste opstart

Vi starter løbende nye hold op i henholdsvis Aarhus og København. Næste hold starter i:

 

KØBENHAVN | Overgaden oven vandet 10, 2. & 3. sal, 1415 København K

D. 11. & 12. oktober 2022

 

AARHUS | Vestergade 43, 8000 Aarhus

D. 25. & 26. oktober 2022

Tag næste skridt med afsæt i et stærkt fagligt fundament

Hvad skal der til for at lykkes som intern og ekstern udviklingskonsulent og forandringsleder, når målet er udvikling med effekt?

Det har vi undersøgt sammen med flere end 100 praksiseksperter, herunder HR-udviklingschefer, strategichefer og topkonsulenter. Med hjælp fra dem, har vi indkredset de arbejdsprincipper og byggesten, der kendetegner de forandringer, som lykkes i dag. Dette har vi sammenlignet med den nyeste forskning i vellykket implementering, forandringsledelse, proceskonsultation og organisatorisk læring.

Uddannelsen i forandringsledelse og proceskonsultation bygger blandt andet på grundprincipper fra denne undersøgelse, som du kan læse mere om i vores artikel om Femfaktorconsulting.

Den tager også afsæt i en række bøger om proceskonsultation og forandringsledelse skrevet af underviserne, herunder “Action learning consulting“, “Den professionelle proceskonsulent” og “Ledelsespsykologi”. Læs mere om bøgerne her.

Vores tilgang til forandring er baseret på “action learning consulting“.

Tæt kobling mellem teori og din konkrete hverdag

Uddannelsen tager udgangspunkt i en kobling mellem teori og praksis.
Du arbejder med dine egne cases undervejs i forløbet. Dermed sikrer vi et større udbytte, og at både du og din organisation oplever en mærkbar effekt, når du kommer tilbage til dine daglige opgaver.

Hvad er udbyttet for dig og din organisation

Dit udbytte

 • Metoderne til at skabe reel forandring
 • De mest effektfulde konsulentredskaber
 • Værktøjerne til at designe og facilitere udviklingsforløb
 • Effektive redskaber til virtuel facilitering
 • Redskaber til vellykket implementering
 • Viden om, hvordan du udvikler agile organisationer og agil ledelse
 • Certificering i førende profilværktøjer (LVI og effect)

Din organisations udbytte

 • De får en leder, der kan lede forandringsprocesser, som understøtter effekt og succes i organisationen med udgangspunkt i den nyeste viden og praksisnære metoder
 • De får en leder, som har evner til at stille de rigtige spørgsmål og udfordre organisationen og dens medlemmer til udvikling og fremdrift
 • De får en leder, der har en solid værktøjskasse til at designe, planlægge og gennemføre udviklingstiltag og projekter
 • De får en leder, som står sikkert og robust i sin rolle som proceskonsulent
 • De får en leder, der kan designe og lede læringsrejser på både individ- og organisationsniveau
 • De får en leder, som kan identificere og afdække strategiske udviklingsbehov i organisationen og designe processer og udviklingsforløb, der skaber den ønskede forandring

Vi giver dig værktøjerne

Hvilken proceskonsulentuddannelse bør du vælge?

Bliv certificeret i LVI eller Effect med en uddannelsen på 15 dage

Online kursus: Certificering i udviklingsredskabet LVI (Ledernes Versatilitetsindeks)

En versatil leder formår at tilpasse sin ledelsesstil og bruge forskellige modsatrettede ledelsesstile alt afhængig af den konkrete situation. Det er både effektivt og nødvendigt i en hverdag præget af kompleksitet og konstant forandring.

Med en online certificering bliver du i løbet af fire timer introduceret til udviklingsredskabet LVI, som er en 360-graders feedback-metode, der udvider lederens selvindsigt i egen ledelsesadfærd. Feedbacken viser, hvor lederen skal udvikle nye styrker, hvilken eksisterende adfærd han eller hun skal skrue op og ned for – samt hvor adfærden er lige tilpas i forhold til omgivelsernes krav og behov. LVI-profilen er baseret på feedback fra lederens underordnede, sideordnede og chefer.

Du bliver klædt på til at bruge LVI i forskellige udviklingsforløb i din organisation, hvor det kan bruges til at udvikle både ledere, projektledere og specialister.

Online kursus: Certificering i Effect-profilen til udvikling af effektive ledergrupper

Effect-profil er et praksisnært udviklingsværktøj, der hjælper såvel ledergrupper som teams til at blive mere effektive.

Ved at få udarbejdet en effect-profil får gruppen et værdifuldt billede af, hvor gode resultater de skaber, hvad der fungerer særligt godt, og hvor udviklingspotentialet ligger.

På dette 2-dages online kursus bliver du certificeret i at anvende effect-profilen, og du styrker dine kompetencer i at udvikle effektive, højtpræsterende ledergrupper og/eller medarbejderteams alt afhængig af dit og din organisations aktuelle behov.

Vælg om du vil certificeres

Du kan vælge at tilkøbe online certificering i udviklingsredskaberne LVI og effect som en del af uddannelsen til en samlet pris på 57.500 kr. Det betyder, at du sparer 11.000 kr. på de to certificeringsforløb.

Tilkøb certificeringerne senere.
Du kan sagtens starte med at tilmelde dig grundforløbet til 46.500 kr. og tilkøbe certificeringerne undervejs i forløbet.

Pris

Sådan bidrager uddannelsen til arbejdet

INDDRAGELSE ER NØGLEN TIL SUCCES: I casehistorien her fortæller specialkonsulent og tidligere deltager på uddannelsen i forandringsledelse og proceskonsultation, Annette Breinholt, om projektet, og hvordan hun har brugt redskaberne fra uddannelsen i sit arbejde.

DER ER MANGE MÅDER AT NÅ ET MÅL PÅ: Sekretariatschef i Sydøstjyllands Politi, Mette Venge Olesen, gennemførte i efteråret 2019 uddannelsen i forandringsledelse og proceskonsultation. Med sig har hun fået en palette af muligheder til at gribe udfordringer og forandringer an.

Kursusindhold

Få de grundlæggende konsultative metoder til forandringsledelse og proceskonsultation

På første modul får du en nøje udvalgt redskabskasse med de mest grundlæggende og effektfulde konsulentredskaber. Vi tager afsæt i tre konsulenttilgange: Femfaktor Consulting som grundtænkning suppleret med metoder fra Organizational Development og Management Consulting.

Du lærer, hvordan du går strategisk og struktureret til en forandringsproces, og hvordan du bedst anvender og kombinerer de forskellige metoder til at skabe forandring og udvikling i din organisation.

Lær at sætte udviklingen rigtigt i gang og design for effekt

På dette modul lærer du at afdække organisatoriske udfordringer, behov og udviklingsmål. Du får opbygget konsultative færdigheder til at designe og co-create små og store udviklingsforløb sammen med dine samarbejdspartnere, kunder og kolleger.

På andendagen gennemarbejder vi en stor best practice-redskabskasse for at sikre, at træningen og udviklingen bliver omsat til værdiskabende praksis i din konkrete hverdag – og skaber den ønskede effekt i din organisation.

Avancerede metoder til design af forandringsprojekter, implementering og ALC

På modul 3 får du en række avancerede forandrings- og implementeringsmetoder.

Vi folder Action Learning Consulting-metoden ud og belyser nøglerne til, hvordan du sikrer løbende og hurtig implementering i en travl hverdag, hvor du ikke har tid til lange udviklingsprocesser, og hvor du ofte arbejder gennem andre aktører.

Du får grundmetoder til at implementere forandringer og strategier, og vi går i dybden med forskellige forandringstilgange og de bedste værktøjer inden for hver tilgang.

Få redskaberne til effektiv facilitering – både fysisk og virtuelt

På dette modul får du de bedste og mest effektive faciliteringsredskaber, der sætter dig i stand til at lede komplekse processer, hvor grupper selv skal finde løsninger på udfordringer.

Vi træner facilitatorens essentielle grundgreb, og du får metoder til at håndtere de vigtigste typer af processer, herunder bl.a. beslutninger, idegenerering, planlægning af fremtidige handlinger og opsamling af læring. Du lærer også at håndtere vanskelige situationer, f.eks. når der er modstand mod forandring, magtkampe eller når konflikter bremser fremdrift.

På dag to bliver du klædt på til at lykkes med virtuel facilitering og skabe nærvær og involvering, selvom I ikke er i samme rum. Du får også indblik i grafisk facilitering som et effektivt redskab til at understøtte læringsprocessen.

Frem udvikling via coaching og teamudvikling

Du får et overblik over coachingfeltets væsentligste metoder og redskaber. Målet er at blive bedre til at fremme udvikling hos den enkelte medarbejder eller leder såvel som i ledergrupper og medarbejderteams.

Vi arbejder med, hvordan du, i rollen som leder eller konsulent, udvikler den enkelte i afgørende situationer. Her får du træning i tre forskellige strategier for coachingforløb.

Du lærer også at udvikle effektive ledergrupper og medarbejderteams. Her får du bl.a. metoder til at integrere ledergruppeudvikling med strategiudvikling og udvikling af den enkelte leder, så der er sammenhæng på tværs af niveauer.

Udvikling af organisationen – data, agilitet og tværgående sammenhæng

Vi dykker ned i nogle af de nyeste, mest effektfulde og forskningsbaserede metoder til at styrke og fremme arbejdsprocesser og samarbejdet på tværs i organisationen. Vi arbejder med at binde det hele sammen i løsninger nært koblet til de væsentligste udfordringer i din egen organisation.

Vi arbejder også med værdiskabende evalueringer og metoder til at skabe grundlag for afrapportering af projektresultater og til at sikre den løbende læring, der understøtter projektets bevægelse i den mest resultatskabende retning.

På dette modul bliver du desuden klædt på med metoder og redskaber til at udvikle agile organisationer og agil ledelse.

Afslutningsvis evaluerer vi din egen udvikling gennem forløbet og arbejder med konkrete mål og handlinger for din fortsatte udvikling.

Modul 1

Få de grundlæggende konsultative metoder til forandringsledelse og proceskonsultation

På første modul får du en nøje udvalgt redskabskasse med de mest grundlæggende og effektfulde konsulentredskaber. Vi tager afsæt i tre konsulenttilgange: Femfaktor Consulting som grundtænkning suppleret med metoder fra Organizational Development og Management Consulting.

Du lærer, hvordan du går strategisk og struktureret til en forandringsproces, og hvordan du bedst anvender og kombinerer de forskellige metoder til at skabe forandring og udvikling i din organisation.

Modul 2

Lær at sætte udviklingen rigtigt i gang og design for effekt

På dette modul lærer du at afdække organisatoriske udfordringer, behov og udviklingsmål. Du får opbygget konsultative færdigheder til at designe og co-create små og store udviklingsforløb sammen med dine samarbejdspartnere, kunder og kolleger.

På andendagen gennemarbejder vi en stor best practice-redskabskasse for at sikre, at træningen og udviklingen bliver omsat til værdiskabende praksis i din konkrete hverdag – og skaber den ønskede effekt i din organisation.

Modul 3

Avancerede metoder til design af forandringsprojekter, implementering og ALC

På modul 3 får du en række avancerede forandrings- og implementeringsmetoder.

Vi folder Action Learning Consulting-metoden ud og belyser nøglerne til, hvordan du sikrer løbende og hurtig implementering i en travl hverdag, hvor du ikke har tid til lange udviklingsprocesser, og hvor du ofte arbejder gennem andre aktører.

Du får grundmetoder til at implementere forandringer og strategier, og vi går i dybden med forskellige forandringstilgange og de bedste værktøjer inden for hver tilgang.

Modul 4

Få redskaberne til effektiv facilitering – både fysisk og virtuelt

På dette modul får du de bedste og mest effektive faciliteringsredskaber, der sætter dig i stand til at lede komplekse processer, hvor grupper selv skal finde løsninger på udfordringer.

Vi træner facilitatorens essentielle grundgreb, og du får metoder til at håndtere de vigtigste typer af processer, herunder bl.a. beslutninger, idegenerering, planlægning af fremtidige handlinger og opsamling af læring. Du lærer også at håndtere vanskelige situationer, f.eks. når der er modstand mod forandring, magtkampe eller når konflikter bremser fremdrift.

På dag to bliver du klædt på til at lykkes med virtuel facilitering og skabe nærvær og involvering, selvom I ikke er i samme rum. Du får også indblik i grafisk facilitering som et effektivt redskab til at understøtte læringsprocessen.

Modul 5

Frem udvikling via coaching og teamudvikling

Du får et overblik over coachingfeltets væsentligste metoder og redskaber. Målet er at blive bedre til at fremme udvikling hos den enkelte medarbejder eller leder såvel som i ledergrupper og medarbejderteams.

Vi arbejder med, hvordan du, i rollen som leder eller konsulent, udvikler den enkelte i afgørende situationer. Her får du træning i tre forskellige strategier for coachingforløb.

Du lærer også at udvikle effektive ledergrupper og medarbejderteams. Her får du bl.a. metoder til at integrere ledergruppeudvikling med strategiudvikling og udvikling af den enkelte leder, så der er sammenhæng på tværs af niveauer.

Modul 6

Udvikling af organisationen – data, agilitet og tværgående sammenhæng

Vi dykker ned i nogle af de nyeste, mest effektfulde og forskningsbaserede metoder til at styrke og fremme arbejdsprocesser og samarbejdet på tværs i organisationen. Vi arbejder med at binde det hele sammen i løsninger nært koblet til de væsentligste udfordringer i din egen organisation.

Vi arbejder også med værdiskabende evalueringer og metoder til at skabe grundlag for afrapportering af projektresultater og til at sikre den løbende læring, der understøtter projektets bevægelse i den mest resultatskabende retning.

På dette modul bliver du desuden klædt på med metoder og redskaber til at udvikle agile organisationer og agil ledelse.

Afslutningsvis evaluerer vi din egen udvikling gennem forløbet og arbejder med konkrete mål og handlinger for din fortsatte udvikling.

Mød din underviser

Gennemgående undervisere

null

Kim Martin Nielsen
Partner
Cand. Mag. i pædagogik og Master of Management Development

Øvrige undervisere

null

Rasmus Thy Grøn
Partner og ansvarlig for forretningsområdet ledergruppeudvikling
Cand. Psych. & Ph.D. stipendiat

null

Maja Nyboe Bjerrehuus
Chefkonsulent
Cand. Merc.(psyk.)

null

Niels-Henrik Sørensen
Partner
Cand. Psych.

null

Kristian Dahl
Forretningsdirektør, Stifter
Cand. Psych.

null

Claus Elmholdt
Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.

null

Torsten Conrad
Partner
MA in Leadership & MA in Theol.

null

Christian Nyvang Qvick
Chefkonsulent
Cand.scient.pol

null

Andreas Fricke Møller
Chefkonsulent
Cand.Merc.Int with Disruptive Innovation.

null

Rasmus Engelbrecht
Partner
Cand. Mag. i Læring og forandringsprocesser

null

Rikke Lindekilde
Partner
Cand.psych. aut. & Ph.d

Er der noget du er i tvivl om, ringer jeg dig op med personlig vejledning

Rasmus Thy Grøn

Partner
Cand. Psych. Ph.D. stipendiat