Professionel forandringsledelse og proceskonsultation

Skab forandring og udvikling med effekt
På uddannelsen får du:

  • Den bedste og nyeste viden inden for feltet
  • De grundlæggende og mest effektfulde konsulentredskaber
  • Værktøjerne til at designe og facilitere udviklingsforløb
  • Metoderne til at lykkes med forandring og implementering
  • Opbygget stærke kompetencer inden for procesledelse
  • Et helt team af undervisere, der hver især er i blandt landets førende specialister inden for feltet

Uddannelsen tager bl.a. afsæt i en større undersøgelse af, hvad der kendertegner de forandringer, som lykkes i dag, hvor vi har koblet erfaringer fra 100 praksiseksperter med relevant forskning og defineret en ny retning for udvikling og forandring af organisationer.

Vil du med på næste hold?

6 moduler  | 12 undervisningsdage | Pris: 46.500 kr.

Opstartsdatoer 2019:

Aarhus: 21. og 22. maj

København: 15. og 16. Oktober

Professionel forandringsledelse og proceskonsultation

Tæt kobling til din hverdag

Du arbejder med dine egne cases undervejs i forløbet. Dermed sikrer vi et større udbytte, og at både du og din organisation oplever en mærkbar og målbar effekt, når du kommer tilbage til din daglige opgaver.

Hvem deltager?

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med udvikling, processer og ledelse af forandringer. Den er målrettet ledere, udviklingskonsulenter og HR partnere/konsulenter i både offentlige og private organisationer.

Opbygning og struktur

Uddannelsen består af 6 todages moduler – 12 undervisningsdage i alt.

Modul 1: Grundlæggende metoder til forandringsledelse og proceskonsultation

På første modul får du en nøje udvalgt redskabskasse med de mest grundlæggende og effektfulde konsulentredskaber. Vi tager afsæt i tre konsulenttilgange: Femfaktor Consulting som grundtænkning suppleret med metoder fra Organizational Development og Management Consulting.

Du lærer, hvordan du går strategisk og struktureret til en forandringsproces og, hvordan du bedst anvender og kombinerer de forskellige metoder til at skabe forandring og udvikling i din organisation.

Modul 2:
Sæt udviklingen rigtigt i gang og design for effekt

På dette modul lærer du at afdække organisatoriske udfordringer, behov og udviklingsmål. Du få opbygget konsultative færdigheder til at designe og co-create små og store udviklingsforløb sammen med dine samarbejdspartnere, kunder og kolleger.

På andendagen gennemarbejder vi en stor best practice-redskabskasse for at sikre, at træningen og udviklingen bliver omsat til værdiskabende praksis i din konkrete hverdag – og skaber den ønskede effekt i din organisation.

Modul 3:
Avanceret design af forandringsprojekter – Implementering og ALC

På modul 3 får du en række avancerede forandrings- og implementeringsmetoder.

Vi folder Action Learning Consulting-metoden ud og belyser nøglerne til, hvordan du sikrer løbende og hurtig implementering i en travl hverdag, hvor du ikke har tid til lange udviklingsprocesser, og hvor du ofte arbejder gennem andre aktører.

Du får grundmetoder til at implementere forandringer og strategier, og vi går i dybden med forskellige forandringstilgange og de bedste værkstøjer inden for hver tilgang.

Modul 4:
Effektiv facilitering

På dette modul bliver du klædt bedre på til at lede processerne i de projekter eller opgaver, du skal lykkes med hjemme i egen organisation.

Du får faciliteringsredskaber, der sætter dig i stand til at lede komplekse processer, hvor grupper selv skal finde løsninger på udfordringer. Vi træner facilitatorens essentielle grundgreb, og du får metoder til at håndtere de vigtigste typer af processer, herunder bl.a. beslutninger, idegenerering, planlægning af fremtidige handlinger og opsamling af læring.

Du lærer også at håndtere vanskelige situationer, f.eks. når der er modstand mod forandring, når der er magtkampe, eller når konflikter bremser fremdrift.

Modul 5:
Coaching og teamudvikling

Du får et overblik over coachingfeltets væsentligste metoder og redskaber. Målet er at blive bedre til at fremme udvikling hos den enkelte medarbejder eller leder såvel som i ledergrupper og medarbejderteams.

Vi arbejder med, hvordan du, i rollen som leder eller konsulent, udvikler den enkelte i afgørende situationer. Her får du træning i tre forskellige strategier for coachingforløb.

Du lærer også at udvikle effektive ledergrupper og medarbejderteams. Her får du bl.a. metoder til at integrere ledergruppeudvikling med strategiudvikling og udvikling af den enkelte leder, så der er sammenhæng på tværs af niveauer.

Modul 6:
Udvikling af organisationen – datadrevet udvikling og tværgående sammenhæng

Vi dykker ned i nogle af de nyeste, mest effektfulde og forskningsbaserede metoder til at styrke og fremme arbejdsprocesser og samarbejdet på tværs i organisationen. Vi arbejder med at binde det hele sammen i løsninger nært koblet til de væsentligste udfordringer i din egen organisation.

Vi arbejder også med værdiskabende evalueringer og metoder til at skabe grundlaget for afrapportering af projektresultater såvel som til at sikre den løbende læring og kvalificering, der understøtter projektets bevægelse i den mest resultatskabende retning.

.

Afslutningsvis evaluerer vi din egen udvikling gennem forløbet og arbejder med konkrete mål og handlinger for din fortsatte udvikling som professionel forandringsleder og proceskonsulent.

Et stærkt fagligt fundament

Hvad skal der til for at lykkes som intern og ekstern udviklingskonsulent og forandringsleder, når målet er udvikling med effekt?

Det har vi undersøgt sammen med flere end 100 praksiseksperter, herunder HR-udviklingschefer, strategichefer og topkonsulenter. Med hjælpe fra dem, har vi indkredset de arbejdsprincipper og byggesten, der kendetegner de forandringer, som lykkes i dag. Dette har vi sammenlignet med den nyeste forskning i vellykket implementering, forandringsledelse, proceskonsultation og organisatorisk læring.

Uddannelsen bygger blandt andet på grundprincipper fra denne undersøgelse, som du kan læse mere om i vores artikel om Femfaktorconsulting.

Den tager også afsæt i en række bøger om proceskonsultation og forandringsledelse skrevet af underviserne, herunder “Action learning consulting“, “Den professionelle proceskonsulent” og “Ledelsespsykologi”. Læs mere om bøgerne her.

Vores tilgang til forandring er baseret på “action learning consulting“.

Få en certificeringsoverbygning

Du kan vælge at koble følgende certificeringer på:

12 dage  | 46.500 kr.

Mød underviserne

Lead_portraet (15 of 34)

Kristian Dahl,
Forretningsdirektør, Stifter

Læs mere her

Skærmbillede 2019-03-04 kl. 20.54.09

Kim Martin Nielsen
Managing Partner, KBH

Læs mere her

tZd3unXN

Thorkil Molly-Søholm
Adm. direktør, Stifter

Læs mere her

Lead_portraet (27 of 34)

Rasmus Bay
Chefkonsulent

Læs mere her

Skærmbillede 2019-03-04 kl. 20.54.09

Niels-Henrik Sørensen
Partner

Læs mere her

Lead_v2 (1 of 3)

Jane Søgaard Hansen
Chefkonsulent

Læs mere her

Lead_portraet (13 of 34)

Claus Elmholdt
Faglig direktør, Stifter

Læs mere her

Skærmbillede 2019-03-04 kl. 20.54.09

Stephanie Semay Bäckström
Partner

Læs mere her

Tid og sted

De resterede moduler er fordelt på følgende dage

Modul 2: Den 18. og 19. juni 2019

Modul 3: Den 21. og 22. august 2019

Modul 4: Den 16. og 17. september 2019

Modul 5: Den 9. og 10. oktober 2019

Modul 6: Den 25. og 26. november 2019

De resterede moduler er fordelt på følgende dage

Modul 2: Den 12. og 13. November 2019

Modul 3: Den 10. og 11. December 2019

Modul 4: Den 13. og 14. Januar 2020

Modul 5: Den 25. og 26. Februar 2020

Modul 6: Den 23. og 24. Marts 2020

Pris

Pris for 3 samtaler: 4.995 kr. + moms.

Se videoen om effektiv kompetenceudvikling med Thorkil Molly-Søholm