16 dage  | 57.500 kr. (inkl. certificeringer)

12 dage  | 46.500 kr.

Uddannelse i forandringsledelse og proceskonsultation

Få metoderne til at designe, facilitere og lede strategiske udviklingsprocesser og forandringer - og skab den effekt, I har brug for.

I de fleste organisationer er det en løbende udfordring at skabe forandring og udvikling.

Det kan være tidspres, procestræthed eller modstand mod forandring, der gør det svært at nå helt i mål.

Heldigvis kan du med de rette metoder sikre, at I får langt større effekt af jeres udviklingstiltag via blandt andet dyb implementering i hverdagsadfærden.

På uddannelsen får du blandt andet:

 • Den bedste viden inden for feltet
 • De mest effektfulde konsulentredskaber
 • Værktøjerne til at designe og facilitere udviklingsforløb
 • Effektive redskaber til virtuel facilitering
 • Metoderne til at skabe reel forandring
 • Redskaber til vellykket implementering
 • Certificering i førende profilværktøjer (LVI og effect)

Vi sætter vores bedste specialist på hvert enkelt modul, og du vil derfor møde et stærkt team af undervisere, der hver især er blandt landets førende specialister på området.

Se hele underviserteamet nederst på siden.

Næste hold starter op:

København: 27. og 28. januar 2021

Aarhus: 15. og 16. april 2021


Pris
: 12 dage | 46.500 kr. (ekskl. moms)

Tilkøb certificering LVI og effect og spar 18.495 kr. på de to certificeringer.

Pris inkl. certificeringer: 16 dage | 57.500 kr. (ekskl. moms)


Har du spørgsmål?
Kontakt Sarah på srh@lead.eu eller 2785 1312

COVID-19:
Vi tager selvfølgelig alle de nødvendige forholdsregler i forhold til den nuværende COVID-19-situation. Læs vores retningslinjer her.

COVID-19: Fleksibilitet og sikkerhed for deltagerne

Hos LEAD gør vi alt for, at deltagerne på vores uddannelser, kurser og seminarer kan få fuldt udbytte af den ønskede læring i en turbulent tid. Vi overholder de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og tager de nødvendige forholdsregler:

 • Som deltager har du udbredt fleksibilitet, idet sundhedsmyndigheder eller arbejdsgiver ønsker begrænsning af fysisk fremmøde. Det kan eksempelvis være at tage moduler online eller på et senere hold, ligesom vi har mulighed for at rykke et modul til et senere tidspunkt.
 • Til vores fysiske arrangementer sørger vi for, at deltagerne kan sidde med en meters afstand.
 • Vi har høj hygiejne og hyppig afspritning
 • Forplejning vil være portionsanrettet
 • Ingen møder op ifald, de har symptomer på COVID-19.
 • Underviserne følger til enhver tid udenrigsministeriets rejseanbefalinger

Få indblik i hvad du lærer på uddannelsen

Vælg om du vil certificeres

Du kan vælge at tilkøbe certificering i udviklingsredskaberne LVI og effect som en del af uddannelsen til en samlet pris på 57.500 kr. Det betyder, at du sparer 18.495 kr. på de to certificeringsforløb.

Tilkøb certificeringerne senere
Du kan sagtens starte med at tilmelde dig grundforløbet til 46.500 kr. og tilkøbe certificeringerne undervejs i forløbet.

Det får du ud af at deltage

“Noget af det, der gør netop dette forløb så stærkt, er en generelt godt balanceret dosering af teori og praksis. Dialogisk undervisning/oplæg og arbejde ind i egen praksis med større og mindre “medbragte” projekter. Et godt og fortroligt rum at dele sine erfaringer, blive inspireret og videndele med kompetente undervisere, samt andre udviklingskonsulenter og ledere – også om dilemmafyldte situationer”

– Marianne Baden Busk, HR-partner

”Fantastisk uddannelsesforløb, hvor praksis kobles naturligt med teori. Min værktøjskasse er blevet fyldt yderligere op – nu er det ’bare’ op til mig selv at omsætte det i min hverdag. Kæmpe anbefaling herfra.”

–          Rasmus Hansen, HR Business Partner, Group M

”Meget inspirerende undervisere med kobling af teori på egne erfaringer og praksisser enten fra tidligere jobs eller kunder, hvor de har kørt projekter. Veksling mellem teori og praksis har været helt eminent.”

–          Mette Marie Mikkelsen, KMD

”Som leder får man her nogle rigtig gode værktøjer til forandrings- og udviklingsprocesser i egen organisation. God baggrundsviden til de forskellige modeller. Rigtig spændende og brugbart.”

–          Mette Wegeberg, Områdeleder daginstitutioner, Roskilde Kommune

”Det er det bedste uddannelsesforløb jeg har været igennem. De super kompetente undervisere formår at formidle teorien, så den er til at gå til hjemme i organisationen”.

–          Maria Grønbek Philip, Specialkonsulent, Høje-Taastrup Kommune

Sekretariatschef i Sydøstjyllands Politi, Mette Venge Olesen, gennemførte i efteråret 2019 uddannelsen i forandringsledelse og proceskonsultation. Med sig har hun fået en pallette af muligheder til at gribe udfordringer og forandringer an. Læs mere om hendes oplevelse her.

Tæt kobling mellem teori og din konkrete hverdag

Uddannelsen tager udgangspunkt i en kobling mellem teori og praksis.
Du arbejder med dine egne cases undervejs i forløbet. Dermed sikrer vi et større udbytte, og at både du og din organisation oplever en mærkbar effekt, når du kommer tilbage til din daglige opgaver.

Hvem deltager

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med udvikling, processer og ledelse af forandringer.

Deltagerne har typisk stillinger såsom:

 • Udviklingskonsulent
 • Chefkonsulent
 • Proceskonsulent
 • HR partner
 • HR chef
 • Afdelingsleder
 • Projektleder

Opbygning og struktur

Uddannelsen består af 6 todages moduler – 12 undervisningsdage i alt.

Modul 1

Få de grundlæggende konsultative metoder til forandringsledelse og proceskonsultation

På første modul får du en nøje udvalgt redskabskasse med de mest grundlæggende og effektfulde konsulentredskaber. Vi tager afsæt i tre konsulenttilgange: Femfaktor Consulting som grundtænkning suppleret med metoder fra Organizational Development og Management Consulting.

Du lærer, hvordan du går strategisk og struktureret til en forandringsproces og, hvordan du bedst anvender og kombinerer de forskellige metoder til at skabe forandring og udvikling i din organisation.

Modul 2

Lær at sætte udviklingen rigtigt i gang og design for effekt

På dette modul lærer du at afdække organisatoriske udfordringer, behov og udviklingsmål. Du få opbygget konsultative færdigheder til at designe og co-create små og store udviklingsforløb sammen med dine samarbejdspartnere, kunder og kolleger.

På andendagen gennemarbejder vi en stor best practice-redskabskasse for at sikre, at træningen og udviklingen bliver omsat til værdiskabende praksis i din konkrete hverdag – og skaber den ønskede effekt i din organisation.

Modul 3

Avancerede metoder til design af forandringsprojekter -Implementering og ALC

På modul 3 får du en række avancerede forandrings- og implementeringsmetoder.

Vi folder Action Learning Consulting-metoden ud og belyser nøglerne til, hvordan du sikrer løbende og hurtig implementering i en travl hverdag, hvor du ikke har tid til lange udviklingsprocesser, og hvor du ofte arbejder gennem andre aktører.

Du får grundmetoder til at implementere forandringer og strategier, og vi går i dybden med forskellige forandringstilgange og de bedste værkstøjer inden for hver tilgang.

Modul 4

Få redskaberne til effektiv facilitering – fysisk og virtuelt

På dette modul får du de bedste og mest effektive faciliteringsredskaber, der sætter dig i stand til at lede komplekse processer, hvor grupper selv skal finde løsninger på udfordringer.

Vi træner facilitatorens essentielle grundgreb, og du får metoder til at håndtere de vigtigste typer af processer, herunder bl.a. beslutninger, idegenerering, planlægning af fremtidige handlinger og opsamling af læring. Du lærer også at håndtere vanskelige situationer, f.eks. når der er modstand mod forandring, magtkampe eller når konflikter bremser fremdrift.

Du får også indblik i, hvordan du lykkes med virtuel facilitering og får skabt nærvær og involvering, selvom I ikke er i samme rum.

Modul 5

Frem udvikling via coaching og teamudvikling

Du får et overblik over coachingfeltets væsentligste metoder og redskaber. Målet er at blive bedre til at fremme udvikling hos den enkelte medarbejder eller leder såvel som i ledergrupper og medarbejderteams.

Vi arbejder med, hvordan du, i rollen som leder eller konsulent, udvikler den enkelte i afgørende situationer. Her får du træning i tre forskellige strategier for coachingforløb.

Du lærer også at udvikle effektive ledergrupper og medarbejderteams. Her får du bl.a. metoder til at integrere ledergruppeudvikling med strategiudvikling og udvikling af den enkelte leder, så der er sammenhæng på tværs af niveauer.

Modul 6

Udvikling af organisationen – datadrevet udvikling og tværgående sammenhæng

Vi dykker ned i nogle af de nyeste, mest effektfulde og forskningsbaserede metoder til at styrke og fremme arbejdsprocesser og samarbejdet på tværs i organisationen. Vi arbejder med at binde det hele sammen i løsninger nært koblet til de væsentligste udfordringer i din egen organisation.

Vi arbejder også med værdiskabende evalueringer og metoder til at skabe grundlaget for afrapportering af projektresultater såvel som til at sikre den løbende læring og kvalificering, der understøtter projektets bevægelse i den mest resultatskabende retning.

Afslutningsvis evaluerer vi din egen udvikling gennem forløbet og arbejder med konkrete mål og handlinger for din fortsatte udvikling som professionel forandringsleder og proceskonsulent.

Med certificeringerne får du også:

2 dage: Certificering i udviklingsredskabet LVI (lederens versatilitetsindeks)

En versatil leder formår at tilpasse sin ledelsesstil og bruge forskellige modsatrettede ledelsesstile alt afhængig af den konkrete situation. Det er både effektivt og nødvendigt i en hverdag præget af kompleksitet og konstant forandring.

På modulet bliver du introduceret til udviklingsredskabet LVI, som er en 360-graders feedback-metode, der udvider lederens selvindsigt i egen ledelsesadfærd. Feedbacken viser, hvor lederen skal udvikle nye styrker, hvilken eksisterende adfærd han eller hun skal skrue op og ned for – samt hvor adfærden er lige tilpas i forhold til omgivelsernes krav og behov. LVI-profilen er baseret på feedback fra lederens underordnede, sideordnede og chefer.

Du bliver klædt på til at bruge LVI i forskellige udviklingsforløb i din organisation, hvor det kan bruges til at udvikle både ledere, projektledere og specialister.

2 dage: Certificering i effect-profilen til udvikling af effektive ledergrupper

Effect-profil er et praksisnært udviklingsværktøj, der hjælper såvel ledergrupper som teams til at blive mere effektive.

Ved at få udarbejdet en effect-profil får gruppen et værdifuldt billede af, hvor gode resultater de skaber, hvad der fungerer særligt godt, og hvor udviklingspotentialet ligger.

På dette modul bliver du certificeret i at anvende effect-profilen, og du styrker dine kompetencer i at udvikle effektive, højtpræsterende ledergrupper og/eller medarbejderteams alt afhængig af dit og din organisations aktuelle behov.

Et stærkt fagligt fundament

Hvad skal der til for at lykkes som intern og ekstern udviklingskonsulent og forandringsleder, når målet er udvikling med effekt?

Det har vi undersøgt sammen med flere end 100 praksiseksperter, herunder HR-udviklingschefer, strategichefer og topkonsulenter. Med hjælpe fra dem, har vi indkredset de arbejdsprincipper og byggesten, der kendetegner de forandringer, som lykkes i dag. Dette har vi sammenlignet med den nyeste forskning i vellykket implementering, forandringsledelse, proceskonsultation og organisatorisk læring.

Uddannelsen i forandringsledelse og proceskonsultation bygger blandt andet på grundprincipper fra denne undersøgelse, som du kan læse mere om i vores artikel om Femfaktorconsulting.

Den tager også afsæt i en række bøger om proceskonsultation og forandringsledelse skrevet af underviserne, herunder “Action learning consulting“, “Den professionelle proceskonsulent” og “Ledelsespsykologi”. Læs mere om bøgerne her.

Vores tilgang til forandring er baseret på “action learning consulting“.

Reserver din plads i dag – og tilkøb certificeringerne senere

Mød underviserne

null

Kristian Dahl

Forretningsdirektør, Stifter | Læs mere her

null

Kim Martin Nielsen

Partner | Læs mere here

null

Thor Molly-Søholm

Adm. direktør, Stifter | Læs mere her

null

Jane Søgård Hansen

Chefkonsulent | Læs mere here

null

Niels-Henrik Sørensen

Managing Partner | Læs mere here

null

Stephanie Semay Bäckström

Partner | Læs mere here

null

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter | Læs mere her

null

Torsten Conrad

Partner | Læs mere here

Tid og sted

De resterede moduler er fordelt på følgende dage

Modul 2: D. 19.05.21 og d. 20.05.21

Modul 3: D. 16.06.21 og d. 17.06.21

Modul 4: D. 24.08.21 og d. 25.08.21

Modul 5: D. 21.09.21 og d. 22.09.21

Modul 6: D. 27.10.20 og d. 28.10.20

De resterede moduler er fordelt på følgende dage

Modul 2: Den 03.03.21 og 04.03.21

Modul 3: Den 07.04.21 og 08.04.21

Modul 4: Den 11.05.21 og 12.05.21

Modul 5: Den 01.06.21 og 02.06.21

Modul 6: Den 22.06.21 og 23.06.21

Pris

Pris er inklusiv:

Pris for 3 samtaler: 4.995 kr. + moms.

Det siger deltagerne

Se videoen om effektiv kompetenceudvikling med Thorkil Molly-Søholm