16 dage  | 57.500 kr. (inkl. certificeringer)

12 dage  | 46.500 kr.

Professionel forandringsledelse og proceskonsultation

Få metoderne til at designe, facilitere og lede strategiske udviklingsprocesser og forandringer - der skaber den effekt og de resultater, I har brug for.

I de fleste organisationer er det en løbende udfordring at skabe forandring og udvikling.

Det kan være tidspres, mangel på ressourcer eller modstand mod forandring, der gør det svært for jer at nå helt i mål.

Med de rette metoder og værktøjer kan du sikre, at I får mere – og langt bedre – effekt af jeres udviklingstiltag via bl.a. ejerskab og reel dyb implementering i hverdagsadfærden.

På uddannelsen får du blandt andet:

  • Den bedste og nyeste viden inden for feltet
  • De mest effektfulde konsulentredskaber
  • Værktøjerne til at designe og facilitere udviklingsforløb
  • Metoderne til at lykkes med forandring og implementering
  • Certificering i førende profilværktøjer (LVI og effect)

Vi sætter vores bedste specialist på hvert enkelt modul, og du vil derfor møde et stærkt team af undervisere, der hver især er blandt landets førende specialister på området.

Vil du med på næste hold?

København: 9. og 10. marts 2020 – ledige pladser

Aarhus: 23. og 24. marts 2020 – ledige pladser


16 dage | Pris: 57.500 kr.* 

(Inkl. certificering i LVI og effect)

12 dage | Pris: 46.500 kr.* 

(Ekskl. certificeringer)

* Priserne er ekskl. moms

Har du spørgsmål?
Kontakt Nicole på nbn@lead.eu eller 2089 3908

Få indblik i hvad du lærer og mød nogle af underviserne

Vælg om du vil certificeres, når du tilmelder dig

Når du tilmelder dig, vælger du, om du vil certificeres i udviklingsredskaberne LVI og effect som en del af uddannelsen til en samlet pris på 57.500 kr. for hele forløbet. Det vil sige 16 dage fordelt på 8 moduler. Dermed sparer du i alt 18.495 kr. på de to certificeringsforløb i forhold til listeprisen.

Du kan også fravælge certificeringerne og få en uddannelse i forandringsledelse og proceskonsultation til en samlet pris på 46.500 kr. for 12 dage fordelt på 6 moduler.

Uddannelsesforløbet er det samme. Den eneste forskel er, hvorvidt du også bliver certificeret.

Det siger deltagerne

”Det er det bedste uddannelsesforløb jeg har været igennem. De super kompetente undervisere formår at formidle teorien, så den er til at gå til hjemme i organisationen”.

–          Maria Grønbek Philip, Specialkonsulent, Høje-Taastrup Kommune

”Fantastisk uddannelsesforløb, hvor praksis kobles naturligt med teori. Min værktøjskasse er blevet fyldt yderligere op – nu er det ’bare’ op til mig selv at omsætte det i min hverdag. Kæmpe anbefaling herfra.”

–          Rasmus Hansen, HR Business Partner, Group M

”Meget inspirerende undervisere med kobling af teori på egne erfaringer og praksisser enten fra tidligere jobs eller kunder, hvor de har kørt projekter. Veksling mellem teori og praksis har været helt eminent.”

–          Mette Marie Mikkelsen, KMD

”Som leder får man her nogle rigtig gode værktøjer til forandrings- og udviklingsprocesser i egen organisation. God baggrundsviden til de forskellige modeller. Rigtig spændende og brugbart.”

–          Mette Wegeberg, Områdeleder daginstitutioner, Roskilde Kommune

“Noget af det, der gør netop dette forløb så stærkt, er en generelt godt balanceret dosering af teori og praksis. Dialogisk undervisning/oplæg og arbejde ind i egen praksis med større og mindre “medbragte” projekter. Et godt og fortroligt rum at dele sine erfaringer, blive inspireret og videndele med kompetente undervisere, samt andre udviklingskonsulenter og ledere – også om dilemmafyldte situationer”

– Marianne Baden Busk, HR-partner

Tæt kobling mellem teori og din konkrete hverdag

Uddannelsen tager udgangspunkt i en kobling mellem teori og praksis.
Du arbejder med dine egne cases undervejs i forløbet. Dermed sikrer vi et større udbytte, og at både du og din organisation oplever en mærkbar effekt, når du kommer tilbage til din daglige opgaver.

Hvem deltager

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med udvikling, processer og ledelse af forandringer. Den er målrettet ledere, udviklingskonsulenter, projektledere og HR partnere/konsulenter i både offentlige og private organisationer.

Opbygning og struktur

Uddannelsen består af 6 todages moduler – 12 undervisningsdage i alt.

Modul 1: Grundlæggende metoder til forandringsledelse og proceskonsultation

På første modul får du en nøje udvalgt redskabskasse med de mest grundlæggende og effektfulde konsulentredskaber. Vi tager afsæt i tre konsulenttilgange: Femfaktor Consulting som grundtænkning suppleret med metoder fra Organizational Development og Management Consulting.

Du lærer, hvordan du går strategisk og struktureret til en forandringsproces og, hvordan du bedst anvender og kombinerer de forskellige metoder til at skabe forandring og udvikling i din organisation.

Modul 2: Sæt udviklingen rigtigt i gang og design for effekt

På dette modul lærer du at afdække organisatoriske udfordringer, behov og udviklingsmål. Du få opbygget konsultative færdigheder til at designe og co-create små og store udviklingsforløb sammen med dine samarbejdspartnere, kunder og kolleger.

På andendagen gennemarbejder vi en stor best practice-redskabskasse for at sikre, at træningen og udviklingen bliver omsat til værdiskabende praksis i din konkrete hverdag – og skaber den ønskede effekt i din organisation.

Modul 3: Avanceret design af forandringsprojekter – Implementering og ALC

På modul 3 får du en række avancerede forandrings- og implementeringsmetoder.

Vi folder Action Learning Consulting-metoden ud og belyser nøglerne til, hvordan du sikrer løbende og hurtig implementering i en travl hverdag, hvor du ikke har tid til lange udviklingsprocesser, og hvor du ofte arbejder gennem andre aktører.

Du får grundmetoder til at implementere forandringer og strategier, og vi går i dybden med forskellige forandringstilgange og de bedste værkstøjer inden for hver tilgang.

Modul 4: Effektiv facilitering

På dette modul bliver du klædt bedre på til at lede processerne i de projekter eller opgaver, du skal lykkes med hjemme i egen organisation.

Du får faciliteringsredskaber, der sætter dig i stand til at lede komplekse processer, hvor grupper selv skal finde løsninger på udfordringer. Vi træner facilitatorens essentielle grundgreb, og du får metoder til at håndtere de vigtigste typer af processer, herunder bl.a. beslutninger, idegenerering, planlægning af fremtidige handlinger og opsamling af læring.

Du lærer også at håndtere vanskelige situationer, f.eks. når der er modstand mod forandring, når der er magtkampe, eller når konflikter bremser fremdrift.

Modul 5: Coaching og teamudvikling

Du får et overblik over coachingfeltets væsentligste metoder og redskaber. Målet er at blive bedre til at fremme udvikling hos den enkelte medarbejder eller leder såvel som i ledergrupper og medarbejderteams.

Vi arbejder med, hvordan du, i rollen som leder eller konsulent, udvikler den enkelte i afgørende situationer. Her får du træning i tre forskellige strategier for coachingforløb.

Du lærer også at udvikle effektive ledergrupper og medarbejderteams. Her får du bl.a. metoder til at integrere ledergruppeudvikling med strategiudvikling og udvikling af den enkelte leder, så der er sammenhæng på tværs af niveauer.

Modul 6: Udvikling af organisationen - datadrevet udvikling og tværgående sammenhæng

Vi dykker ned i nogle af de nyeste, mest effektfulde og forskningsbaserede metoder til at styrke og fremme arbejdsprocesser og samarbejdet på tværs i organisationen. Vi arbejder med at binde det hele sammen i løsninger nært koblet til de væsentligste udfordringer i din egen organisation.

Vi arbejder også med værdiskabende evalueringer og metoder til at skabe grundlaget for afrapportering af projektresultater såvel som til at sikre den løbende læring og kvalificering, der understøtter projektets bevægelse i den mest resultatskabende retning.

.

Afslutningsvis evaluerer vi din egen udvikling gennem forløbet og arbejder med konkrete mål og handlinger for din fortsatte udvikling som professionel forandringsleder og proceskonsulent.

Med certificeringerne får du også:

2 dage: Certificering i udviklingsredskabet LVI (lederens versatilitetsindeks)

En versatil leder formår at tilpasse sin ledelsesstil og bruge forskellige modsatrettede ledelsesstile alt afhængig af den konkrete situation. Det er både effektivt og nødvendigt i en hverdag præget af kompleksitet og konstant forandring.

På modulet bliver du introduceret til udviklingsredskabet LVI, som er en 360-graders feedback-metode, der udvider lederens selvindsigt i egen ledelsesadfærd. Feedbacken viser, hvor lederen skal udvikle nye styrker, hvilken eksisterende adfærd han eller hun skal skrue op og ned for – samt hvor adfærden er lige tilpas i forhold til omgivelsernes krav og behov. LVI-profilen er baseret på feedback fra lederens underordnede, sideordnede og chefer.

Du bliver klædt på til at bruge LVI i forskellige udviklingsforløb i din organisation, hvor det kan bruges til at udvikle både ledere, projektledere og specialister.

2 dage: Certificering i effect-profilen til udvikling af effektive ledergrupper

Effect-profil er et praksisnært udviklingsværktøj, der hjælper såvel ledergrupper som teams til at blive mere effektive.

Ved at få udarbejdet en effect-profil får gruppen et værdifuldt billede af, hvor gode resultater de skaber, hvad der fungerer særligt godt, og hvor udviklingspotentialet ligger.

På dette modul bliver du certificeret i at anvende effect-profilen, og du styrker dine kompetencer i at udvikle effektive, højtpræsterende ledergrupper og/eller medarbejderteams alt afhængig af dit og din organisations aktuelle behov.

Et stærkt fagligt fundament

Hvad skal der til for at lykkes som intern og ekstern udviklingskonsulent og forandringsleder, når målet er udvikling med effekt?

Det har vi undersøgt sammen med flere end 100 praksiseksperter, herunder HR-udviklingschefer, strategichefer og topkonsulenter. Med hjælpe fra dem, har vi indkredset de arbejdsprincipper og byggesten, der kendetegner de forandringer, som lykkes i dag. Dette har vi sammenlignet med den nyeste forskning i vellykket implementering, forandringsledelse, proceskonsultation og organisatorisk læring.

Uddannelsen i forandringsledelse og proceskonsultation bygger blandt andet på grundprincipper fra denne undersøgelse, som du kan læse mere om i vores artikel om Femfaktorconsulting.

Den tager også afsæt i en række bøger om proceskonsultation og forandringsledelse skrevet af underviserne, herunder “Action learning consulting“, “Den professionelle proceskonsulent” og “Ledelsespsykologi”. Læs mere om bøgerne her.

Vores tilgang til forandring er baseret på “action learning consulting“.

16 dage | Pris: 57.500 kr.* 
(inkl. certificeringer)

12 dage | Pris: 46.500 kr.*

*priserne er ekskl. moms

Mød underviserne

null

Kristian Dahl

Forretningsdirektør, Stifter | Læs mere her

null

Kim Martin Nielsen

Partner | Læs mere here

null

Thor Molly-Søholm

Adm. direktør, Stifter | Læs mere her

null

Rasmus Bay

Chefkonsulent | Læs mere her

null

Niels-Henrik Sørensen

Managing Partner | Læs mere here

null

Stephanie Semay Bäckström

Partner | Læs mere here

null

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter | Læs mere her

null

Torsten Conrad

Partner | Læs mere here

null

Jane Søgård Hansen

Chefkonsulent | Læs mere here

null

Signe Enemark Kildesgaard

Chefkonsulent | Læs mere here

Tid og sted

De resterede moduler er fordelt på følgende dage

Modul 2: D. 22.04.20 og d. 23.04.20

Modul 3: D. 02.06.20 og d. 03.06.20

Modul 4: D. 23.06.20 og d. 24.06.20

Modul 5: D. 26.08.20 og d. 27.08.20

Modul 6: D. 29.09.20 og d. 30.09.20

De resterede moduler er fordelt på følgende dage

Modul 2: D. 14.04.20 og 15.04.20

Modul 3: D. 18.05.20 og 19.05.20

Modul 4: D. 24.06.20 og 25.06.20

Modul 5: D. 08.09.20 & 09.09.20

Modul 6: D. 05.10.20 og 06.10.20

Pris

Pris er inklusiv:

Pris for 3 samtaler: 4.995 kr. + moms.

Se videoen om effektiv kompetenceudvikling med Thorkil Molly-Søholm

Det siger deltagerne