fbpx

Personligt lederskab

Det personlige lederskab handler om, hvordan du bruger dig selv som leder.

Når du er bevidst om dine styrker og svagheder og ved, hvad der driver dig, kan du agere langt mere effektivt og opnå bedre resultater i lederrollen.

Vi hjælper dig med at styrke dit personlige lederskab, blive mere reflekteret og få en stærk vision for dit område og din personlige karriere.

Vores model til udvikling af det personlige lederskab

Når du skal udvikle det personlige lederskab, så det får reel effekt i hverdagen, kræver det, at du arbejder systematisk med udvikling af tre niveauer:

 1. Lederens individuelle ledelsespraksis
 2. Ledergrupper eller teams i organisationen
 3. Organisationen som helhed og de understøttende HR-processer og redskaber.

Uanset om tilgangen er individuel, teambaseret eller en del af et bredere organisatorisk program, tager vores tilgang til udvikling af det personlige lederskab altid afsæt i de fem elementer i modellen nedenfor, som er inspireret af den norske Professor, Torodd Strands (2007) erfaringer i ledelsespsykologi samt af eksistentielle tænkere som Kirkegaard, Nietzsche og Sartre.

Vores model styrker assessment af dit personlige lederskab, skærper dine udviklingsmål og hjælper dig med at styrke din personlige gennemslagskraft og lederidentitet.

 • Livsforløb:
  Få overblik over livsforløb og erfaringer, der har medvirket til at forme dig som person.
 • Værdier:
  Bevidsthed om grundlæggende værdier og hvordan de spiller sammen med organisationens værdier.
 • Styrker og svagheder:
  Indsigt i egne stærke og svage sider som leder og i, hvordan de praktiseres og opleves i hverdagen.
 • Ledelsesteori:
  Tydeliggørelse af din personlige teori om god ledelse og antagelser om hvad mennesker motiveres af.
 • Personlig vision:
  Afklaring af din personlige vision og ambition for dit ansvarsområde.

Alle forløb bliver skræddersyet til de strategiske udfordringer i din organisation og de udfordringer, du står over for som leder.

Hør mere om, hvordan vi styrke det personlige lederskab hos jer. Enten som et individuelt forløb, et ledergruppeforløb eller som et modul i lederudviklingsprogram.

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Adm. direktør, Stifter

Inspirationsvideo

Relevante bøger

Referencer

LEAD har i samarbejde med Esbjerg Kommune udviklet et ledertalentudviklingsforløb for ledere af ledere og ledere af medarbejdere. Som en del af forløbet arbejdede deltagerne med at styrke deres personlige lederskab, herunder hvordan de hver især kunne arbejde med og udvikle sig ud fra sine styrker og udviklingsområder som leder.

LEAD har samarbejdet med Miljø- og Fødevareministeriet om udvikling og genemførelse af et fælles udviklingsforløb for kontorcheferne. På forløbet arbejder deltagerne systematisk med udvikling af deres personlige lederskab med fokus på at styrke deres kompetencer inden for 1) ledelse opad, 2) ledelse nedad, 3) ledelse til siden og 4) ledelses udad.

Dette arbejde tager blandt andet udgangspunkt i en kortlægning af chefgruppens udviklingsområder samt gennemførelsen af en NEO PI-3 personlighedstest.

I samarbejde med Summit Consulting A/S (Summit) og PA Consulting Group A/S har LEAD udviklet et program for før-ledere i staten under det større programforløb ”Program for ledelsesudvikling i staten” (PLUS).

Her arbejdede deltagerne blandt andet med at forberede og styrke sit personlige lederskab genne udarbejdelsen af et personligt portræt. Det personlige portræt er en kvalitativ 360°-undersøgelse, hvor der blev zoomet helt ind på den enkelte deltager i relation til de forventninger, vedkommende ville møde i rollen som leder i staten. Denne aktivitet havde særligt fokus på

den vertikale udvikling ved at give deltagerne input til de personlige udviklingsmål baseret på konkrete eksempler fra samarbejdsrelationer.

LEAD har samarbejdet med Miljø- og Fødevareministeriet om udvikling og genemførelse af et fælles udviklingsforløb for kontorcheferne. På forløbet arbejder deltagerne systematisk med udvikling af deres personlige lederskab med fokus på at styrke deres kompetencer inden for 1) ledelse opad, 2) ledelse nedad, 3) ledelse til siden og 4) ledelses udad.

Dette arbejde tager blandt andet udgangspunkt i en kortlægning af chefgruppens udviklingsområder samt gennemførelsen af en NEO PI-3 personlighedstest.