Implementering og eksekvering

Èn ting er at udvikle strategier og lægge planer. En anden ting er at få strategierne og planerne omsat til handling.

Det er ofte i den sidste del, nemlig implementeringen, at mange fejler og dermed årsagen til, at organisationen ikke lykkes med en strategi eller en forandring.

Hos LEAD er vi dybt involveret i implementeringsforskning, og vi er praksisspecialister i at styrke organisationers implementeringskraft.

Vi hjælper dig med at opbygge den nødvendige kapacitet og de nødvendige kompetencer til at lykkes med din næste implementering.

Kontakt:

Torsten Conrad,

Partner

+45 27 50 29 18

tc@lead.eu

Vi hjælper med at sikre, at der bliver handlet på de strategiske beslutninger og tiltag i hverdagen, så din organisation lykkes med den nye strategi eller den forandring, I står overfor.

Når vi arbejder med implementering, understøtter vi gennemførelsen af forandringer bredt i organisationen. Dermed sikrer vi, at der bliver opbygget handlefokus og kapacitet til implementering både på individuelt plan, i organisationens ledelseskæder og i kulturen. Vi står på skuldrene af de mest anerkendte implementeringsforskere og -praktikere og bidrager selv med udviklingen af nye implementerings- og eksekveringsmodeller.

Her kan du se et eksempel på en model over faserne i en implementeringsproces, som vi ofte tager afsæt i.Vi skræddersyer alle forløb med afsæt i din organisations individuelle behov og kultur samt det overordnede formål.

 

 

(Kilder: Meyers, Wandersman & Durlak, 2012; Conrad, 2018)

Det siger kunderne

”Implementering er og bliver en selvstændig disciplin. Det har vi lært i samarbejdet med LEAD. De er eksperter på implementering. Gennem veksling mellem teori og provokerende adfærdsstudie af os selv, bider de sig fast på de handlinger, som skal til for at forandre den daglige praksis. Det er hårdt og irriterende, da det handler om vores egen adfærd, men til gengæld kan vi se, at det skaber markante resultater.”

– René Junker, adm. direktør, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense kommune

”LEADs opgave var at styrke vores lederorganisations evne til at implementere de nødvendige forandringer helt ud i yderste led. 

LEAD har stor erfaring i at lede disse processer og formår med ganske få spørgsmål at sætte større, resultatskabende processer i gang. Vi kan kun anbefale samarbejdet med LEAD!”

– Anja Aalund Holst, chef, Esbjerg Kommune

”Implementering er benhård fokusering, hvor den daglige praksis kommer helt ind under huen på alle niveauer i organisationen. Nu afspejler virkeligheden alle vores beslutninger, og effekten er høj. Ledigheden er markant faldet – mere end på landgennemsnittet!”

– René Junker, adm. direktør, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense kommune

Kunder

Læs mere

LEAD har bistået Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune med at klæde lederne på med kompetencer til at kunne sikre forankring af strategiske initiativer og lede medarbejderne gennem forandringer.

Formålet var at sikre dyb og reel implementering af bedre virksomhedssamarbejder og flere samt mere fokuserede samtaler med borgerne for at knække ledighedskurven i Odense Kommune, som var blandt landets højeste i 2016.

Efter knapt et år kunne forvaltningens adm. direktør, René Junker, konstatere, at det var lykkedes at knække ledighedskurven med det største fald i ledigheden på landsplan.

Læs mere

“Jeg valgte at indlede et samarbejde med LEAD i efteråret 2016, da jeg som led i etableringen af en ny styrelse skulle samle et helt nyt chefhold. Jeg kendte LEAD fra et forløb, jeg selv havde deltaget i, og jeg var på den måde meget tryg ved både ledelsesgrundlag, værdigrundlag og arbejdsmetode. Kombinationen af LEADs forskningsbaserede tilgang og fagligt solide værktøjer og Torstens professionelle og samtidig empatiske og medlevende tilgang har siden været en fast støtte og en motiverende vejviser i forhold til den faglige og relationelle ambition, som driver chefgruppen i Nævnenes Hus.”

– Christian Lützen, Direktør i Nævnenes Hus