Effektive ledergrupper

En effektiv ledergruppe skaber bedre resultater og er nøglen til styrket sammenhængskraft på tværs.

I LEAD har vi mere end 20 års praktisk erfaring med ledergruppeudvikling i +100 private og offentlige organisationer.

Vi kombinerer den nyeste viden og metoder fra både forskning og praksis med nogle af markedets førende specialister på området.

Kontakt:

Rasmus Thy Grøn,

Partner

+45 20 21 94 25

rtg@lead.eu

Få et forløb, der skaber lige præcis den effekt, som I ønsker

Sammen med jer skaber vi løsninger, der har dokumenteret effekt for den individuelle leder, ledergruppen såvel som organisationen. Alle forløb bliver skræddersyet til din organisation og ledergruppe.

Her er nogle eksempler på, hvad vi tidligere har hjulpet kunder med:

  • At styrke sammenhængskraften og samarbejdet på tværs ved at udvikle organisationens ledergrupper.
  • Coaching målrettet udvikling af en velfungerende ledergruppe, der arbejder som et team.
  • Sparring til at sikre, at ledergruppen arbejder efter et fælles klart formål, som understøtter netop de temaer og opgaver, der er strategisk vigtige.
  • Identificering af hvorvidt ledergruppen har de nødvendige faglige, intellektuelle og mellemmenneskelige kompetencer til at skabe gode resultater og fungere sammen på en effektiv måde.
  • Strømligning af organisationens belønningssystemer, så de stimulerer ledergruppens medlemmer til at samarbejde på tværs og præstere godt som team.

Effect-modellen – et redskab til at skabe effektive ledergrupper

I udviklingen af ledergrupper tager vi ofte afsæt i udviklingsredskabet effect-modellen, der beskriver de resultater, forudsætninger og processer, som karakteriserer særligt effektive ledergrupper.

Dette redskab udspringer af et forskningssamarbejde mellem Henning Bang fra Universitetet i Oslo samt LEAD og stiller skarpt på, hvad der skal til for at skabe effektive ledergrupper.

Udover effect-modellen inddrager vi de relevante teorier og modeller, der passer til din ledergruppes situation og udviklingsfokus, og som kan skabe størst værdi for jer.

Det siger kunderne

”Forløbet gav et solidt fælles fundament for at skabe en effektiv ledergruppe, og det bragte vores ledergruppe tættere sammen personligt og fagligt såvel som om vores fælles ledelsesopgave.”

– Martin Weis Holm, Centerchef for Politik og Personale, Guldborgsund Kommune

”LEAD har gennemført et effect-baseret udviklingsforløb med Channels Management Team der har løftet os markant. LEAD står på et solidt fundament af forskningsbaseret viden og proceskompetencer i topklasse, hvilket er garanti for et værdiskabende samarbejde.”

– Nicolai Loft Demring, Direktør, Yousee Channels

”Forløbet styrkede den samlede ledergruppes formål og retning, ligesom det også gav anledning til bl.a. at effektivisere og ændre ledergruppens mødepraksis.”

– Leder, Frederiksberg Kommune

Relevante bøger

Effektive ledergrupper

Nyere forskning viser, at effektive ledergrupper er afgørende for stærk implementering af beslutninger, integration af tværgående samarbejder og for at øge produktiviteten på vores arbejdspladser. Et banebrydende samarbejde mellem førende forskere og praktikere fra Norge og Danmark har undersøgt effektive ledergrupper i en Leadership Pipeline-optik (dvs. på forskellige lederniveauer) og sammenfattet den bedst funderede og mest praktiske viden fra de sidste fyrre års forskning i ledergrupper og beslutningsteam. Resultaterne er samlet i denne bog, som bl.a. viser, at disciplinen at sætte, drive og udvikle effektive ledergrupper kræver tre ting:

• Et skarpt blik for de resultater en ledergruppe kan og skal sikre – tilpasset det lederniveau gruppen er på.

• En intelligent ledergruppestruktur i organisationen med tydelige resultatkrav og klare formål.

• En stærk forståelse for hvordan der skabes effektive arbejdsprocesser og gode forudsætninger for ledergruppen – tilpasset topchefgrupper, mellemledergrupper eller frontlinjeledergrupper.

Læs et uddrag af bogen her.

Nogle af vores kunder er:

Læs mere

”I 2016 gennemførte LEAD et skræddersyet udviklingsforløb for ledergruppen i Center for Politik og Personale, der strakte sig over 8 måneder.

Udviklingsforløbets formål var at etablere en velfungerende og fælles ledelse af det nye center. Udviklingsforløbet gav os et solidt fælles fundament at skabe en effektiv ledergruppe på, og det bragte vores ledergruppe tættere sammen både personligt og fagligt og om vores fælles ledelsesopgave.

Ledergruppeforløbet med afsæt i effect-profilen gav os et nyt blik på os selv og betød, at vi fik øje på nogle nye udviklingsområder, vi ellers ikke ville have set.”

– Martin Weis Holm, Centerchef for Politik og Personale, Guldborgsund Kommune

Læs mere

”I løbet af efteråret og vinteren 16/17 har Ledergruppen i Center for Børn, Unge og Familier været igennem et udviklingsforløb med afsæt i effect-profilen, hvor formålet var at understøtte udviklingen fra at være en gruppe af ledere til at være en ledergruppe – at blive en effektiv ledergruppe på sigt.

Vi fik igennem forløbet afstemt et konkret og meningsfuldt ledelsesgrundlag, hvor bl.a. formål, struktur og kultur samt det relationelle samarbejde blev væsentligt kvalificeret.”

– Mariann Boje Jones, Centerchef, Center for Børn, Unge og Familier, Aalborg Kommune

Læs mere

”I forlængelse af en omorganisering i Socialafdelingen gennemførte LEAD et skræddersyet ledergruppeudviklingsforløb i den nyetablerede, større ledergruppe i perioden efteråret 2016 til vinteren 2017.

Udviklingsforløbet tog afsæt i effect-profilen, der blev brugt til at afdække ledergruppens udviklingspotentialer og til at strukturere udviklingsforløbet. Gennem forløbet arbejdede vi bl.a. med at skabe fælles retning i den nye ledergruppe, at lære hinanden bedre at kende og med at styrke ledergruppens mødepraksis og funktionsevne. Forløbet styrkede den samlede ledergruppes formål og retning, ligesom det også gav anledning til bl.a. at effektivisere og ændre ledergruppens mødepraksis.”

– Flemming Nielsen, Socialchef, Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, Frederiksberg Kommune

Læs mere

“LEAD gennemførte et ledergruppeudviklingsforløb for min ledergruppe i Center Familie og Handicap i efteråret 2016.

Udviklingsforløbet tog afsæt i den forskningsbaserede effect-profil, der gav os et ny blik på vores egen funktionsevne og et fælles sprog om det at være en effektiv ledergruppe. Forløbet fik os rystet tættere sammen som ledergruppe og blev afsættet for at drøfte temaer omkring vores egen funktionsevne, som vi ikke tidligere havde taget fat i.

Gennem forløbet fik vi skabt et fælles billede af, hvad ledergruppens vigtigste resultater og leverancer er og optimeret vores måde at samarbejde på i ledergruppen. Vi er nu i fuld gang med at implementere resultaterne af vores forløb.”

– Niels Sandemann, Familie- og handicapchef, Rebild Kommune

Læs mere

”LEAD har gennemført et effect-baseret udviklingsforløb med Channels Management Team der har løftet os markant. LEAD står på et solidt fundament af forskningsbaseret viden og proceskompetencer i topklasse, hvilket er garanti for et værdiskabende samarbejde.”

– Nicolai Loft Demring, Direktør, Yousee Channels

Du er måske også interesseret i...