Ledelse i den digitale jungle

Forside til bog - ledelse i den digitale jungle

Foredrag om ledelse i den digitale jungle Foredraget tager udgangspunkt i bogen: Ledelse i den digitale jungle, af Per Eeg Hvordan kan offentlige ledere forblive relevante i en stadig mere digital verden? Det er dette spørgsmål som danner grundlag for dette foredrag. Danmark er et af de bedste lande i verden til digitalisering. Desværre oplever […]

Strategisk ledelse

Strategisk ledelse Lad LEAD hjælpe med, at lede de strategiske fokuspunkter, indsatser og handlinger i din organisation. I 1871 pointerede Helmuth Von Moltke, generalfeltmarskal i den preussiske hær, at ”strategi er et system af formålstjenlige midler”. Det kan lyde en anelse højtravende – men han har faktisk fat i noget. En strategi er nemlig udtryk […]

Formålsdrevet ledelse

Formålsdrevet ledelse Lad LEAD hjælpe med, at forstå og skabe værdi ved din organisations formål. Formål. Kerneopgave. Mission. Purpose. Why. Raison d´être. Kært barn har mange navne – og det gælder også når vi taler om organisationers formål. Alle de nævnte begreber handler således om en organisations eksistensberettigelse, funderet i den værdi som organisationen skal […]

Visionsledelse

Visionsledelse Lad LEAD hjælpe med, at opnå en meningsfuld retning via en klar vision for din organisation. ”Alle offentlige skal kunne sætte en meningsfuld retning via en klar vision for deres organisation. Hvis ikke du vil og kan det, skal du ikke være leder”. Så klar var en af Ledelseskommissionens anbefalinger til bedre offentlig ledelse.   […]

Distribueret ledelse

Foredrag om distribueret ledelse Lad LEAD hjælpe med, at opbygge distribueret ledelse i din organisation. Hvad er distribueret ledelse? Distribueret ledelse er en praksis, som handler om at involvere medarbejdere i at løse særlige organisatoriske opgaver eller varetage særlige organisatoriske funktioner. Disse medarbejdere omtales ofte som ressourcepersoner og inkluderer fx faglige fyrtårne, teamkoordinatorer, projektledere, vagtplanlæggere […]

Lederens trivsel og psykiske arbejdsmiljø

Lederens trivsel og psykiske arbejdsmiljø Lad LEAD hjælpe med, at give perspektiv på lederens psykiske arbejdsmiljø i din organisation. Når vi træder ind på arbejde, træder vi samtidigt ind i en række spændingsfelter – det gør man i høj grad også som leder. De kan være mere eller mindre tydelige for os, og de indvirker […]

Ledelse i kriser og skandaler

Ledelse i kriser og skandaler Lad LEAD hjælpe med, at forebygge stress på arbejdspladsen. Ledere bliver i stigende grad stillet overfor at skulle håndtere pludseligt opståede kriser og negative hændelser, der forstyrrer den daglige drift og udvikling i organisationen. De pludseligt opståede kriser og negative hændelser forstyrrer den daglige drift og udvikling i organisationen. Disse […]

Empatisk ledelse

Empatisk ledelse Lad LEAD hjælpe med, at fremme dine medarbejders motivation gennem empatisk ledelse. Moderne ledelse kalder på ledere, der tør bruge sig selv autentisk og nærværende. Jo bedre du forstår dine medarbejdere, des bedre kan du lede dem.  Opgaveledelse, strategisk ledelse og driftsledelse, er centrale ledelsesdiscipliner, men de skal ske i en balance med en empatisk […]

Effektive ledergrupper

Foredrag om effektive ledergrupper Lad LEAD hjælpe med, at udvikle effektive ledergrupper i din organisation. Hvad er effektive ledergrupper? En effektiv ledergruppe er kendetegnet ved at være en drivkraft for udvikling, implementering og resultatskabelse i organisationen. De skaber tværgående sammenhæng, eksekverer strategiske indsatser og leverer gode resultater. Forskning viser, at effektive ledergrupper er afgørende for […]

Datainformeret ledelse

Datainformeret ledelse Lad LEAD hjælpe med, at sætte retning for din organisation og få medarbejderne til at følge den. Hvad er datainformeret ledelse? Datainformeret ledelse handler om at anvende data som et centralt redskab i beslutningsprocessen og ledelsespraksis. Det indebærer at indsamle, analysere og anvende data til at træffe informerede beslutninger, identificere trends og mønstre […]