Foredrag om distribueret ledelse

Lad LEAD hjælpe med, at opbygge distribueret ledelse i din organisation.

Hvad er distribueret ledelse?

Distribueret ledelse er en praksis, som handler om at involvere medarbejdere i at løse særlige organisatoriske opgaver eller varetage særlige organisatoriske funktioner.


Disse medarbejdere omtales ofte som ressourcepersoner og inkluderer fx faglige fyrtårne, teamkoordinatorer, projektledere, vagtplanlæggere og andre medarbejdere, der agerer i en ”hybridrolle”, hvor de ofte må fungere ledende for at lykkes i deres funktion – men uden at have en formel ledelsesret.

Hvad kan vi tilbyde

Vi tilbyder et foredrag hvor vi vil gøre dig klogere på flere spørgsmål: 

  • Hvilke potentialer er der forbundet med at udbrede distribueret ledelse som en organisatorisk praksis? 
  • Hvilke faldgruber kan være forbundet med at agere i en ”både-og-rolle”, hvor ressourcepersoner en delmængde af tiden agerer som sidestillede kolleger, og til andre tider må agere instruerende, vejledende eller korrigerende overfor organisationens øvrige medarbejdere? 
  • Hvordan kan man som formel leder understøtte sine ressourcepersoner i at lykkes? 

Vi tilbyder to former for foredrag: 

  • 1-2 timers foredrag

  • Halv- eller heldagsworkshop

Foredragets rammer

Målgruppe

Foredraget egner sig til ledere og ressourcepersoner.  

Foredragets udbytte

Værktøjer til at navigere sikkert i rollen som ressourceperson og et skarpt blik på faldgruber som både den formelle leder og ressourcepersonen skal forsøge at styre uden om.

Viden om potentialer forbundet med at udbrede distribueret ledelse som en organisatorisk praksis.

Redskaber til at afstemme forventninger til udfyldelse af rollen som ressourceperson – indadtil og udadtil i organisationen, så mandat og ansvarsområde fremstår klart og tydeligt.

 

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Vil du sætte dine medarbejders kompetencer fri?

Distribueret ledelse rummer et optimerings- og innovationspotentiale, ligesom det kan styrke medarbejdernes motivation og trivsel. Men hvad er distribueret ledelse og hvordan kommer du i gang med det? 

Det får du indblik i i denne korte artikel.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter

Mobil: +45 26 14 51 57
E-mail: ce@lead.eu