fbpx

Empatisk ledelse

Lad LEAD hjælpe med, at fremme dine medarbejders motivation gennem empatisk ledelse.

Moderne ledelse kalder på ledere, der tør bruge sig selv autentisk og nærværende.

Jo bedre du forstår dine medarbejdere, des bedre kan du lede dem. 

Opgaveledelse, strategisk ledelse og driftsledelse, er centrale ledelsesdiscipliner, men de skal ske i en balance med en empatisk og nærværende ledelsesstil. Empati er evnen til at genkende og forstå andres følelser, altså evnen til at sætte sig i en andens sted. Derigennem kan du som leder undgå misforståelser, konflikter og risikoen for at dinemedarbejdere føler sig overset, hvilket for mange vil opleves som store stressorer. 

Hvorfor er empatisk ledelse vigtigt?

Gennem empatisk ledelse fremmes medarbejdernes motivation for at blive på arbejdspladsen og til at bidrageengageret, fordi der skabes rammer for kreativitet og åbenhed, og derigennem en læringskultur med høj trivsel og engagement.
Vi kan tilbyde afholdelse af 1 times foredrag, en 3-timers workshop, eller en hel dagssession. 

Hvem er målgruppen for dette foredrag?

  • Foredraget er for ledere på alle niveauer både i offentlige og private organisationer.

Hvilken værdi skaber fordraget for din organisation?

Giver dig perspektiver til at udvikle dit eget personlige lederskab i en retning, hvor du lukker op for din empati og dine relationelle- og følelsesmæssige kompetencer.

Giver den enkelte leder mulighed for aktivt at reflektere over og arbejde med egen ledelsespraksis gennem øvelser og refleksioner.

Du får viden og værktøjer til at kende dine egne styrker, faldgruber og mulighed for gennem konkrete refleksionsøvelser, at blive mere bevidst om hvor dine egneudviklingspotentialer er.

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Chefkonsulent

Faglig direktør, Stifter

Ledelseskonsulent

Chefkonsulent

Chefkonsulent