Strategisk ledelse

Lad LEAD hjælpe med, at lede de strategiske fokuspunkter, indsatser og handlinger i din organisation.

I 1871 pointerede Helmuth Von Moltke, generalfeltmarskal i den preussiske hær, at ”strategi er et system af formålstjenlige midler”.

Det kan lyde en anelse højtravende – men han har faktisk fat i noget. En strategi er nemlig udtryk for de ”midler” – ofte omtalt som strategiske fokusområder, indsatser og handlinger – der skal flytte en organisation fra en nuværende situation til en ønsket situation.  

 Imidlertid findes der en række forskellige opfattelser af, hvad det strategiske ledelsesarbejde handler om. Groft sagt kan man skelne mellem to perspektiver – planperspektivet og procesperspektivet. 

 Planperspektivet beror på en lineær forståelse, hvor det strategiske arbejde består af to faser – en udviklingsfase og en implementeringsfase. Perspektivet antager, at verden er forholdsvis forudsigelig og at derfor er muligt at udvikle en strategi, der efterfølgende kan implementeres. Derfor er strategidokumenter og handleplaner essentielle her. Strategi bliver med andre ord noget man ”har”.   

Procesperspektivet beror derimod på en cirkulær forståelse, hvor udvikling og implementering af strategien foregår kontinuerligt. Det hænger sammen med, at dette perspektiv antager, at verden er forholdsvis uforudsigelig, og at derfor er nødvendigt at kunne tilpasse og justere strategien løbende i lyset af trusler og muligheder, der opstår. Strategien bliver med andre ord ikke noget man har, men noget man ”gør”.  

Men hvilke fordele og ulemper er der ved de to forskellige tilgange til det strategiske ledelsesarbejde? Og hvad dækker begreber som strategiske mål, strategiske fokusområder, strategiske indsatser og handleplaner egentlig over? Og hvilke faldgruber skal I have blik for, når I skal udvikle og implementere strategier, der kan skabe fremdrift og udvikling i jeres organisation? Det er nogle af de spørgsmål I kan blive klogere på under dette foredrag. 

Vi kan tilbyde afholdelse af 1 times foredrag eller en 3-timers workshop. 

Hvem er målgruppen for dette foredrag?

  • Ledere.

Hvilken værdi skaber fordraget for din organisation?

Giver værktøjet til tydeliggørelse af hvordan strategien skal ses i samspil med organisationens formål, vision og værdier i et såkaldt strategihus.

Viden om forskellige tilgange til det strategiske ledelsesarbejde og kendskab til betydning af og samspillet mellem forskellige strategiske ledelsesbegreber, såsom strategiske mål, strategiske fokusområder, strategiske indsatser og handleplaner.

Indsigt i de væsentligste faldgruber, som dansk og international forskning peger på, at du skal have blik for, når du skal udvikle og implementere strategier.

 

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Ledelse af ledergrupper – en særlig ledelsesdisciplin

De seneste år har mange organisationer fået øjnene op for vigtigheden af at have velfungerende ledergrupper fra top til bund. Samtidig oplever vi ofte, at der mangler viden og kompetence om den særlige ledelsesdisciplin at lede en ledergruppe. 

Læs artiklen her og få nogle af nøgleordene til at tilpasse sin ledelse til rollen som leder af ledere, at mestre ledelse af tværgående samarbejdsprocesser, at kunne udvikle sin ledergruppe og de enkelte ledere til at drive forretningen og at lykkes både sammen og individuelt.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter

Mobil: +45 26 14 51 57
E-mail: ce@lead.eu