Formålsdrevet ledelse

Lad LEAD hjælpe med, at forstå og skabe værdi ved din organisations formål.

Formål. Kerneopgave. Mission. Purpose. Why. Raison d´être. Kært barn har mange navne – og det gælder også når vi taler om organisationers formål.

Alle de nævnte begreber handler således om en organisations eksistensberettigelse, funderet i den værdi som organisationen skal skabe. Formålet besvarer altså nogle helt centrale spørgsmål: Hvad er vi grundlæggende sat i verden for? Hvilken værdi skal vi skabe? Og hvem skal vi skabe værdi for?  

Formålet kan både fungere som prioriteringsværktøjet, der tydeliggør, hvilke indsatser der henholdsvis er indenfor og udenfor organisationens spillebane, ligesom det også kan bidrage til meningsskabelse.   

Ofte kan man forfalde til at tænke, at en organisations formål er ”givet” på forhånd – i formålsparagraffer, stiftelsesdokumenter, vedtægter eller lignende – og at der derfor ikke er grund til at bruge tid på at drøfte organisationens formål. Virkeligheden er dog mere kompleks end som så. Teoretisk kan man skelne mellem tre perspektiver på en organisations formål – et foreskrevet, foretrukket og faktisk perspektiv på organisationens formål. Her peger forskning på, at desto større overlap der er mellem de tre perspektiver, desto større sandsynlighed er der for, at formålet bliver et fælles samlingspunkt i en organisation. Er overlappet omvendt meget småt stiger risikoen for misforståelser, konflikter og samarbejdsvanskeligheder.   

Derudover kan formålet for en organisation også forandre sig over tid – ved organisatoriske sammenlægninger eller opsplitninger, ved ændringer i de behov organisationen skal imødekomme eller når styringsparadigmer eller den generelle samfundsdiskursive udvikling påvirker tænkningen om, hvilken værdi (offentlige) organisationer skal skabe.   

Så hvorfor skal I overhovedet interessere jer for jeres organisations formål? Hvad skal I skal være opmærksomme på, når I formulerer eller genbesøger jeres organisations formål? Og hvordan kan I sikre overenstemmelse mellem det foreskrevne, foretrukne og faktiske formål for jeres organisation? Det er nogle af de spørgsmål I kan blive klogere på under dette foredrag.   

Vi kan tilbyde afholdelse af 1 times foredrag eller en 3-timers- eller heldagsworkshop.
 

Hvem er målgruppen for dette foredrag?

  • Ledere.  

Hvilken værdi skaber fordraget for din organisation?

En tjekliste med værktøjer til opmærksomhedspunkter, når I skal formulere en inspirerende vision. 

Viden om, hvordan I kan anvende organisationens formål i forbindelse med meningsskabelse og strategiske prioriteringer.

 

En tydeliggørelse af hvordan formålet skal ses i samspil med organisationens vision, strategi og værdier i et såkaldt strategihus og tre perspektiver på organisationens formål. 

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Derfor skal ledere formulere visioner

Der er delte meninger om, hvorvidt ledere bør formulere visioner eller ej. Men visioner er nødvendige, hvis ledere skal være i stand til at formulere konsistente og sammenhængende ønsker til medarbejderes adfærd. Visionen bør ikke være en bredt formuleret ’borgeren/kunden i centrum-vision’. Derimod skal den have realistiske alternativer, så den reelt udstikker en retning for arbejdet i din organisation.

 

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter

Mobil: +45 26 14 51 57
E-mail: ce@lead.eu

DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS 2024

Vi afholder konference om den attraktive arbejdsplads den 21. maj i Århus og den 24. maj i København.

Bliv klogere på:

  • Helhedsmodellen
  • Den nytænkende arbejdsplads
  • Indsatsområder
  • Best practice-eksempler