Visionsledelse

Lad LEAD hjælpe med, at opnå en meningsfuld retning via en klar vision for din organisation.

”Alle offentlige skal kunne sætte en meningsfuld retning via en klar vision for deres organisation. Hvis ikke du vil og kan det, skal du ikke være leder”.

Så klar var en af Ledelseskommissionens anbefalinger til bedre offentlig ledelse.  

Denne anbefaling var ikke ubegrundet: Således peger forskningen på en lang række gevinster, når ledere udøver visionsledelse. En vision kan sætte klar retning for organisationen, kan tilføre mening til strategiske prioriteringer og beslutninger, fungere som den fælles pagt der binder organisationen sammen og bidrage til at skabe et godt organisatorisk omdømme med afsæt i, hvad organisationen stræber efter at opnå.  

At udøve visionsledelse handler om at formulere, formidle og fastholde en vision for en organisation, med henblik på at skabe en klar og meningsfuld retning for organisationen. En vision beskriver billedet af den ønskværdige, langsigtede fremtid. Visionen beskriver med andre ord de fremtidsdrømme der skal realiseres, de forbedringer der skal opnås og de fortællinger, der skal skabes.  

Imidlertid er der en lang række faldgruber, der kan få betydning for, om visionen i praksis ender med at sejre, eller om den ender som en luftig kuldsejler, der kun figurerer på papiret uden at leve i virkeligheden. Hvad skal I fx have blik for, når I skal formulere en inspirerende og appellerende vision? Hvordan kan I lykkes med at bryde visionen ned i et målhierarki med pejlemærker og målsætninger, der gør den jordnær og mulig at koble til den daglige opgaveløsning? Hvordan kan I designe en visionsproces, der giver et bredt kendskab, ejerskab og følgeskab til visionen? Det er nogle af de spørgsmål, som I kan blive klogere på under dette foredrag.  

Vi kan tilbyde afholdelse af 1 times foredrag eller en 3-timers workshop. 

Hvem er målgruppen for dette foredrag?

  • Ledere.  

Hvilken værdi skaber fordraget for din organisation?

En tjekliste med opmærksomhedspunkter, når I skal formulere en inspirerende vision og en tydeliggørelse af hvordan visionen skal ses i samspil med organisationens formål, strategi og værdier i et såkaldt strategihus.

En model I kan anvende som afsæt for facilitering af visionsprocesser.

 

Råd til, hvordan I kan lykkes med at konkretisere visionen, så den bliver nærværende og vedkommende i relation til den daglige opgaveløsning.

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Gør dine medarbejdere til medskabere af visionen

Mange visioner bliver udviklet i toppen af organisationer med meget begrænset involvering af medarbejdere. Ny forskning peger på, at du kan vække dine medarbejderes passion, hvis de bliver involveret. Men hvordan gør du så det helt lavpraktisk? 
 
Artiklen her præsenterer en forskningsbaseret model, der kan danne grundlag for udviklingen af ’bottom-up’ visioner i mindre organisationer.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter

Mobil: +45 26 14 51 57
E-mail: ce@lead.eu