Foredrag om effektive ledergrupper

Lad LEAD hjælpe med, at udvikle effektive ledergrupper i din organisation.

Hvad er effektive ledergrupper?

En effektiv ledergruppe er kendetegnet ved at være en drivkraft for udvikling, implementering og resultatskabelse i organisationen. De skaber tværgående sammenhæng, eksekverer strategiske indsatser og leverer gode resultater. Forskning viser, at effektive ledergrupper er afgørende for organisationens succes. Dette foredrag præsenterer resultaterne af et treårigt dansk-norsk forskningsprojekt om effektive ledergrupper og giver konkrete redskaber til udvikling af sådanne grupper.

Udvikling af effektive ledergrupper, der skaber tværgående sammenhæng, eksekverer strategiske indsatser og driver den samlede organisations resultatskabelse

Kompleksiteten og forandringshastigheden stiger samtidigt med øgede forventninger fra kunder, samarbejdspartnere og omverden. For at lykkes ind i denne virkelighed er effektive ledergrupper afgørende som drivkraft for udvikling, implementering og resultatskabelse. 

Nyere forskning viser, at effektive ledergrupper skaber de bedste resultater for organisationen (Bang, Midelfart, Molly-Søholm og Elmholdt, 2015).

Hvad kan vi tilbyde

Vi kan tilbyde et foredrag som tager udgangspunkt i resultaterne af et treårigt dansk-norsk forskningsprojekt omhandlende effektive ledergrupper. 

I vil få konkrete redskaber til at udvikle samarbejdet og resultatskabelsen i jeres ledergruppe samt viden om, hvad der karakteriserer effektive ledergrupper, hvorfor de er vigtige, og hvordan de udvikles.

Vi tilbyder to former for foredrag:

  • Afholdelse af 1 times foredrag
  • 3-timers workshop
  • 1 hel dagssession

Foredragets rammer

Målgruppe

Målgruppen for foredraget er ledere, HR-konsulenter og medarbejdere i både private og offentlige organisationer.

Udbytte af foredraget

Indsigt i og redskaber til hvordan I udvikler en effektiv ledergruppe, der spiller hinanden gode og skaber merværdi for organisationen, ledergruppen og den enkelte leder.

Viden om hvilke resultater, forudsætninger og processer, der karakteriserer de mest effektive ledergrupper.

En fælles model og sprog for, hvad der skal til for skabe effektive ledergrupper og analyseramme for afdækning af jeres egen ledergruppes styrker og udviklingsbehov med afsæt i effektmodellen for effektive ledergrupper.

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Partner og ansvarlig for forretningsområdet ledergruppeudvikling

Faglig direktør, Stifter

Skab effektive tværfaglige ledergrupper

Effektive tværfaglige ledergrupper kan skabe et ledelsesrum, der transformerer snitflader og faggrænser til nye produktive samarbejdsrum omkring styrkelse af folkeskolens kerneopgave: Udviklingen af børn og unges læring og trivsel.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter

Mobil: +45 26 14 51 57
E-mail: ce@lead.eu