Datainformeret ledelse

Lad LEAD hjælpe med, at sætte retning for din organisation og få medarbejderne til at følge den.

Foredraget afdækker hvordan du som leder skal kunne sætte retning for din organisation og få medarbejderne til at følge den.​​

Ledelseskommissionen formulerede det sådan, at hvis en leder ikke kan sætte en retning for sin organisation, så skal vedkommende ikke være leder. Men organisatoriske visioner, missioner og målsætninger rejser sig en række spørgsmål om, hvordan organisationer får viden omkring, hvorvidt de arbejder i den rigtige retning.

Datainformeret ledelse tilbyder

Vi kan tilbyde afholdelse af 1 times foredrag eller en 3-timers workshop. 
  • I hvor høj grad kan en organisation sige, om den har nået sine mål, hvor i processen den befinder sig og om udviklingen går i den rigtige retning? 
  • Hvilken læring er det muligt at udlede fra de dagligearbejdsgange, som kan gøre organisationen klogere på, hvordan den kan arbejde mere effektivtog dermed nåsine mål? 
  • Hvilken viden kan bidrage til, at organisationen når sine mål?

Hvem er målgruppen for dette foredrag?

  • Dette foredrag tilbydes til ledere på alle niveauer.

Hvilken værdi skaber fordraget for din organisation?

Eksempler fra praksis og nyeste forskning giver foredraget et perspektiv på potentialerne i en datainformeret ledelsespraksis samtidig med at det giver dig svar på en række af de opmærksomheder og udfordringer, man som leder skal have for øje, når man ønsker at arbejde datainformeret.

Belyser hvordan data og ledelse kan kobles i praksis, så den tjener understøttende og motiverende blandt medarbejderne samt hvordan datainformeret ledelse ultimativt kan hjælpe ledere til at træffe bedre og mere informerede organisatoriske beslutninger.

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Ledelseskonsulent

3 vigtige indsatsområder I datainformeret ledelse

Det stiller store krav både til den enkelte leder og til hele organisationen at arbejde strategisk med data i beslutningsprocesser.

Få en introduktion til 3 vigtige indsatsområder, som du skal arbejde med, for at drive datainformeret ledelse – hvad end du arbejder i HR eller som leder.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter

Mobil: +45 26 14 51 57
E-mail: ce@lead.eu