Dit personlige ledelsesgrundlag

Af Rasmus Bay, LEAD

En kogebog til skærpelsen af dit personlige ledelsesgrundlag

Som leder bør du forholde dig til, hvad du står for som leder og styrke definitionen af dit personlige ledelsesgrundlag.

Hvorfor? Fordi ledere med en klar idé om, hvorfor de leder og et velreflekteret udgangspunkt for, hvordan de går til ledelsesopgaven, simpelthen skaber bedre resultater. De gør de, fordi de har større gennemslagskraft og formår at mobilisere dem, de leder. Et ledelsesgrundlag er således ikke ’’bare’’ en færdig definition. Det er dit personlige fundament for at arbejde med dit lederliv og din lederidentitet.

Nedenfor finder du fem vinkler på, hvordan du definerer dit personlige ledelsesgrundlag, så det både styrker din lederidentitet, og knytter det til den organisation og kontekst, du leder i. Vi har også lavet et format, du kan udfærdige dit ledelsesgrundlag i, så du kan forankre dine definitioner. Hent det lige her.

1. Start med organisationen

Et ledelsesgrundlag formuleret uden sammenhæng med den strategiske og faglige opgave, du har sagt ja til, bliver en meget privat øvelse. De fleste organisationer har allerede defineret en række kvaliteter i ledelse, som styrker evnen til at eksekvere den strategiske opgave.

Det kan fx være din organisation har arbejdet med ledelsesværdier eller har defineret et ledelsesgrundlag på baggrund af Leadership Pipeline-tilgangen.

Spørg dig selv: Hvad er din opgave i organisationen?

  • Hvordan definerer din organisation ’’god ledelse’’? Hvilke elementer herfra bør du have med i dit ledelsesgrundlag?
  • Hvilken opgave skal du lykkes med? Hvordan er din opgave relateret til din organisations strategi? Hvilket fokus i ledelse kalder din opgave på? (f.eks. skarp prioritering og ressourceoptimering, eller omvendt udviklingsfokus og tiltrækning af flere ressourcer? Har du brug for at være optaget af tværgående samarbejde, eller bør du fokusere skarpt ned i din egen drift?)

Når du har reflekteret over spørgsmålene, kan du formulere din ledelsesopgave i et klart sprog, der hænger sammen med de træk og kvaliteter i ledelse, din organisation står på. Det giver det rette organisatoriske afsæt for at arbejde videre med dit ledelsesgrundlag.

2. Gør det personligt

Reflekter over, hvem du er, og hvor du kommer fra. Uden at forstå, hvorfor du gør, som du gør, bliver det svært at forholde dig refleksivt til det. Det kaldes selvindsigt – uden den, risikerer du ’blindt’ at stole på, at det du gør, er det rigtige og udelukkende dyrke dine styrker.

Det kan være en svær øvelse at skabe selvindsigt, fordi du (i øvrigt som alle andre) ikke har noget privilegeret sted at se på det fra. Et godt sted at starte er at se på, hvordan du har tilegnet dig dine praksisser og de underliggende værdier, din praksis står på. Forsøg at frembringe et nogenlunde klart billede af dine egne motivationsfaktorer. Det giver dig bedre forudsætninger for at forstå, hvad der kan være på spil motivationsmæssigt blandt medarbejdere og kolleger.

Gå historisk til værks:
  • Hvilke arbejdsværdier har du fået med hjemmefra? Hvilke personer og begivenheder har præget disse værdier? Hvordan har de ændret sig over tid, og hvordan efterlever du dem i dag? Hvilke oplevelser skal dit arbejdsliv give dig fremadrettet?
  • Tænk over situationer, hvor du har haft et godt flow i arbejdet. Hvad var motiverende og gav energi? Trives du fx med at analysere grundigt og have styr på detaljen, eller får du omvendt energi, når der sker noget og du kan være beslutsom og skabe fremdrift? Giver det fx energi at afslutte en veludført opgave, eller drives du mere af at udvikle og være innovativ og deltage i en god proces? Hvad er omvendt demotiverende og dræner energi hos dig?

Definér i enkle vendinger, hvad du motiveres af, så du danner dig et nogenlunde tydeligt billede af dine motiver og præferencer, når du går til dit job. Inddrag gerne det, som er absolut demotiverende, så har du nemmere ved at fremhæve de værdier, der er allermest afgørende for dig. Formulér, hvordan de hænger sammen med organisationens værdier og ledelseskvaliteter, særligt dem, der opleves som modstridende og evt. dilemmafyldte. Overvej og formulér, hvad der skal til for at integrere disse i dit lederskab.

LÆS MERE OM VORES UDDANNELSE LEAD
tilbyder certificering i udvikling af agil ledelse med udviklingsredskabet Lederens Versatilitetsindeks (LVI)

Med en certificering bliver du klædt på til at bruge LVI i udviklingsforløb i din organisation både på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

3. Overvej dine balancer

Du har formodentlig en fortælling om, hvad du er særligt god til, og hvad der giver dig succes som leder. Det giver dig en række præferencer, som du forholdsvist nemt kan trække på og agere ud fra. Og her er også den overhængende risiko for den moderne leder – nemlig at overgøre sine styrker og overse, at konteksten for din ledelse kalder på komplementære kvaliteter og ageren i ledelse.

Styrker OG modsatrettede træk

Dit ledelsesgrundlag bør altså beskæftige sig med, BÅDE hvilke styrker og præferencer du nemt kan trække på, OG hvilke modsatrettede adfærdstræk din ledelsessituation kalder på. Er du fx særligt god til at sætte den overordnede retning, kan det være, at du samtidig har en tendens til at overse behovet for at involvere og skabe individuel mening om opgaven. Eller det kan være, at dit stærke strategiske fokus gør, at du ikke finder det nødvendigt at være optaget af, om opgaverne kommer i mål. Er du god til at coache og motivere dine medarbejdere, kan det være, at du overser, at de også har brug for en direkte og utvetydig melding fra dig. Det kan du læse meget mere om i denne artikel om versatil ledelse.

En måde at få indsigt i dine styrker og evt. ’oversete’ svagheder kan være feedback på din adfærd fra fx personlighedstests eller andre evalueringer. Her kan du genlæse trivselsmålinger og reflektere over den feedback, du har modtaget gennem din ledelseskarriere.

Overvej følgende spørgsmål:

  • Hvad er dine stærke og svage sider som leder set fra dit eget perspektiv, dvs., hvordan du oplever selv at lykkes i rollen? Hvad giver energi? Hvad tager energi? Hvornår har du oplevet at dine stærke sider ikke var tilstrækkelige til at lykkes? 
  • Hvad tror du, dybest set på, virker i ledelse? Hvis du skulle formulere god ledelse i én sætning, hvordan vil den så lyde?

Fremhæv dine styrker og præferencer i ledelse, så det står skarpt og tydeligt.

“Fokusér på de to-tre vigtigste styrker og formulér, hvordan de hænger sammen med din opgave, og det du bør fokusere ledelsesmæssigt. Suppler dine formuleringer med de elementer og greb i ledelse, som du på den anden side ikke dyrker, og som kunne være relevante at overveje”

Det kan være en fordel at dele din formulering op, så du formulerer styrker og evt.

udviklingspunkter ift. henholdsvis din chef, dine kolleger/på tværs og ift. dine medarbejdere. Det vil tydeliggøre, hvad der er vigtigt rent ledelsesmæssigt i dine forskellige organisatoriske roller, og hvordan du udspiller dem.

Formuler din personlige ledelsesteori:

Endelig kan det være givtigt at formulere din egen personlige ledelsesteori. Læs dine formuleringer omkring styrker og udviklingspunkter, og

genbesøg det, du har skrevet under punkt: ’’2. Gør det personligt”. Forsøg at uddrage én skarp sætning, der siger, hvad du tror på i ledelse. Den må gerne være lidt overordnet, have klang af et princip og inddrage, hvad du tror på, når det handler om at motivere mennesker. Formuleringen kan du bruge til at holde din praksis op imod, så du løbende forholder dig til, om du gør det, du tror på. Og du kan spejle dine erfaringer i den, og måske over tid udvide eller justere din teori om god ledelse, når din praksis lærer dig, at der er behov for det.

4. Tydeliggør din passion

Som leder er du bærer af ambitionen for dit område. Dels fordi det er dig, der står på mål for de resultater, der skabes, dels fordi kerneopgaven og den faglighed, din organisation leverer, er dit ansvar. Med en stærk vision og ambition for dit område og fagligheden heri, adresserer du også det, som dine medarbejdere og eventuelle mellemledere er drevet og går på arbejde for. Nemlig at være produktive, kvalitetsbevidste og levere opgaveløsning med den faglighed, de brænder for. Når du som leder tydeligt italesætter, hvad du er passioneret omkring, hvor I skal hen med fagligheden, og hvor du ser den langsigtede udvikling af jeres område, opnår du langt mere effektivt følgeskab. En tydelig ambition og vision for dit område gør det ganske enkelt muligt for dem, du leder, at spejle sig i din drivkraft og motivation.

Overvej følgende spørgsmål:

  • Hvad er din personlige ambition for dit område? Hvad er vigtigt for dig at være med til at skabe?
  • Hvor vil du gerne flytte dit fagområde hen i de kommende år? Hvad vil du gerne skabe mere af? Hvad vil du have mindre af?

Formulér din passion med udgangspunkt i, hvilken ambition og vision du har for din del af organisationen. Tag udgangspunkt i, hvad du brænder for og vær assertiv i dine formuleringer, a la: ”Jeg vil…”, ’’Jeg ønsker…”, så dine formuleringer gør det tydeligt, at det er netop DIN passion. Husk at fokusere på, at din ambition og passion peger fremad og virker optimalt, fordi den adresserer, at du har et mål om at flytte Jer et attraktivt sted hen. Din passion bør formuleres og være attraktiv, set med faglige briller, som medarbejder.

5. Slut i organisationen

Nu har du egentlig dit personlige ledelsesgrundlag på plads. Men indtil videre er det kun dit. Hvis du virkelig vil have det til at være et ledelsesmæssigt pejlemærke og anvende det som rettesnor for, om du ’walker the talk’, så bør du involvere din chef, dine kolleger og dem du leder, i det.

“Det forpligter at sige højt, hvad du står på, hvilke styrker du besidder, og hvad du har tænkt dig at arbejde med som leder”

Når du involverer dine omgivelser i dit personlige ledelsesgrundlag, sikrer du dig muligheden for at få feedback og indsigter fra dem. Det styrker din evne til at arbejde kontinuerligt med dit lederskab. Samtidig sikrer du, at du udvikler dig hensigtsmæssigt på en måde, så du både bevarer din integritet og har din opmærksomhed rettet mod din opgave og kontekst. Dén kombination styrker din lederidentitet og giver dig samtidig mulighed for at udfylde din rolle i organisationen, som den bedste version af dig.

Nu handler det bare om at komme i gang. Hvis du vil have praktisk hjælp, så hent denne template og udfyld de tomme felter.
Til inspiration kan du her se et eksempel på en udfyldt skabelon.

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.