Brug interessentanalysen når du implementerer forandringer i organisationen

Implementering af forandringer, nye projekter og initiativer i en organisation kan være en kompleks proces, der involverer en bred vifte af interessenter med forskellige behov og forventninger. For at sikre en succesfuld implementering er det derfor vigtigt at have en klar forståelse af, hvilke interessenter der er berørt af projektet, og hvordan man bedst kan imødekomme deres krav og behov. Det er her, en interessentanalyse kommer ind i billedet.

En interessentanalyse er en essentiel del af enhver implementering, da den giver indsigt i, hvilke personer eller grupper, der vil blive påvirket af implementeringen. En interessentanalyse kan bidrage positivt til en implementering ved at sikre, at interessenternes behov og forventninger tages i betragtning, og at deres indflydelse og magt vurderes korrekt. I denne artikel vil vi introducere, hvad en interessentanalyse er, dens formål, samt en interessentanalyse-skabelon som eksempel på, hvordan man kan udføre en interessentanalyse trin for trin.

Hvad er en interessentanalyse?

En interessentanalyse er en systematisk proces, hvor man identificerer, analyserer og vurderer interessenter og deres forhold til den givne forandring, projekt eller initiativ, der skal implementeres. Analysen har til formål at identificere, forstå og prioritere interessenternes behov og forventninger, så de kan integreres i implementeringen. En interessentanalyse er derfor en væsentlig del af en implementeringsplan, og er helt afgørende for at sikre en vellykket implementeringsproces.

Læs også vores artikel om kulturanalysen, der også er en vigtig del af implementeringen af en forandring.

Interessentanalysen bidrager til en succesfuld implementering

En interessentanalyse kan bidrage positivt til en implementering på flere måder. Først og fremmest hjælper analysen med at identificere, hvilke interessenter der vil blive påvirket af implementeringen, og hvordan de vil blive påvirket. Dette gør det muligt at integrere interessenternes behov og forventninger i implementeringen og minimere modstand mod implementeringen. Analysen hjælper også med at identificere interessenternes indflydelse og magt, så deres støtte kan opnås, og deres modstand kan imødegås. Endelig hjælper analysen med at prioritere interessenternes behov og forventninger, så ressourcerne kan anvendes mest effektivt.

Vil du klædes endnu bedre på til at arbejde med interessentanalyse?

På LEADs implementeringsuddannelse giver vi dig metoderne til at designe, facilitere og lede strategiske implementeringsprocessor og forandringer for at skabe den effekt, i har brug for.

Dette er en uddannelse for dig, der arbejder med udvikling, processer og ledelse af forandringer.

Læs mere om vores forskningsbaserede implementeringsuddannelse

Hvornår i implementeringsprocessen laver man en interessentanalyse?

En interessentanalyse skal udføres tidligt i implementeringsprocessen for at sikre, at interessenternes behov og forventninger tages i betragtning i hele processen. Det er vigtigt at huske på, at interessenternes behov og forventninger kan ændre sig i løbet af implementeringsprocessen, og det er derfor nødvendigt at opdatere analysen løbende.

Skabelon: Sådan laver du en interessentanalyse

Søger du input til, hvordan du laver en interessentanalyse til din implementering, så har vi lavet nedenstående guide, der går igennem det trin for trin.

Trin 1: Identifikation af interessenter

Det første trin i en interessentanalyse er at identificere de personer eller grupper, der vil blive påvirket af implementeringen. Dette kan omfatte medarbejdere, ledere, kunder, leverandører, investorer og andre interessenter. Det er vigtigt at inkludere alle relevante interessenter i analysen for at sikre en fuldstændig forståelse af implementeringens påvirkninger.

Når interessenterne identificeres kan det være en stor hjælp at gruppere dem i 4 forskellige typer, alt efter deres rolle i implementeringsprocessen. Det gøres for at skabe et bedre overblik over, hvor meget indflydelse interessenten har på gennemførelsen af implementeringen, samt hvor vigtig deres medvirken er for, at implementeringen skal lykkes.

Inddel jeres interessenter i disse 4 typer:

Ekstern interessent: Denne gruppe af interessenter er ikke direkte involveret i projektet og har minimal interesse i det. De kræver ikke særlig meget opmærksomhed eller ressourcer fra projektteamet, og de kan nøjes med at blive informeret om projektet.

“Gidsel”: Denne gruppe af interessenter vil blive påvirket af slutresultatet af projektet. Derfor er det vigtigt at holde dem informeret og inddrage dem i processen for at minimere modstand og øge støtte til projektet.

Grå eminence: Selvom denne gruppe af interessenter måske ikke viser interesse for projektet, kan de stadig påvirke det. Det er vigtigt at lytte til dem og tage dem seriøst for at undgå potentielle problemer i processen.

Ressourceperson: Denne gruppe af interessenter er den vigtigste af de fire typer. De kan påvirke projektet, og projektet kan også påvirke dem. Det er derfor vigtigt at involvere dem i processen og sikre deres støtte og samarbejde for at sikre en vellykket implementering.

Ved at identificere og forstå de forskellige typer af interessenter i en implementeringsproces, kan projektteamet bedre tilpasse deres kommunikation og strategi for at imødekomme deres behov og forventninger og sikre en vellykket implementering.

Trin 2: Analyse af interessenternes behov og forventninger

Det næste trin er at analysere interessenternes behov og forventninger. Dette kan omfatte deres ønsker og krav til implementeringen, såvel som deres forventninger til resultatet af implementeringen. Det er vigtigt at lytte til interessenternes synspunkter og behov for at forstå, hvordan implementeringen kan påvirke dem positivt eller negativt.

Trin 3: Vurdering af interessenternes indflydelse og magt

Det tredje trin er at vurdere interessenternes indflydelse og magt. Dette kan omfatte deres evne til at påvirke implementeringen, såvel som deres evne til at modstå eller støtte implementeringen. Det er vigtigt at identificere de mest magtfulde og indflydelsesrige interessenter for at kunne håndtere deres behov og forventninger på en effektiv måde.

Trin 4: Prioritering af interessenter

Det sidste trin er at prioritere interessenterne. Dette kan omfatte en vurdering af, hvilke interessenter der er mest vigtige at inddrage i implementeringsprocessen, og hvilke der kan være mindre vigtige. Det er vigtigt at prioritere interessenterne for at kunne håndtere deres behov og forventninger på en effektiv måde.

Sådan anvender du interessentanalysen i praksis

En interessentanalyse kan anvendes til at forbedre implementeringen på flere måder. Først og fremmest kan analysen bruges til at identificere og forstå interessenternes behov og forventninger, så de kan integreres i implementeringen. Dette kan hjælpe med at minimere modstand mod implementeringen og sikre, at implementeringen opfylder de relevante interessenters krav. Du kan læse mere om medarbejderes modstand mod forandring i artiklen Modstand mod forandringer i organisationer

Analysen kan også bruges til at identificere potentielle problemer og risici, som kan opstå i forbindelse med implementeringen. Endelig kan analysen bruges til at udvikle en kommunikationsplan, som sikrer, at interessenterne informeres og involveres i implementeringsprocessen.

Vil du lære mere om gevinstrealisering ved implementeringer i organisationen kan du læse vores artikel her. 

Vil du være dygtigere til, at:

  • Planlægge og gennemføre projekter, som ikke kører af sporet eller skrottes halvvejs
  • Skabe større positiv målbar effekt af dine implementeringer
  • Skabe motivation, engagement og følgeskab blandt dine interessenter
  • Oversætte strategier og beslutninger til adfærdsmål 
  • Arbejde løbende med konkrete adfærdsændringer
  • Håndtere modstand hos de involverede
  • Bruge læring og gevinstrealisering som en integreret del af jeres implementeringer 

Så udfyld formularen nedenfor og modtag vores beskrivelse af den forskningsbaserede implementeringsuddannelse, som giver dig de mest effektfulde værktøjer til implementering i praksis. 

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.