fbpx

Gevinstrealisering ved implementeringer i organisationen

Gevinstrealisering er en essentiel del af implementeringsprocessen for ethvert projekt eller forandring i en organisation – og en afgørende faktor for at opnå succes. Det er en proces, der sikrer, at de forventede gevinster ved en implementering faktisk bliver realiseret. Gevinstrealisering handler derfor om at identificere, måle og realisere de fordele, som den givne implementering eller projekt kan medføre. Det er en vigtig proces, der skal følges tæt for at sikre, at den ønskede gevinst faktisk bliver realiseret. Gevinstrealisering er i tæt relation til organisationens strategier, projekter, forandringer og dermed også til forandringsledelse og projektledelse.

Hvad er gevinstrealisering?

Gevinstrealisering er en metode til at identificere og måle de økonomiske og ikke-økonomiske fordele, der kan opnås ved en given implementering. Gevinstrealisering hjælper altså med at sikre, at mål og gevinster faktisk bliver realiseret. Det handler om at identificere de forventede mål, udarbejde en plan for at realisere dem og derefter måle resultaterne for at sikre, at organisationen får de fordele, som den forventer ved at implementere den givne forandring eller det givne projekt.

Hvordan bruges gevinstrealisering i praksis?

Gevinstrealisering bruges i praksis til at sikre, at de forventede gevinster opnås. Det sker ved at identificere, måle og realisere gevinsterne i løbet af implementeringen. Metoden er altså en integreret del af implementeringsprocessen, og det er vigtigt at have fokus på gevinstrealisering fra starten – det er ikke noget, som skal laves ved afslutningen af et projekt eller en forandring.

Sådan bruger du gevinstrealisering på et projekt eller en forandring

Gevinstrealisering omfatter en række trin eller processer, herunder:

Identifikation af gevinster:

Identifikation af gevinster starter med en analyse af virksomhedens behov og ønsker for implementeringen af forandringen. Tag udgangspunkt i de mål, som I allerede har udformet da I skulle identificere projektets eller forandringens generelle målsætninger – de lægger sig tæt op ad hinanden og kan ofte være de samme. Det kan være en analyse af eksempelvis økonomiske, strategiske eller operationelle fordele. 

Det er vigtigt at involvere alle relevante interessenter i identifikationsprocessen, herunder ledere, medarbejdere og kunder, så I får alle aspekter med i analysen. Her kan du med fordel benytte projektets eller forandringens interessentanalyse, så I ikke overser nogle interessenter.

Gevinstrealiseringsplaner:

Når gevinstmulighederne er identificeret, skal der udarbejdes en gevinstrealiseringsplan, der beskriver, hvordan I vil realisere gevinsterne for projektet eller forandringen. Det er denne plan, der skal danne udgangspunkt for jeres arbejde med gevinstrealiseringen. Planen skal kunne revurderes og justeres gennem hele implementeringsprocessen – og efterfølgende.

Gevinstrealiseringsplanen skal omfatte en beskrivelse af målbare indikatorer for at måle gevinsterne og en tidsplan for realiseringen af gevinsterne. Planen skal også indeholde en beskrivelse af de ressourcer og aktiviteter, der er nødvendige for at opnå gevinsterne. Husk også at vurdere, om gevinsten er værd at have med som mål i projektet: Dvs. hvor meget I vil få ud af den mulige gevinst i forhold til hvad det vil koste i tid, ressourcer og penge at skulle måle det.

Vil du klædes endnu bedre på til at arbejde med gevinstrealisering?

På implementeringsuddannelsen giver vi dig metoderne til at designe, facilitere og lede strategiske implementeringsprocessor og forandringer for at skabe den effekt, i har brug for.

Dette er en uddannelse for dig, der arbejder med udvikling, processer og ledelse af forandringer.

Læs mere om vores forskningsbaserede implementeringsuddannelse

Måling af gevinster:

Måling af resultater er en vigtig del af gevinstrealiseringsprocessen. Det kan fx ske ved at måle økonomiske og ikke-økonomiske gevinster som fx besparelser, effektiviseringer og øget kundetilfredshed. Målingerne skal foretages løbende for at sikre, at gevinstrealiseringsplanen følges og opfyldes.

Det er også vigtigt at måle resultaterne løbende for at sikre, at gevinsterne faktisk bliver realiseret. Det kan være en fordel at inddrage eksterne eksperter til at assistere med implementeringen og måling af resultaterne.

Overvejelser om risikostyring og kontrol i gevinstrealiseringsprocessen.

Risikostyring og kontrol er vigtige faktorer i gevinstrealiseringsprocessen. Der kan opstå uventede risici og forhindringer i processen, som kan påvirke realiseringen af gevinsterne. Det er vigtigt at identificere og vurdere risiciene og udvikle en plan for, hvordan de kan håndteres, hvis de opstår. Der skal også være kontrolmekanismer på plads for at sikre, at planen følges og realiseringen af gevinsterne går efter planen.

Opfølgning og evaluering:

Det er vigtigt løbende at følge op på realiseringerne af gevinsterne, samt at være konkrete omkring, hvordan I vil følge op og hvem, der skal gøre det. 

Gevinstrealisering kræver ofte en længere periode, før I kan evaluere gevinsterne af implementeringen af et projekt eller en forandring. Selvom det hårde arbejde er overstået i implementeringsfasen, er det stadig vigtigt at systematisere måden, I evaluerer gevinsterne på.

Gevinstrealiseringsplanen for en implementering kræver en tæt opfølgning på realiseringen af gevinsterne. Det kan for eksempel ske ved at udpege en projektleder, der har ansvar for at følge op på realiseringen af gevinsterne og sikre, at planen følges tæt. Der skal også være en åben kommunikation omkring realiseringen af gevinsterne, så alle relevante interessenter er informeret.

Derfor er gevinstrealisering vigtigt

Gevinstrealisering er vigtigt, fordi det sikrer, at organisationen opnår de forventede gevinster ved en implementering. Hvis gevinstrealiseringen ikke følges tæt, kan det resultere i, at virksomheden ikke opnår de ønskede gevinster, eller at de opnåede gevinster bliver mindre end forventet. Det kan have negative konsekvenser for virksomhedens resultater og konkurrenceevne.

Det er også vigtigt at huske på, at gevinstrealisering ikke blot handler om at opstille mål og måle resultater. Det handler også om at identificere muligheder for at skabe gevinster, udarbejde en plan for at realisere dem, samt skabe en kultur, hvor gevinstrealisering bliver en naturlig del af organisationens strategi.

Læs mere om forudsætningerne for at få succes med gevinstdrevne projekter i artiklen, her.

Ledelsens rolle og betydningen af at skabe en kultur for gevinstrealisering

Ledelsen spiller en afgørende rolle i gevinstrealiseringsprocessen. Det er vigtigt, at ledelsen er involveret i identifikations- og planlægningsfasen og er ansvarlig for at sikre, at gevinstrealiseringsplanen følges tæt og opdateres løbende. Ledelsen skal have en klar forståelse af organisationens mål og strategi, og de skal sikre, at gevinstrealisering er en integreret del af disse.

Skab en kultur med fokus på gevinsterne

Gevinstrealisering er en vigtig del af implementeringsprocessen i organisationer. Derfor er det essentielt at være på forkant med en af de største udfordringer: At gøre gevinstrealisering til en integreret del af organisationens strategi og kultur.

At skabe en kultur for gevinstrealisering i virksomheden kan ske ved at sikre, at alle medarbejdere forstår vigtigheden af organisationens gevinstrealiseringer og er involveret i processerne. Der skal være en åben kommunikation omkring gevinsterne, og medarbejderne skal have incitamenter til og være motiverede for at arbejde for at realisere dem.

Vil du være dygtigere til, at:

  • Planlægge og gennemføre projekter, som ikke kører af sporet eller skrottes halvvejs
  • Skabe større positiv målbar effekt af dine implementeringer
  • Skabe motivation, engagement og følgeskab hos de involverede
  • Oversætte strategier og beslutninger til adfærdsmål 
  • Arbejde løbende med konkrete adfærdsændringer
  • Håndtere modstand hos de involverede
  • Bruge læring og gevinstrealisering som en integreret del af jeres implementeringer 

Så udfyld formularen nedenfor og modtag vores beskrivelse af den forskningsbaserede implementeringsuddannelse, som giver dig de mest effektfulde værktøjer til implementering i praksis. 

Mere fra samme kategori

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Kun tilgængelig for brugere

Dette indhold er kun tilgængeligt for brugere der er loggede

Navn
Adgangskode