Ledelse af hybride arbejdspladser

Forsknings- og erfaringsbaseret viden om fordelene og udfordringerne ved det hybride samarbejde.

Følgende 3 ting får du med fra dette webinar:

  • Redskaber til virtuel facilitering
  • Metoderne til at skabe reel social trivsel gennem hybrid ledelse
  • Metoderne til at øge produktivitet gennem hybrid ledelse

På dette webinar møder du

Rikke Lindekilde – Partner i LEAD – Enter next level. Hun har skrevet en Ph.d hos Grundfos om betydningen af mind-sets i virtuelt samarbejde og har været gæsteforsker ved Stanford.

Afspil video

Der sker i disse år store og radikale ændringer af vores traditionelle organisations- og arbejdsmønstre. Ændringer er båret af såvel megatrends og uforudsete forhold som Covid 19-Lockdown ,der hen over natten har ændret den enkeltes dagligdag og arbejdsvilkår. Med disse ændringer er der åbent op for mere fleksible arbejdsformer, som gør det muligt for medarbejdere at arbejde på tværs af tid og rum.

Beskrivelse fortsætter under næste sektion.

6 kompetencer til at lykkes i digital omstilling

Læs mere om de forandringer der rammer os med en enorm hast og bevirker, at vi tvinges til igen og igen at se på verden med nye briller og bruge os selv på en ny måde ude på arbejdspladserne. Og bliv klogere på udfordringerne for lederne i denne digitale omstilling og gør brug af de seks centrale bud på kompetencer, der kræves hos lederne i fremtiden.

Vi har samarbejdsfællesskaber hvor vi er på distancen af hinanden og samarbejdet og ledelsen er medieret af virtuel kommunikation, og vi har de såkaldte hybride samarbejdsfællesskaber, hvor dele af os er til stede sammen, mens andre eksempelvis arbejder hjemmefra. Disse ændringer udfordrer lederne, organisationerne såvel som medarbejderne og vi har brug for fremadrettet at blive klogere på hvordan vi bedst tager hånd om trivsel, fællesskab, opgaveløsning, sammenhængskraft og ledelse på distancen.

I dette webinar præsenteres deltagerne for forsknings- og erfaringsbaseret viden om fordelene og udfordringerne ved det hybride samarbejde. Vi lægger vægten på ledelsesmæssige do’s and dont’s og kommer med anbefalinger til best practice, ledere skal lede hybride teams og medarbejdere i en kombination mellem det fysiske og det virtuelle. Deltagerne bliver præsenteret for modeller og hands-on-værktøjer, der konkret kan hjælpe dem ift. deres egen ledelse af hybride teams – bl.a. hvordan de kan gentænke tid/rum samt bruge både relationelle og virtuelle virkemidler.

Kursus: Skab trivsel og tillid på trods af distancen

Corona tiden har i høj grad lært os meget om det virtuelle samarbejde. Det er blevet en afgørende kompetence for dagens ledere at kunne lede medarbejdere virtuelt og på distancen. I modsætning til et mere traditionelt arbejdsmiljø, hvor kolleger, ledere og teams deler den samme fysiske og sociale arbejdskontekst, oplever vi i dag i højere grad et arbejdsliv, hvor vi arbejder på forskellige lokationer uafhængigt af tid og/eller sted.

Kurset ”Ledelse af virtuelle og hybride arbejdsfællesskaber” byder på de særlige fokus- og indsatsområder i denne ledelsesform og giver deltageren konkrete gennemprøvede værktøjer til at skabe god ledelse.

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS 2024

Vi afholder konference om den attraktive arbejdsplads den 21. maj i Århus og den 24. maj i København.

Bliv klogere på:

  • Helhedsmodellen
  • Den nytænkende arbejdsplads
  • Indsatsområder
  • Best practice-eksempler