Hybrid Ledelse

Skab trivsel og tillid på trods af distancen

På kurset “Ledelse af virtuelle og hybride arbejdsfællesskaber” får du de essentielle værktøjer til at øge produktivitet og trivsel gennem distance ledelse.  

Dette er et kursus for dig, som arbejder med ledelse og ønsker at vide, hvordan man som individ eller organisation når de strategiske målsætninger gennem det virtuelle samarbejde.

 

Corona tiden har i høj grad lært os meget om det virtuelle samarbejde. Det er blevet en afgørende kompetence for dagens ledere at kunne lede medarbejdere virtuelt og på distancen. I modsætning til et mere traditionelt arbejdsmiljø, hvor kolleger, ledere og teams deler den samme fysiske og sociale arbejdskontekst, oplever vi i dag i højere grad et arbejdsliv, hvor vi arbejder på forskellige lokationer uafhængigt af tid og/eller sted.

Kurset ” Ledelse af virtuelle og hybride arbejdsfællesskaber” byder på de særlige fokus- og indsatsområder i denne ledelsesform og giver deltageren konkrete gennemprøvede værktøjer til at skabe god ledelse.

 

BLIV KLÆDT PÅ TIL AT SKABE SOLIDE VIRTUELLE OG HYBRIDE ARBEJDSFÆLLESSKABER – ALTID MED DE NYESTE, MEST EFFEKTFULDE OG FORSKNINGSBASEREDE METODER.

 

Kurset

Varighed: 2 dages kursus fordelt over 2 moduler.

Dette uddannelsesforløb åbner op for deltagerens værktøjskasse og teorien bag hybrid ledelse. Kursusforløbet vil sikre, at du mestrer de nyeste tilgange til hybrid ledelse og kan faciliteter den hybride virkeligheds mest krævende kompetencer.

Deltagerprofil

Som deltager i dette kursus kan du have mange forskelligartede jobtitler. Kurset henvender sig bl.a. til teamledere, afdelingsledere og projektledere, som ønsker at forbedre sig inden for hybrid ledelse.

Næste opstart

København: 17. & 18. januar 2023

Aarhus: 24. & 25. januar 2023

PRIS
2 dage | 12.500 kr. pr. deltager (ekskl. moms)  (inkl. materialer, adgang til digital toolboks samt forplejning undervejs i kurset)

RESERVER DIT KURSUS HER

Det får du ud af kurset

 • Redskaber til virtuel facilitering
 • Metoderne til at skabe reel social trivsel gennem hybrid ledelse
 • Metoderne til at øge produktivitet gennem hybrid ledelse
 • De 6 essentielle ledelsesværktøjer
 • Redskaber til kollegial støtte, vejledning samt kompetenceudvikling gennem hybride ledelse

TÆT KOBLING MELLEM TEORI OG DIN KONKRETE HVERDAG

Kurset tager udgangspunkt i en kobling mellem teori og praksis. Vi sikrer et større udbytte, og at både du og din organisation oplever en mærkbar effekt, når du kommer tilbage til dine daglige opgaver med hybrid ledelse.

Hvad er udbyttet for dig og din organisation

Dit udbytte

 • Forståelse af, hvad der menes med ”Ledelse af virtuelle og hybride arbejdsfællesskaber”
 • Forståelse af, hvilke menneskelige behov der udfordres og imødekommes i denne arbejdsform.
 • Forståelse af, hvordan du håndterer de særlige udfordringer forbundet med hybrid ledelse
 • En indsigt i de afgørende ledelsesspor og fokusområder
 • De 6 essentielle ledelsesværktøjer
 • Forstå, hvordan du håndterer konkrete ledelsesdilemmaer i egen praksis
 • Forståelse af, hvilke tiltag og justeringer du kan sætte i værk på den korte såvel som den langsigtede bane for at styrke din ledelsesstrategi

Din organisations udbytte

 • De får en leder, der har evnerne til at nå målsætninger gennem hybrid ledelse
 • De får en forbedret tilgang til, hvordan man styrker det hybride og virtuelle samarbejde
 • De får en leder, som kan håndtere ledelsesdilemmaer i de virtuelle arbejdsfælleskaber
 • De får en leder med solid indsigt i distancens psykologi & de tre ledelsesspor

Undervisningsmateriale

Du får udleveret alt undervisningsmateriale i form af artikler, redskaber og skabeloner som løbende vil blive uddelt til kursisterne.

  • 2 undervisningsdage struktureret som 2 moduler
  • Undervisningsmaterialer, redskaber, skabeloner

Pris

Artikel

Kursusindhold

Kurset består af 2 moduler, som strækker sig over 2 dage. Hvert modul indeholder forskellige fokusområder. 

 • Velkomst & Rammesætning
 • Distancens psykologi & de tre ledelsesspor
 • De 6 temaer & de essentielle værktøjer indenfor ledelse af virtuelle og hybride arbejdsfællesskaber
 • Egen ledelsesdillemaer
 • Kommunikation & Pitstop
 • Netværksunderstøttelse
 • Mindset i virtuelt samarbejde
 • Opsamling & dagens program
 • Faciliteringsøvelse
 • Digital facilitering, & værktøjer
 • Resultatsamtaler & feedback på distancen
 •  Samarbejdskontrakter
 • Ledelsesdilemmaer i virtuelle arbejdsfællesskaber
 • Ledelsesmæssige tiltag & fokus fremadrettet
Modul 1
 • Velkomst & Rammesætning
 • Distancens psykologi & de tre ledelsesspor
 • De 6 temaer & de essentielle værktøjer indenfor ledelse af virtuelle og hybride arbejdsfællesskaber
 • Egen ledelsesdillemaer
 • Kommunikation & Pitstop
 • Netværksunderstøttelse
 • Mindset i virtuelt samarbejde
Modul 2
 • Opsamling & dagens program
 • Faciliteringsøvelse
 • Digital facilitering, & værktøjer
 • Resultatsamtaler & feedback på distancen
 •  Samarbejdskontrakter
 • Ledelsesdilemmaer i virtuelle arbejdsfællesskaber
 • Ledelsesmæssige tiltag & fokus fremadrettet

Mød din underviser

RIKKE LINDEKILDE

Partner
Cand.psych. aut. & Ph.d

Rikke har mere end 17 års erfaring som erhvervspsykolog fra både offentlige og private virksomheder herunder EU, Aarhus Universitet, Grundfos, LEGO og Team Danmark, hvor hun har arbejdet på tværs af fagområder og organisatoriske niveauer.

Hun er specialiseret i virtuel ledelse i hybride enheder, hvor hun arbejder med essentielle fokus- og indsatsområder i denne ledelsesform og giver konkrete værktøjer til at styrke ledelse under disse arbejdsformer.

Derudover er Rikke specialiseret i personlig ledelses- og karriereudvikling og i at udvikle og gennemføre strategi-, forandrings-, og innovationsprocesser.

Er der noget du er i tvivl om, ringer jeg dig op med personlig vejledning

Rikke Lindekilde

Partner
Cand.psych. aut. & Ph.d