Ny Syntese – et udvidet tankesæt for arbejdet med offentlig velfærd

Hvor floskelagtigt det end må lyde, er der alligevel noget om snakken:

Når vi siger at offentlige ledere har sjældent stået over for mere markante udfordringer end de gør i dag. Borgernes krav til det offentlige er voksende og klimaforandringerne skyller i bogstavelig forstand ind over os og kræver handling fra offentlige myndigheder.

3 ting du får med fra dette webinar:

  • Indblik i hvilke udfordringer offentlige ledere står over for i forhold til at levere velfærd i fremtiden
  • Kendskab til tankegodset i Ny Syntese
  • Inspiration til, hvordan I kan bruge Ny Syntese i fx ledelsesgrundlag

Hvem er webinarets vært

Christian Nyvang Qvick –  Chefkonsulent i LEAD – Enter next level. Forfatter til ledelsesbøgerne ‘Visionsledelse – sådan skaber du en klar og meningsfuld retning for din organisation’ og ‘Distribueret ledelse i den offentlige sektor’. I tillæg dertil har han skrevet mere end 40 artikler, debatindlæg, klummer og kronikker om ledelse.

Det danske skattegrundlag udfordres af multinationale virksomheder der ikke betaler selskabsskat, løn- og arbejdsvilkår presses af udenlandske arbejdstagere og den demografiske udvikling med et kraftigt stigende antal ældre, der har brug for forskellige offentlige ydelser fra det offentlige, ligger alt sammen et solidt pres på den velfærdsstat vi kender i dag.

Det giver anledning til et millionspørgsmål: Hvordan leder vi den offentlige sektor på en måde, hvor vi fortsat kan levere den samme eller bedre velfærd i en tid med faldende ressourcer, øget kompleksitet og nye forventninger fra borgerne?

Beskrivelse fortsætter under næste sektion.

Ledere uden selvindsigt ser ikke behov for at udvikle sig

Læs en af Christian Nyvang Qvicks artikler, hvor han deler sine egne praksiserfaringer som konsulent og fortæller om idet at udvikle dig som leder, er det vigtigt, at du har en vis mængde selverkendelse og mentalt overskud. Har du begge dele, kan du måske undgå at ende som en, der giver associationer til ”onkel-taleren” til familiefesten.

Tankesættet ”Ny Syntese” giver et bud på dette spørgsmål. Tankesættet er inspireret af tankegods fra flere forskellige styringsparadigmer og velfærdsrationaler – herunder ordens- og systemelementet fra det klassiske bureaukrati, effektivitets- og optimeringselementet fra New Public Management, samskabelses- og innovationselementet fra New Public Governance og entreprenørstatens fokus på opbygning af kapacitet til at modstå og håndtere såkaldte ”wicked problems”.

Ny Syntese bliver af mange betragtet som svaret på, hvordan fremtidens offentlige organisationer skal organiseres, ledes og styres, hvilket også er baggrunden for, at et stadigt stigende antal offentlige organisationer eksempelvis opbygger deres ledelsesgrundlag med Ny Syntese som ”bagtæppe”.

På dette webinar får du indsigt i, hvad Ny Syntese handler om – og inspiration til, hvordan du kan omsætte tankerne derfra med henblik på at ruste din organisation til at levere velfærd under fremtidens betingelser.

Offentlig ledelse: Få skræddersyet et forløb der løser jeres udfordringer​

Vi hjælper offentlige organisationer med at skabe øget værdi for borgerne og for samfundet ved at styrke deres ledelse. Vi samarbejder med blandt andet KL og Kronprins Frederiks Center for Offentlig ledelse om videns- og metodeudvikling. Igennem de senere år har vi været leverandør på størstedelen af de tværgående lederuddannelser i staten og har været betroet rådgiver ved flere af de store strategiske ledelsesudfordringer i kommunerne og regionerne. Vi designer og gennemfører skræddersyede ledelsesudviklingsforløb, der løser de specifikke udfordringer, som I står overfor nu – og i fremtiden

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.