Ledelse i kriser og skandaler

Forebyggelse af kriser bidrager til stabilitet og kontinuitet i forretningen. En organisation, der er forberedt på kriser, har bedre muligheder for at opretholde sine aktiviteter og sit serviceniveau – selv når udfordringer opstår. Det fører en følelse af sikkerhed med sig internt blandt medarbejderne og eksternt hos kunder og interessenter. 

Ledelse i kriser og skandaler

Når det gælder ledelse i kriser og skandaler, giver det mest mening at skelne mellem de kriser, der kommer fra organisationens omgivelser, og de kriser, som opstår inde i organisationen selv. De udefrakommende skyldes omstændigheder, som den enkelte organisation sjældent har indflydelse på. Eksempler kan være pandemi, krig eller finanskrise. Andre kriser opstår inde i organisationen selv. De kan fx bunde i magtmisbrug, krænkelser, mobning, sexisme, nepotisme og uetisk adfærd.

Disse kriser, der opstår inde i organisationerne selv, virker til at være overalt i medierne i disse år. Mens de står på, er opmærksomheden fra medierne intens og vedvarende. Den typiske reaktion, når krisen buldrer af sted, er at lede efter ”skurkene”. Er det muligt at finde de ansvarlige eller udpege en skyldig, så går kriser hurtigere over, synes ræsonnementet at lyde. Men ved primært at se kriser som noget, der for alt i verden skal overstås – og hvor målet helliger midlet – risikerer man nemmere, at kriser gentager sig. Og at den usikkerhed og frygt, som en krise kan føre med sig, forplanter sig i kulturen på arbejdspladsen.

Bag mediernes overskrifter og sensationelle rapporter ligger også en dybere historie, og de mennesker, der direkte eller indirekte er involveret i kriserne, oplever dem ofte som smertefulde. Og kriserne kan føre til angst, frygt og personlige nedture. Så selvom de er ubehagelige, skader og gør ondt, er det nødvendigt at arbejde seriøst med at forebygge, håndtere og trække læring ud af kriserne, hvis man vil undgå dem – eller undgå, at de gentager sig.

Medarbejdere i LEAD

Fordele ved ledelse i kriser og skandaler

Der er mange fordele at hente ved at forebygge, håndtere og lære af kriser.

Forebyggelse af kriser bidrager til stabilitet og kontinuitet i forretningen. En organisation, der er forberedt på kriser, har bedre muligheder for at opretholde sine aktiviteter og sit serviceniveau – selv når udfordringer opstår. Det fører en følelse af sikkerhed med sig internt blandt medarbejderne og eksternt hos kunder og interessenter. Endelig fremmer kriseforebyggelse en proaktiv kultur, hvor organisationen er åben om fejl og lærer af tidligere fejl.

Håndtering af kriser

  1. hjælper med at beskytte organisationens omdømme og troværdighed, for en dårligt håndteret krise kan skade organisationens image og sænke tilliden hos kunder, medarbejdere og eksterne interessenter, 
  2. minimerer skader og tab og
  3. fremmer en organisation, der er i stand til at lære af sine fejl og blive mere modstandsdygtig.


Læring efter kriser fremmer åbenhed, ansvarlighed og samarbejde i organisationen, samtidig med at det sikrer, at den værdifulde erfaring, som kriserne fører med sig, bliver rodfæstet i organisationen, så noget tilsvarende ikke gentager sig.

LEADs tilgang til ledelse i kriser og skandaler

I LEAD beskæftiger vi os primært med at forebygge, håndtere og trække læring ud af de kriser, der kommer inde fra organisationen selv. Vi fokuserer særligt på de psykologiske, ledelsesmæssige og organisatoriske aspekter af kriseledelse. Og eftersom ingen kriser er ens, arbejder vi tæt sammen med jer om den måde, der bedst forebygger, håndterer eller lærer af kriser hos netop jer og ingen andre steder.

I en krisesituation er det en naturlig reaktion at forsøge at fastlægge ansvar og udpege de involverede. Medierne og offentligheden søger ofte efter helte og skurke i historien, mens politikere og ledere ønsker at identificere de ansvarlige. Dette kan føre til uvildige advokatundersøgelser, suspenderinger og fyringer som en umiddelbar løsning på krisen. 

Efter krisen kan der desuden blive indført ekstra regler, kontrolmekanismer og bureaukrati for at forhindre gentagelse af lignende situationer. Desværre kan disse foranstaltninger ofte have en negativ indvirkning på medarbejderne, der føler sig mistænkeliggjort og oplever, at de bruger tid væk fra deres primære opgaver.

Det er vores opfattelse, at denne automatiske reaktion på kriser kan have negative konsekvenser. Den kan skabe frygt både under og efter krisen, hvilket kan resultere i medarbejdere og ledere, der undlader at deltage aktivt eller rapportere problemer af frygt for at blive draget til ansvar. Vi tror på, at der skal findes mere konstruktive tilgange til krisehåndtering, som ikke kun fokuserer på skyld, men også på at lære af situationen og arbejde sammen for at forhindre gentagelse.

Når krisen buldrer og brager, kan det være særdeles vanskeligt at holde overblik og agere rationelt. Det kan ekstern assistance hjælpe med. Vi kommer med det rationelle overblik og sikrer jer, at vi sammen sætter de rette undersøgelser i gang, og at designet for at forebygge, håndtere eller lære af krisen tegnes korrekt og strategisk klogt op. Vi hjælper blandt andet med:

  • Strategisk ledelses- og organisationsrådgivning
  • Krisepsykologisk coaching
  • Psykologisk debriefing
  • (Gen)opbygning af psykologisk tryghed
  • Oplæg og workshops

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationsrådgivning, kriseledelse, forskningsbaseret undervisning, oplæg og uddannelsesforløb. Alle sammen med fokus på, hvordan I kan forebygge, håndtere og trække læring ud af kriser og skandaler. Vi kan hjælpe med at forebygge kriser, træde til, når kriser buldrer og brager, og assisterer, når krisen umiddelbart er slut, men hvor eftervirkningerne stadig er tydelige i organisationen og blandt medarbejdere og ledere.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om ledelse i kriser og skandaler.

Sparring

Vi tilbyder rådgivning, sparring og anden konsulenthjælp til ledelse af kriser og skandaler.

Workshop

Facilitering af workshops, der koncentrerer sig om at forebygge, håndtere eller lære af kriser og skandaler.

Mød konsulentteamet

Ledelseskonsulent

Chefkonsulent

Chefkonsulent

Chefkonsulent

Partner

Chefkonsulent

Chefkonsulent

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu