Kaare Pedersen

Chefkonsulent

Ph.D, Cand. Techn. Soc

Mobil: +45 3125 3504
E-mail: kp@lead.eu 

 

Kaare har en særlig stor viden om og praksiserfaring med implementering, digitalisering, digital transformation og gevinstrealisering. Han arbejder til dagligt med undervisning, foredrag og rådgivning af både offentlige og private organisationer.

Han har en fortid som management konsulent, og tidligere som projektchef i KL, centerchef i Sorø Kommune, intern konsulent i Roskilde Kommune, og forsker på RUC. Det har givet stor erfaring med organisatoriske processer og mennesker i forandring, uanset om det har handlet om digitalisering eller andre udviklingsinitiativer. Han har også haft ansvaret for driften af et jobcenter og kender og forstår betydningen af at værne om drift og de mennesker der holder den kørende. Kaare har fungeret som projekt- og programleder, og rådgiver i talrige forløb i især kommuner og stat, men har også solid erfaring med undervisning og formidling, facilitator på workshops og netværk, ekstern foredragsholder m.v.

Kaare fremstår nærværende med et glimt i øjet i sin formidling. Teoretisk og praktisk klædt på og med en evne til at gøre sit stof situationsspecifikt. Han agerer godt i organisationer, og har en god indfølingsevne for, hvad der er brug for i den konkrete situation.

Kaares interesse er mennesker i forandring. Han er optaget af den kompleksitet og de dilemmaer ledere og medarbejdere møder i en dagligdag med mange hensyn til drift og mange udviklingsinitiativer.

Kaare har skrevet bestselleren ”Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog” der er i 5. udgave. Har de seneste år skrevet blogindlæg på Linkedin og i Dansk Projektledelse.

Kaare er uddannet cand.techn.soc. og PhD in social science.

Specialer

Implementering

Forandring

Digitalisering

Gevinstrealisering

Referencer

Syddjurs Kommune

Københavns Kommune

KL

Banedanmark

Forsvaret

Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening

Hvidovre Kommune

Brønderslev Kommune

STAR

Rambøll

Digitaliseringsstyrelsen

SEAS NVE

Erhvervsstyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen

Erhvervserfaring

Chefkonsulent hos LEAD – enter next level (Aug. 2021 – )

Management Konsulent hos Peak Consulting Group (2016 – juli 2021)

Projektchef/vicekontorchef, KL (2012 – 2016)

Centerchef for arbejdsmarked og sundhed, Sorø Kommune (2010-2012)

Konsulent, chefkonsulent, projektchef hos KL (2001-2010)

Intern konsulent, Roskilde Kommune (1998-2001)

Forsker – Ph.D studerende, adjunkt og lektor, RUC (1991-1998)

Udvalgte publikationer

Problemorienteret Projektarbejde – en værktøjsbog
Samfundslitteratur. 5. udgave

Problem Oriented Project Work – a Tool Book
Samfundslitteratur. Nu I 2. udgave, 5. oplag

Miljøregulering – tværfaglige perspektiver
Roskilde Universitetsforlag, 1997

Mening i mødet mellem strategi og drift
Tidsskriftet Dansk projektledelse, Maj 2018

Mere ansvar, færre skabeloner
Tidsskriftet Dansk projektledelse, nr 1, 2018