Torsten Conrad

Partner
MA in Leadership & MA in Theol.

Forsker i Ledelse & Implementering, ekstern lektor, AAU.

Mobil: +45 27 50 29 18
E-mail: tc@lead.eu

Torsten Conrad er implementerings-, ledelses- og inklusionsspecialist.

Torsten er efterspurgt som foredragsholder, underviser og bruges som sparringspartner for ledelsen, når det drejer sig om at skabe bæredygtige implementeringsprocesser i organisationens – dvs. både forandrings- og forankringsprocesser. Torsten har et særligt fokus på ledelse i forskningsmiljøer og er en efterspurgt rådgiver og konsulent for de danske universiteter. Han har særligt fokus på, hvordan det digitale kan bringes i spil som en løftestang i denne sektor.

Torsten Conrad har mere end 17 års ledelseserfaring. Torsten har ti års erfaring som konsulent, hvor han har arbejdet med implementering, ledelses-, talent-, og organisationsudvikling, stresshåndtering, work-life balance, ledelsen af frivillige, supervision, mentoring, coaching, inklusion og folkeskolereformen. Siden ultimo 2011 har Torsten været ansat på Aalborg Universitet, Institut for Læring & Filosofi i en stilling som ph.d. stipendiat, hvor han forsker i implementering, ledelse og inklusion. Han underviser, vejleder, eksaminerer og er censor på Kandidaten i Lærings- og Forandringsprocesser, Master i Pædagogisk Ledelse og Master i Læreprocesser.  Torsten har læst ledelse, teologi og IT på kandidatniveau. Torsten er også uddannet folkeskolelærer og har mere end 13 års erfaring som lærer bl.a. som AKT- og inklusionslærer. Torsten har sideløbende arbejdet mere end 15 år som præst. Torsten er bestyrelsesmedlem i Dansk ImplementeringsNetværk (DIN). Torsten er netværksleder for Dansk ImplementeringsNetværk for Forskere (DIN-F).

Torsten er en del af underviserteamet på uddannelsen:
Professionel forandringsledelse og proceskonsultation

Specialer

Læs mere

Siden Nævnenes Hus udflyttede til Viborg fra København for 1,5 år siden, har LEAD hjulpet med at etablere og udvikle et nyt hold af ledere gennem uddannelse og løbende coaching og sparring.

 

”Jeg valgte at indlede et samarbejde med LEAD i efteråret 2016, da jeg som led i etableringen af en ny styrelse skulle samle et helt nyt chefhold. Jeg var meget tryg ved både ledelsesgrundlag, værdigrundlag og arbejdsmetode hos LEAD og kombinationen af LEADs forskningsbaserede tilgang og fagligt solide værktøjer samt Torstens professionelle og samtidig empatiske og medlevende tilgang har været en fast støtte og en motiverende vejviser i forhold til den faglige og relationelle ambition, som driver chefgruppen i Nævnenes Hus.

Torsten er fagligt meget stærk og samtidig et meget behageligt, empatisk og ikke mindst nærværende menneske, som jeg har stor tillid til – også når det drejer sig om svære dilemmaer.”

– Christian Lützen, Direktør i Nævnenes Hus

Erhvervserfaring

Partner LEAD A/S (2017-)

Chefkonsulent LEAD A/S (2015-2017)

Bestyrelsesmedlem i Dansk ImplementeringsNetværk (DIN) (2014-

”Visiting scholar” og underviser, University of California, San Diego (UCSD) (2013-2014)

Ph.d.-stipendiat Aalborg Universitet (2011-2014)

Selvstændig ledelses-, forandrings- og stresskonsulent i Zoe Consult, Torsten Conrad Consult og Conrad Consult (2005-

Præst i flere nordjyske kirker (1998-

Folkeskolelærer Lundergårdskolen, Hjørring Kommune (1998-2011)

Sekretær og katastrofekoordinator hos Red Barnet, Hjørring (2011-2013)

Kirkeligt børne-, teenage og ungdomsarbejde (1989-

Fodboldtræner (1992-

Udvalgte publikationer

Ledelse af implementering i folkeskolen, 2018, Ledelse i Morgen

“Femfaktorconsulting”, 2018, Erhvervspsykologi

“Succesfuld implementering kræver ledelse! Fire tilgange og “greb” til implementering” , 2017, Ledelse i Udvikling, nr. 3

Skab motivation, mening og overskud på bundlinjen med formålsdrevet ledelse”, 2017, Ledelse i Udvikling, nr. 2

“Ledelse og forandringer i folkeskolen”, 2015, I: “Implementering – Fra viden til praksis på børne- og ungeområdet”, Dansk Psykologisk Forlag

“Intentionalitet vs. Uforudsigelig. Evidensbaseret implementering i en pædagogisk kontekst”, 2015, I: “Evidens i pædagogens praksis – En introduktion”, Dafolo

“Ledelse der giver mening”, 2014, Skolen i morgen, Dafolo

“Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen”, 2014, I: Conrad, T. & Engsig, T., “Skolen i en reformtid”, UCN Seriehæfte

“Hvordan inklusion?”, 2013, I: “Inklusion – er du med?”, UCN Forlag

Podcasts

Vælg den bedste implementeringstilgang

Få viden om det vigtigste at være opmærksom på indenfor implementering og eksekvering. Få desuden fire forskellige implementeringstilgange, der passer til din organisations kontekst.

Lyt til alle vores podcasts her