Christian Nyvang Qvick

Chefkonsulent
Cand.scient.pol

Mobil: +45 26 79 85 93
E-mail: cnq@lead.eu 

Christian er en af landets førende konsulenter indenfor arbejdet med missioner, visioner, værdier og strategier i offentlige organisationer. Således har han designet og faciliteret en række store organisationsudviklingsforløb, der netop handler om at udvikle mission, vision, værdier og strategi i forskellige offentlige organisationer. Derudover har han også stået i spidsen for flere organisationsudviklingsforløb, hvor der er blevet udviklet og implementeret ledelsesgrundlag.

Christian underviser og rådgiver særligt om formålsdrevet ledelse, visionsledelse, værdibaseret ledelse, forandringsledelse, medarbejdermotivation og distribueret ledelse.

Han er meget fagligt velfunderet, hvilket blandt andet viser sig ved, at han er forfatter til ledelsesbøgerne Visionsledelse – sådan skaber du en klar og meningsfuld retning for din organisation og Distribueret ledelse i den offentlige sektor. I tillæg dertil har han skrevet mere end 40 artikler, debatindlæg, klummer og kronikker om ledelse.

Sideløbende med sin ansættelse som chefkonsulent i LEAD er Christian også fast klummeskribent hos Mandag Morgen, hvor han skriver om de nyeste perspektiver på ledelse, ligesom han også er Network Director hos F5, hvor han driver ledernetværket Rethinking Public Strategy målrettet offentlige direktører og chefer.

Christian fremstår nærværende i sin formidling, og har en særlig evne til at koble forskning og praksiseksempler levende sammen med den kontekst han står i hos den pågældende organisation. Derfor er han også en hyppig anvendt foredragsholder på konferencer, temadage og workshops.

Han er uddannet i statskundskab med en specialisering i offentlig ledelse fra Aarhus Universitet. Han har hertil taget forskellige uddannelser indenfor projektledelse og proceskonsultation.

Christian har tidligere arbejdet som organisationskonsulent i Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, hvor han blandt andet har været projektleder på et stort forskningsprojekt om ledelsesudvikling i politiet, på sociale botilbud og sygehuse, ligesom han har undervist i ledelsesfag på kandidatuddannelsen i statskundskab.

Bliv kontaktet af Christian

Specialer

Udvikling og implementering af ledelsesgrundlag

Ledelsesudvikling med fokus på ledelse af medarbejdere i det offentlige

Ledergruppeudvikling

Ledertalentudvikling

Undervisning og rådgivning indenfor emner som:

 • Visionsledelse
 • Forandringsledelse
 • Strategiimplementering
 • Værdibaseret ledelse
 • Adfærdsdesign
 • Distribueret ledelse
 • Træning af ressourcepersoner/specialistmedarbejdere
 • Medarbejdermotivation
 • Styringsparadigmer i den offentlige sektor (Ny Syntese, New Public Management m.v.)
 • Leadership Pipeline
 • Tværgående ledelse
 • Det personlige lederskab

Referencer

Læs mere

“Jeg stod for at planlægge det årlige lederseminar i 2019 for lederne i Social & Handicap Drift i Gentofte Kommune. Her samarbejdede jeg tæt med Christian, der stod for det faglige indhold hele dagen omhandlende Ledelseskommissionens anbefalinger, visionsledelse og personlige ledelsesgrundlag. Christian tydeliggjorde, hvordan en vision kan blive et centralt retningssættende og meningsskabende omdrejningspunkt i en organisation snarere end blot at blive en luftig floskel. Endvidere understøttede han os i at udvikle personlige ledelsesgrundlag. Han har en stærk teoretisk ballast, men formår samtidig at gøre teorien nærværende, fordi han suger til sig fra praksis og løbende bringer genkendelige eksempler i spil. Han er en virkelig inspirerende formidler, der brænder igennem med sine budskaber, samtidig med, at han har blik for at være lyttende, anerkendende og inddragende over for de personer han holder oplæg for. Alle i ledergruppen var efterfølgende enige om, det var en af de dygtigste facilitatorer vi nogensinde har haft. Jeg kan på det varmeste anbefale Christian.”

– Ann-Christina Matzen Andreasen, centerleder, Gentofte Kommune

Læs mere

“Christian Nyvang Qvick holdte oplæg for Amager og Hvidovre Hospitals MED-udvalg, som havde en temadag om fastholdelse af medarbejdere i forandringstid. Christian gik til opgaven med entusiasme ved at afdække og undersøge vores behov inden oplægget. Christian fremførte ny forskning og viden om motivation og fastholdelse samtidig med, at han præsenterede konkrete og praktiske eksempler fra offentlige institutioner, som vi havde efterspurgt. Jeg kan på det varmeste anbefale Christian som oplægsholder og facilitator, fordi han er en god formidler og fordi han er dedikeret til at løse opgaven efter vores ønsker.”

– Lise Duckert Hansen, ledelseskonsulent, Amager og Hvidovre Hospital.

Læs mere

“SOSU Østjyllands bestyrelse havde i januar 2019 fornøjelsen af et oplæg fra Christian Nyvang Qvick om bestyrelsers roller og betydningen af visionsledelse i organisationer. Christians oplæg var fagligt på højt niveau, og Christian er en dygtig formidler, som formåede både at inddrage bestyrelsesmedlemmernes egne erfaringer og at bringe ny inspiration ind i de efterfølgende drøftelser. Oplægget var befordrende for en åbenhjertig debat i en forholdsvis ny bestyrelse, og efterfølgende er der refereret tilbage til den viden om bestyrelsesansvar og –opgaver, som Christian havde fremlagt. Oplægget om visionsledelse var ligeledes inspirationskilde til det arbejde, som bestyrelsen besluttede at igangsætte omkring formulering af en ny vision for SOSU Østjylland.”

– Anette Schmidt Laursen, direktør, SOSU Østjylland

Læs mere

“Christian Nyvang Qvick har holdt et oplæg for en større ledergruppe på Rigshospitalet i forbindelse med arbejdet frem mod etableringen af BørneRiget i 2025. Christian gav et meget inspirerende oplæg, hvor han fokuserede på, hvordan visionsledelse bliver omsat fra teori til praksis, og hvordan et højt ambitionsniveau kan fastholdes ledelsesmæssigt.

Vi fik som deltagere mange gode input til, hvilke udfordringer der kan være forbundet med at udøve visionsledelse i fagligt stærke miljøer og i en organisation, hvor ledelsesspændet ofte er stort. Christian var en meget engageret oplægsholder og fantastisk god til at tage imod deltagernes spørgsmål og koble dem sammen med indholdet i sit oplæg, så der kom en god dynamik, der skabte engagement i lokalet. Vi var enige om, at det var et oplæg med stor faglig dybde og samtidig formidlet med en lethed, der sikrede involvering af os alle.”

– Birgitte Enslev, udviklingskonsulent, Rigshospitalet.

Læs mere

“I forbindelse med planlægning og afvikling af ledertræf for alle Skanderborg Kommunes ledere i 2018 samarbejdede vi i Skanderborg Kommune med Christian. Han bistod med planlægning af programmet, og han afholdte to workshops om distribueret ledelse på dagen. Christian har stor indsigt i, hvad der rører sig forskningsmæssigt ift. ledelse og udvikling af organisationer samt stor viden om ledelse og udvikling i mange af landets kommuner.

Christian er en dygtig oplægsholder og formår at formidle viden på en let og tilgængelig måde. Endelig bidrog Christian med rigtig mange gode ideer og indsigter ift. tilrettelæggelse af programmet både ift. indholdet og processen for ledertræffet. Christian er en virkelig behagelig person, der er rigtig dejlig at arbejde sammen med.”

– Anne Line Bjerregaard, Chefkonsulent, Skanderborg Kommune

Læs mere

“I Esbjerg Kommune har vi haft Christian til at afvikle en temadag om distribueret ledelse for vores ledere. Christian lykkedes på fineste vis med at skabe en klar forståelse af, hvad distribueret ledelse er, hvad man som leder kan få ud af praktisere distribueret ledelse, hvordan man konkret kan gribe det an og hvilke faldgruber, man skal være opmærksom på.

Jeg hæftede mig særligt ved hans evne til veksle mellem teori og praktiske eksempler, der lå meget tæt på ledernes egen hverdag. Det gjorde det let for lederne at forstå budskabet, men gjorde også, at de blev inspirerede til at gå hjem og prøve kræfter med det i egen afdeling. Christian var også rigtig god til at få lederne til at bidrage undervejs med deres egne oplevelser og forståelser. Alt i alt en super god dag, som vi har fået meget god feedback på.”

– Sina Feldborg Mortensen, HR-udviklingskonsulent, Esbjerg Kommune

Læs mere

“I ledergruppen for hjemmeplejen i Syddjurs Kommune har vi haft fornøjelsen af at have Christian Nyvang Qvick til at forestå en workshop med fokus på forandringsledelse og visionsledelse. Hjemmeplejen er et meget dynamisk område, hvor variation i efterspørgsel, tilførsel af ressourcer og udviklingstiltag løbende gør sig gældende.

Christian formåede at koble teori og forskningsbaseret viden tæt til praksis, så det gav et perspektiv på, hvordan vi bedst kommer i mål, og derved bidrog han til vores baggrund for at håndtere udfordringer på kortere og længere sigt.”

– Niels Kristian Villumsen, Områdeleder i Hjemmeplejen Syddjurs, Syddjurs Kommune

Læs mere

“foråret 2018 stod jeg for en konference, som skulle fungere som opstart for en organisationsudviklingsproces. Christian Nyvang Qvick var oplægsholder og havde evnen til at formidle teoretisk viden om styringsparadigmer og forskellige ledelsesformer, så det blev konkret og relevant for tilhørerne. Årsagen var helt givet et systematisk og meget grundigt forarbejde med en tæt dialog om baggrunden for konferencen og om vores ønsker til output. Christian Nyvang Qvick leverede med andre ord et særdeles professionelt stykke arbejde, der blev dagens bedste oplæg.”

– Elisabeth Aggerbeck, stiftskontorchef, Ribe Stift

Læs mere

“Vi har haft stor nytte af Christian ved flere udviklingsprojekter inden for både ledelses- og organisationsudvikling. Senest i forbindelse med vores seminar for den samlede ledergruppe, hvor vi satte retning for vores syn på ledelse og lederskab. Christian var en stærk sparringspartner i hele forløbet. I forberedelsen sikrede han, at det organisatoriske DNA blev taget ind. Og i den efterfølgende afvikling af seminaret var Christian både som oplægsholder og facilitator et sikkert kort, der forstod at sætte fokus på de relevante udfordringer, og derved sikre vores fundament for læring.”

– Frits Kjeldsen, stabschef, Østjyllands Politi

Læs mere

“Jeg har i 2018 haft fornøjelsen af at samarbejde med Christian Nyvang Qvick i forbindelse med et chefseminar i Arbejdstilsynets chefgruppe, hvor Christian holdte et oplæg og faciliterede en efterfølgende drøftelse. Christian formåede at kombinere Ledelseskommissionens anbefalinger med relevante forskningsmæssige resultater i et oplæg, hvor der også var et blik for Arbejdstilsynets organisatoriske forhold. Christian udviste dybdegående og omfattende viden om sit felt, og var i stand til at bringe denne viden i spil i flere konkrete kontekster, ligesom hans pointer generelt nød solid empirisk grund. Vores erfaring med Christian som oplægsholder og facilitator var på denne baggrund meget tilfredsstillende, hvorfor Christian også gives mine anbefalinger til lignende opgaver.”

– Sine Louise Iversen, tilsynsdirektør, Arbejdstilsynet

Læs mere

“Christian Nyvang Qvick har på meget højt fagligt niveau leveret spændende og yderst relevante indlæg om fx visionsledelse, adfærdsdesign, psykologiske perspektiver på bevidst påvirkning af menneskers hjerner og beslutningsmønstre i organisationer og ledelseskontekster. På fortrolige netværksmøder for topledere har han via indlæg og facilitering af dialoger skabt et tillidsfuldt rum, hvor han har ydet kvalificeret hjælp, støtte og sparring i en ledelsesmæssig svær og udfordrende tid. Christian er engageret, nærværende og fagligt overbevisende og har en positivt smittende effekt på sine tilhørere. Han har en særlig evne til at åbne toplederne op og bringe deres erfaringer og perspektiver i spil og give konkret og dyb velfunderet faglig sparring uden tøven. Han er altid supergodt forberedt og har en professionel tilgang til opgaverne. Jeg kan give ham mine varmeste anbefalinger på såvel det menneskelige som professionelle niveau.”

– Carsten Wædeled, Chairman of The Board and Director of Networks Executive Management at EGN Netværk Danmark A/S

Læs mere

“I områdechefgruppen i Forbruger og Erhverv i Nævnenes Hus havde vi glæden af et samarbejde med Christian om motivation og forandringsledelse i foråret 2021. Vi havde tidligere overværet et oplæg fra Christian om visionsledelse, som havde inspireret os, hvorfor det var naturligt at indgå et samarbejde med ham om et ledelsesudviklingsforløb. Vi oplevede ved begge lejligheder, at Christian formåede at balancere stor teoretisk viden med praksisnære eksempler. Christian lytter og forstår til fulde den kontekst, som en samarbejdspartner er i, og det gør ham til en værdifuld underviser og sparringspartner. Kort og godt leverer Christian teoretiske værktøjer, der er brugbare i virkeligheden.”

– Thomas Faust Ryborg, Områdechef, Forbruger og Erhverv, Nævnenes Hus

Læs mere

“Vi “fandt” Christian Nyvang Qvick via et LEAD-webinar om uformel ledelse og fik lavet en aftale om en dag for vores ressourcepersoner, der løser opgaver med elementer af ledelse.
Dagen var planlagt i tæt samarbejde med skolen, så programmet tog hensyn til vores medarbejderes og organisations behov.
Christian overholdt alle deadlines, gav os god tid til respons, satte tid af til at tilpasse programmet og var meget lydhør overfor vores specifikke behov for dagen.
Selve dagen var præget af høj faglighed og input funderet i forskning og fakta, men samtidigt med en fornemmelse for in-the-moment-interventioner, der løftede dagen for vores medarbejdere.
Lærere kan være et svært publikum, men Christian er en blændende formidler med god kontakt til og fornemmelse for den gruppe, han arbejder med.
Ligeledes fik vi i ledelsen løbende input til vores refleksioner i løbet af dagen og gik hjem med kæmpe udbytte og vigtigst af alt: glade medarbejdere!
Vi kan varmt anbefale Christian og vil ikke tøve med at tage kontakt til ham igen.”

– Nina Ramer, viceskoleleder, Skovgårdsskolen, Gentofte Kommune

Læs mere

”Vi har haft fornøjelsen af at samarbejde med Christian i forbindelse med afholdelse af lederseminarer for alle ledere i Odder Kommune. Gennem oplæg og dialog med afsæt i Ny Syntese har Christian inspireret og udfordret os i vores arbejde med fornyelse af Odder Kommunes ledelsesgrundlag.

Christian er en fremragende formidler, der formår at koble teori og praksis på en levende og nærværende måde, der også bringer deltagerne i spil. Han forholder sig grundigt til den kontekst han træder ind i og evner at tilpasse opgaven hertil. Det gør det nemt, trygt og inspirerende at samarbejde med Christian.”

Ulla Kæmp Salling, HR Chefkonsulent, Odder Kommune

Unavngivet (300 x 200 px) (13)

Læs mere

“Christian har med godt humør og bred viden hjulpet vores ledergruppe indenfor Kultur, Teknik og Miljø et godt skridt videre i vores arbejde med at fremme tværgående og tværfagligt samarbejde. Gennem to dage blev vi både inspireret, udfordret og sat i sving med konkrete målsætninger og handlinger. Hele vejen igennem balancerede Christian meget relevant mellem teoretiske indspil, konstruktiv feedback og gode oplæg til vores egne interne snakke. Netop den meget konkrete tilgang har givet handling og betydet, at vi har forpligtet os overfor os selv og hinanden. Pludselig var et seminar ikke bare inspiration, men meget praksisnært. Vi ser frem til opfølgning – også med hjælp fra Christian.”

Bettina Hedeby Madsen, Direktør, Kultur, Teknik og Miljø, Hjørring Kommune

Horsens Kommune

Læs mere

“Ledergruppen i Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte i Horsens Kommune har haft fornøjelsen af at have Christian som oplægsholder og facilitator til to meget givende og spændende lederdage om visionsledelse og igangsættelse af en visionsproces som overskrift. Christian har formået både at inspirere og motivere til vores kommende arbejde med reformulering af en ny vision med et yderst brugbart afsæt i anvendelig teori og gode erfaringer indenfor området – ikke mindst i forhold til den ledelsesmæssige opgave i at sikre bred inddragelse i den kommende proces. Christians formidling skaber høj grad af engagement og yderligere nysgerrighed på den teori og de erfaringer han tager afsæt i og vi har i samarbejdet med Christian fået det bedste afsæt til vores videre arbejde med reformulering af en bærende og opgavedragende vision for vores område. Vi føler os rigtig godt klædt på.”

Lone Bahnsen Rodt, Chef for Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte, Horsens Kommune

Erhvervserfaring

Ledelseskonsulent i LEAD – enter next level (2020 – )

Organisationskonsulent ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse (2018 – 2020)

Studentermedhjælper ved Sociale Forhold & Beskæftigelse, Aarhus Kommune (2015 – 2016)

Praktikant ved Børn & Unge, Aarhus Kommune (2015 – 2016)

Studentermedhjælper ved VIA University College (2015)

Personlig instruktor ved Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning (2014 – 2016)

Udvalgte publikationer

“Visioner der sejrer – eller visioner der sejler?” 2022, Mandag Morgen

“Tid til hovedrengøring i ledelsesbegrebernes lingoland” 2022, Mandag Morgen

“Hvad betyder det at være motiveret af at “gøre en forskel”?”, 2021, Lederweb

“Sådan undgår du skandalesager, der vælter din organisation”, 2021, Mandag Morgen

“Reagerer dine medarbejdere også på forandring? Forstå de 5 sociale behov i SCARF-modellen”, 2021, LEAD

“Boganmeldelse: Visionsledelse – sådan skaber du en klar og meningsfuld retning for din organisation”, 2021, Pædagogen.dk

“Boganmeldelse: Fra målingsledelse til visionsledelse”, 2021, Folkeskolen.dk

“Visionsledelse skal ud i frontlinjen og omsættes til praksis”, 2021, Forkant

“Visioner skal skabe meningsfulde samtaler i praksis”, 2021, Ledetråden

“Kend til system 1, system 2 og bias – og undgå at træffe dårlige ledelsesmæssige beslutninger”, 2021, LEAD

“En klar vision gør dig til en bedre leder”, 2021, Lederstof

“Tre faldgruber for god forandringsledelse”, 2021, Mandag Morgen

“Ledere uden selvindsigt ser ikke behov for at udvikle sig”, 2021, Mandag Morgen

“Værktøj: Gør medarbejderne til medskabere af visionen”, 2021, Lederweb

“Sådan sikrer du, at forandringer også fører til forbedringer”, 2021, LEAD

“Sæt en klar retning for din skole”, 2021, plenum

“Forskning: Sådan fremmer du “jeg elsker mit arbejde” følelsen hos medarbejderne”, 2021, Lederweb

“Lad ikke optimisme spænde ben for god forandringsledelse”, 2021, Mandag Morgen

“Få jeres vejledere og teamkoordinatorer ud over rampen”, 2021, Ledelse i Morgen

“Derfor føles det rigtigt at ansætte den forkerte – og sådan undgår du, at det sker for dig”, 2021, Lederweb

“Forstå og håndter dine medarbejderes reaktion på forandring”, 2021, Lederweb

“Sådan formulerer og oversætter du din organisations vision”, 2021, Offentlig Ledelse

Boganmeldelse: ”Visionsledelse” er et brugbart og opmuntrende bidrag, 2021, ops-indsigt.dk

Boganmeldelse: Visionsledelse, 2021, Dansk Psykolog Forening (dp.dk)

“Hvad IKEA-møbler kan lære dig om forandringsledelse”, 2021, Mandag Morgen

“Derfor skal du både kommunikere visionen nedad, opad og udad”, 2021, Lederweb

“Derfor skal ledere formulerer visioner”, 2021, Djøf

“3 grunde til, at det er svært at dele ledelse ud”, 2021, Djøfbladet

“Slutbrugerne er nøglen til god visionsledelse”, 2021, Mandag Morgen

“Sådan formulerer du en appellerende vision”, 2021, Lederweb

“Er dagene talte for ledere, der ikke kan eller vil lede med afsæt i en vision?”, 2021, ops-Indsigt.dk

“Få opbakning til dine budskaber: Træn din kommunikationsteknik”, 2021, offentligledelse.dk

“Boganmeldelse: Tungt men solidt om visionsledelse”, 2020, Kommunen.dk

”Distribueret ledelse i den offentlige sektor”, 2020, Djøf Forlag 

”Sådan inddrager du medarbejderne i ledelsesopgaven”, 2020, Djøf

”Få styr på nøglemedarbejdernes uformelle ansvar”, 2020, Mandag Morgen   

”Visionsledelse”, 2020, Hans Reitzels Forlag   

”Lige præcis sådan nogle som jer har vi brug for i den kommende tid”, 2020, Jyllands-Posten

”Distribueret ledelse: En skjult ressource i offentlige organisationer?”, 2020, NB-nyt

”Ledelse i en krisetid: Sæt fokus på motivation, distance og omdømme”, 2020, NB-nyt

”Karisma, identitet og personlighed gør en forskel for din ledelse”, 2020, NB-nyt

”Ledelse er et samarbejde – både på tværs af organisatoriske grænser og sammen med medarbejderne”, 2020, NB-nyt

”Forskere: Inddragelse af medarbejdere i ledelsesopgaver har mange faldgruber”, 2019, NB-nyt

”Ny undersøgelse: Medarbejdere vil have ledere med få medarbejdere i reference”, 2019, NB-nyt

”Offentlige lederes lederidentitet: Bærer du lederkasketten med rank ryg?”, 2019, NB-nyt

”Lederes brug af data fra resultatmålinger, som medarbejdere ser som dårlige”, 2019, Leading Capacity

”Har du et passende ledelsesspænd?”, 2019, Væksthus for Ledelse

”6 faldgruber i verbal anerkendelse”, 2019, Offentlig Ledelse

”Visionsledelse: Hvilke faldgruber skal du være opmærksom på?”, 2019, Væksthus for Ledelse

”At sætte det rigtige hold: Fordele og ulemper ved at have teams, hvor medarbejderne har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde”, 2019, HR-chefen

”3 måder at lede på, som motiverer dine medarbejdere”, 2018, Offentlig Ledelse

Video

Nyeste bøger

visionsledelse_bog_chr

Læs mere om bogen

Vil du vide, hvordan du kan udvikle en vision for din organisation, som dine medarbejdere ikke opfatter som en højtravende og meningsløs varmluftsballon, men derimod som en ledestjerne, der sætter en klar og tydelig retning for din organisation? Ønsker du at blive klogere på, hvordan du kan komme ud over rampen med visionen for din organisation, så den bliver et centralt omdrejningspunkt for dine medarbejderes daglige opgaveløsning? Og vil du blive knivskarp på, hvad du kan gøre for at sikre, at dine medarbejdere accepterer visionen og er villige til at samarbejde med dig om at realisere den?

Bogen står på et solidt fundament af forskning og praksisnære eksempler fra den offentlige sektor, og derfor henvender den sig især til offentlige ledere på alle niveauer, der ønsker at praktisere visionsledelse. Bogen henvender sig dog også til undervisere og studerende på diplom- og masteruddannelser. Endelig er bogen også relevant for private og frivillige ledere og for personer, der bidrager til at udvikle og rådgive om god ledelse, som fx interne og eksterne HR-, ledelses- og organisationskonsulenter.

Læs mere om bogen her

Bogens forside

Læs mere om bogen

Bogen viser, hvordan distribueret ledelse kan bidrage til værdiskabelsen i offentlige organisationer til gavn for borgere og samfund. Den fremhæver en række opmærksomhedspunkter, som ledere og medarbejdere kan have blik for, når de vil arbejde med denne ledelsesform.

Bogen står på et solidt fundament af forskning, egen erfaring og masser af konkrete eksempler fra danske offentlige organisationer, og den klæder ledere og medarbejdere på til at lykkes med en afstemt deling af ledelsesopgaver. Bogen henvender sig især til offentlige ledere på alle niveauer, der ønsker at arbejde med distribueret ledelse i deres egne organisationer. Det gør den også relevant for alle andre, der bidrager til løsningen af ledelsesopgaver som f.eks. projektledere, teamkoordinatorer, kvalitetsansvarlige og faglige vejledere. Endelig henvender bogen sig til undervisere, konsulenter, studerende og andre med interesse i distribueret ledelse.

Læs mere om bogen her