Strategisk ledelse

Strategisk ledelse Lad LEAD hjælpe med, at lede de strategiske fokuspunkter, indsatser og handlinger i din organisation. I 1871 pointerede Helmuth Von Moltke, generalfeltmarskal i den preussiske hær, at ”strategi er et system af formålstjenlige midler”. Det kan lyde en anelse højtravende – men han har faktisk fat i noget. En strategi er nemlig udtryk […]

Samarbejde På tværs af generationer

Foredrag om den nye generation Lad LEAD hjælpe med at forstå og imødekomme samarbejdet med den nye generation (generation z). Hvorfor et foredrag om den nye generation? Mange organisationer oplever udfordringer, når kolleger på tværs af aldersgrupper skal samarbejde. Der kan være uenigheder omkring, hvordan kerneopgaverne løses bedst – eksempelvis hvordan man kan bruge digitale […]

Ledelse i kriser og skandaler

Ledelse i kriser og skandaler Lad LEAD hjælpe med, at forebygge stress på arbejdspladsen. Ledere bliver i stigende grad stillet overfor at skulle håndtere pludseligt opståede kriser og negative hændelser, der forstyrrer den daglige drift og udvikling i organisationen. De pludseligt opståede kriser og negative hændelser forstyrrer den daglige drift og udvikling i organisationen. Disse […]

Forebyggelse af stress

Forbyggelse af stress Lad LEAD hjælpe med, at forebygge stress på arbejdspladsen. Mængden af forandringer og graden af den kompleksitet, man som medarbejder på det danske arbejdsmarked skal forholde sig til, er stadig stigende. Andelen af voksne danskere med et højt stressniveau er steget fra 21 pct. i 2010 til 25 pt. viser undersøgelser fra de […]

Organisatorisk resiliens og strategisk agilitet

Organisatorisk resiliens og strategisk agilitet Lad LEAD hjælpe med, at skabe velfærd i en tid med færre ressourcer, stigende krav og øget kompleksitet. Fordraget tager udgangspunkt i et internationalt forskningsprojekt der er kendt under overskriften Den Nye Syntese. Hvordan skaber man fortsat velfærd i en tid hvor kompleksiteten er stigende, ressourcerne er faldende og borgerne har nye […]