Organisatorisk resiliens og strategisk agilitet

Lad LEAD hjælpe med, at skabe velfærd i en tid med færre ressourcer, stigende krav og øget kompleksitet.

Fordraget tager udgangspunkt i et internationalt forskningsprojekt der er kendt under overskriften Den Nye Syntese.

Hvordan skaber man fortsat velfærd i en tid hvor kompleksiteten er stigende, ressourcerne er faldende og borgerne har nye eller forandrede forventninger til os? 
Kristian Dahl, stifter af LEAD – Enter next level, er medforfatter til en bog om dette emne og giver en inspirerende introduktion til Den Nye Syntese.

Den Nye Syntese 

Vi kan tilbyde afholdelse af 1 times foredrag eller en 3-timers workshop, der giver nye perspektiver på:
  • Performance: Bedre samfundsmæssige resultater for lavere samfundsmæssige omkostninger.
  • Compliance: Fastholdelse og mestring af myndighedsrollen, legitimitet og de klassiske embedsmandsdyder.
  • Emergens: Innovation af velfærd sammen med andre gennem samproduktion og samskabelse.
  • Resiliens: Opbygning af modstandskraft og robusthed.

Hvem er målgruppen for dette foredrag?

  • HR-ansvarlige – både ledere og konsulenter med ansvar for medarbejder-og organisationsudvikling.
  • Ledere på alle niveauer med ansvar for personale og det daglige ansvar for udvikling af de ansatte i organisationen.

Hvilken værdi skaber fordraget for din organisation?

Konkrete redskaber til hvordan man fremadrettet kan skabe velfærd i en tid med færre ressourcer, stigende krav og øget kompleksitet.

Konkrete perspektiver på hvordan man fremadrettet kan skabe velfærd i en tid med færre ressourcer, stigende krav og øget kompleksitet.

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Faglig direktør, Stifter

Forretningsdirektør, Stifter

Chefkonsulent

“A new synthesis of public administration”

Bliv introduceret til et nyt forskningsbaseret bud på, hvorledes man strategisk kan arbejde med at positionere og lede offentlige organisationers skabelse af velfærd.

I 2006 indledte Jocelyne Bourgon(2) et nu næsten 10-årigt forskningsprojekt, der har involveret over 200 topledere, politikere og forskere fra bl.a. Australien, Canada, Holland, England, Brasilien, Singapore og New Zealand. Forskningsspørgsmålet var stort, men enkelt:

  • Hvordan leder vi den offentlige sektor, således vi fortsat kan levere samme eller bedre velfærd i en tid med færre ressourcer, stigende krav og øget kompleksitet?

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter

Mobil: +45 26 14 51 57
E-mail: ce@lead.eu