Forbyggelse af stress

Lad LEAD hjælpe med, at forebygge stress på arbejdspladsen.

Mængden af forandringer og graden af den kompleksitet, man som medarbejder på det danske arbejdsmarked skal forholde sig til, er stadig stigende.

Andelen af voksne danskere med et højt stressniveau er steget fra 21 pct. i 2010 til 25 pt. viser undersøgelser fra de sidste 10 år. 

Selvom vi i årevis har haft fokus på håndtering og forebyggelse af stress, er det forsat en problemstilling, vi som samfund og arbejdspladser forsøger at løse. Særligt som leder med personaleansvar opleves de mange dilemmaer, der følger med en stressramt medarbejder –dels ift. at hjælpe og støtte den pågældende medarbejder, og samtidig sikre at produktivitet og effektivitet ikke falder i afdelingen, eller at øvrige medarbejdere påvirkes af for meget arbejdspres, hvis en sygemelding bliver nødvendig.

Hvordan håndterer man den krævende og komplekse ledelsesopgave?

Mange ledere føler sig ikke klædt på til opgaven, eller frygter, at de begår ”fejl” i processen og måske risikerer at gøre mere skade end gavn. Derfor er det fortsat vigtigt at man som leder og organisation opsøger viden og inspiration til opgaven.
Vi kan tilbyde afholdelse af 1 times foredrag, en 3-timers workshop, eller halv-eller heldags workshops og længere intervenerende forløb. 

Hvem er målgruppen for dette foredrag?

  • HR-ansvarlige – både ledere og konsulenter med ansvar for medarbejder-og organisationsudvikling.
  • Ledere på alle niveauer med ansvar for personale og det daglige ansvar for udvikling af de ansatte i organisationen.

Hvilken værdi skaber fordraget for din organisation?

Viden, modeller og hands-on-værktøjer, der konkret kan hjælpe dig ift. din egen ledelsesopgave til at arbejde strategisk medat forebygge, spotte og håndtere stress hos dine medarbejdere

Der lægges vægt på ledelsesmæssige do’s and dont’s og anbefalinger til best practice, som ledere og organisationer skal være opmærksomme på.

Gennem et grundlag af viden kombineret med øvelser og refleksioner får du som leder mulighed for at arbejde med din egen ledelsespraksis ifm. identificering, håndtering og forebyggelse af stress.

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Partner

Ledelseskonsulent

Chefkonsulent

Hvad er din opgave som leder når man snakker om forebyggelse og håndtering af stress?

Se dette webinar, hvor du præsenteres for forsknings- og erfaringsbaseret viden om hvordan de forebygger, spotter og håndterer stress hos deres medarbejdere og i deres organisationer:

  • Vi lægger vægten på ledelsesmæssige do’s and dont’s og kommer med anbefalinger til best practice, ledere og organisationer skal være opmærksommme på.
  • Deltagerne bliver præsenteret for modeller og hands-on-værktøjer, der konkret kan hjælpe dem ift. deres egen ledelsesopgave ift. at forebygge, spotte og håndtere stress hos deres medarbejdere.
  • Deltagerne præsenteres for tilgange til at arbejde strategisk med at forebygge, spotte og håndtere stress.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter

Mobil: +45 26 14 51 57
E-mail: ce@lead.eu

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.