Psykologisk debriefing

Hvad er psykologisk debriefing?

Psykologisk debriefing i en organisationskontekst er en proces, hvor medarbejdere eller ledere samles efter en belastende begivenhed for at dele deres oplevelser, tanker og følelser i en struktureret og støttende gruppesession. Formålet med psykologisk debriefing er at skabe en platform for at bearbejde og håndtere de følelsesmæssige konsekvenser af den pågældende begivenhed.

Denne tilgang giver mulighed for åbne samtaler, hvor deltagerne kan udtrykke deres reaktioner og oplevelser og få støtte fra deres kolleger eller ledere. Dette kan hjælpe med at lette stress, angst og traumer, som kan opstå som følge af belastende begivenheder på arbejdspladsen.

Psykologisk debriefing kan også bidrage til at styrke de interne relationer i organisationen ved at fremme åbenhed, empati og forståelse mellem medlemmerne. Dette kan igen bidrage til en sundere arbejdsmiljø og forbedret trivsel.

I et ledelsesperspektiv giver psykologisk debriefing ledelsen en mulighed for at vurdere, hvordan organisationen håndterede begivenheden, og hvordan man kan forbedre fremtidige kriseresponser. Det kan være en del af organisationens overordnede strategi for at styrke modstandsdygtighed og evnen til at håndtere uventede udfordringer.

Derfor kan man drage nytte af psykologisk debriefing

Behovet for psykologisk debriefing kan opstå på forskellige måder. Det kan være der akut, når en krise buldrer og brager, og medarbejderne mistrives og udsættes for alverdens ubehageligheder – fysisk eller mentalt. Eller det kan blive tydeligt, når krisen falder lidt til ro, at det er svært at vende tilbage til en normaltilstand. 

I begge situationer kan en psykologisk debriefing bidrage ved, at I bearbejder hændelsen ved tale igennem: 

  • Hvad skete der? 
  • Hvad tænkte I undervejs? 
  • Hvad følte I undervejs? 

Fordelene ved denne samtale er mange. Den styrker samhørigheden og fællesskabet. Alle får mulighed for at sætte ord på, hvad der har været svært. I inddæmmer negative konsekvenser og bearbejder svære oplevelser. Alt sammen bidrager til at flytte fokus tilbage på kerneopgaven. 

LEADs tilgang til psykologisk debriefing

Når vi hjælper jer med psykologisk debriefing, så foregår det som gruppesamtaler. Her mødes medarbejdere og ledere et roligt sted for at tale om deres oplevelser. Gruppesamtalen kan følges op af individuelle samtaler med de medlemmer af organisationen, der har været særligt udsatte, eller som har haft særligt svære oplevelser. Det kan for eksempel være medarbejdere og ledere, der bliver spyttet på, modtager trusler eller forfølges af pressen.  

Vi indleder den psykologiske debriefing med at tale om formålet og spillereglerne. Herefter taler deltagerne om deres oplevelser, tanker og følelser. Vi runder af med at diskutere, hvilke menneskelige reaktioner I kan forvente i den slags situation, som I går igennem, og hvordan næste skridt skal se ud.  

Noget af det vigtigste i debriefingen er, at vi sammen rammesætter tydeligt, hvilken tone og stemning vi ønsker at have i samtalen. For eksempel at alle oplevelser er legitime, selvom de ikke er ens, og at alle lytter, når en kollega fortæller om sin oplevelser – og ikke afbryder, fordi man er uenig i udlægningen. Desuden skal det være i orden ikke at fortælle om sin oplevelse, hvis man foretrækker at lade være.  

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om psykologisk debriefing samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om om psykologisk debriefing for alle niveauer i din organisation.

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres strategi, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til vores ekspert

Johanne Grant

Chefkonsulent

Ph.D., cand.psych.aut., specialist i klinisk psykologi

E-mail: jg@lead.eu

Tlf: 23 25 62 51

Læs mere her

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu