Debriefing og krisepsykologisk coaching

Undervejs og efter en organisatorisk krise opstår mange svære og potentielt ubehagelige situationer for medarbejdere og ledere. Ofte er det nødvendigt med uvildig ekstern hjælp til at håndtere de situationer. I LEAD tilbyder vi både krisepsykologisk coaching og psykologisk debriefing.

Debriefing og krisepsykologisk coaching

Undervejs og efter en organisatorisk krise opstår mange svære og potentielt ubehagelige situationer for medarbejdere og ledere. Ofte er det nødvendigt med uvildig ekstern hjælp til at håndtere de situationer. I LEAD tilbyder vi både krisepsykologisk coaching og psykologisk debriefing.


Krisepsykologisk coaching er en specialiseret form for støtte, der skal hjælpe ledere med at navigere gennem kriser og andre vanskelige perioder i organisationer. Denne coachingmetode fokuserer på at give ledere de nødvendige mentale samt følelses- og adfærdsmæssige redskaber til at håndtere presset i kritiske øjeblikke.


Kriser kan variere fra akutte nødsituationer til længerevarende tilstande, og krisepsykologisk coaching hjælper ledere med at forstå og regulere deres egne reaktioner og beslutningsprocesser i disse situationer. Det indebærer ofte at udvikle stresshåndteringsstrategier, opbygge følelsesmæssig intelligens og forbedre evnen til at tage beslutninger under pres. Krisepsykologisk coaching er særligt relevant, mens krisen står på.

Når krisen er overstået og skal bearbejdes, kan psykologisk debriefing være fornuftig at inddrage. Psykologisk debriefing er en proces, hvor medarbejdere eller ledere samles efter en belastende begivenhed for at dele deres oplevelser, tanker og følelser i en struktureret og støttende gruppesession. Formålet med psykologisk debriefing er at skabe en platform for at bearbejde og håndtere de følelsesmæssige konsekvenser af den pågældende begivenhed.

Psykologisk debriefing giver mulighed for åbne samtaler, hvor deltagerne kan udtrykke deres reaktioner og oplevelser og få støtte fra kollegaer eller leder. Det kan hjælpe med at lette stress, angst og traumer, som kan opstå som følge af en organisatorisk krise. Debriefingen gør det samtidig nemmere for ledelsen at vurdere, hvordan organisationen håndterede krisen, og hvordan de kan forbedre fremtidige kriseresponser.

Medarbejdere i LEAD
Havoverflade

Fordele ved krisepsykologisk coaching og debriefing

På arbejdsmarkedet er coaching et kendt udviklingsværktøj for medarbejdere og ledere. I krisesituationer er det imidlertid en helt særlig form for coaching, der er nødvendig.

Når organisationen oplever en krise, der kommer inde fra organisationen selv, så er det for det meste lederen, der får behov for assistance og sparring. Lederen kan være hovedperson i krisen, men oftere er lederen ansvarlig for at håndtere den. Hvad enten der er sket snyd, sexisme eller svindel, vender blikket fra medarbejdere og medier sig naturligt mod ledelsen. Det samme er tilfældet, hvis arbejdsmiljøet er dårligt, ledelsesstilen grænseoverskridende eller kulturen uhensigtsmæssig og ubehagelig.

Sådan et pres aktiverer lederens system, der går i krisetilstand. Lederen risikerer at handle hurtigt og unuanceret – og på en måde, der gør situationen værre snarere end bedre. I den type situationer opstår et akut behov for hjælp.

Behovet for psykologisk debriefing kan opstå på forskellige måder. Det kan være der akut, når en krise buldrer og brager, og medarbejderne mistrives og udsættes for alverdens ubehageligheder – fysisk eller mentalt. Eller det kan blive tydeligt, når krisen falder lidt til ro, at det er svært at vende tilbage til en normaltilstand.

I begge situationer kan en psykologisk debriefing bidrage ved, at I bearbejder hændelsen. Fordelene ved denne samtale er mange. Den styrker samhørigheden og fællesskabet. Alle får mulighed for at sætte ord på, hvad der har været svært. I inddæmmer negative konsekvenser og bearbejder svære oplevelser. Alt sammen er med til at flytte fokus tilbage på kerneopgaven

LEADs tilgang til krisepsykologisk coaching og debriefing

Hvad enten det gælder krisepsykologisk coaching eller debriefing, kombinerer vi forskning i krisehåndtering med vores erfaring inden for krisepsykologi, når vi hjælper dig. Vi tilbyder fortrolig støtte hele vejen gennem krisen. I det fortrolige rådgivningsrum arbejder vi sammen med ledere på tre områder, når det gælder krisepsykologisk coaching:

  1. Selvomsorg: I pressede situationer er det vigtigt at regulere sit eget system for at undgå skade og for at kunne træffe velovervejede beslutninger.
  2. Prioritering: Vi hjælper med at identificere de mest presserende behov og trusler i den aktuelle situation, så du kan fokusere på det væsentlige.
  3. Handling: Når selvomsorg og prioritering er på plads, guider vi dig til at træffe de rette beslutninger og handle effektivt i de kommende dage og uger.


Disse skridt kan virke enkle, men det kan være svært at sætte tid af til selvrefleksion, når journalister presser på, medarbejderne forventer handling, ledergruppen oplever splittelse, og der opstår tvivl om, hvem man kan stole på.

Den psykologisk debriefing foregår som gruppesamtaler. Her mødes medarbejdere og ledere et roligt sted for at tale om deres oplevelser. Gruppesamtalerne kan følges op af individuelle samtaler med de medlemmer af organisationen, der har været særligt udsatte, eller som har haft særligt svære oplevelser. Det kan for eksempel være medarbejdere og ledere, der bliver spyttet på, modtager trusler eller forfølges af pressen.

Medarbejdere i LEAD - Helene og Helene

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om krisepsykologisk coaching eller debriefing. Vi tilbyder desuden uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om krisepsykologisk coaching og debriefing for alle niveauer i din organisation.

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres strategi, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Mød konsulentteamet

Ledelseskonsulent

Ledelseskonsulent

Chefkonsulent

Chefkonsulent

Chefkonsulent

Partner

Chefkonsulent

Chefkonsulent

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu