FUPA
På dette 3-dages forløb bliver I som ledere og tillidsrepræsentanter sammen klædt på med den nyeste viden og de vigtigste redskaber til at styrke trivsel og performance i jeres organisation. Uddannelsen er tæt koblet til jeres hverdag og de konkrete udfordringer, I ønsker at rykke på. I lærer at arbejde strategisk og forebyggende med psykisk arbejdsmiljø, ligesom I får trænet hands-on værktøjer til at håndtere svære situationer. Endelig bliver I skarpe på jeres forskellige roller og ansvar i ledelsen af jeres psykiske arbejdsmiljø.

Er du interesseret i uddannelsen?

Et trygt arbejdsmiljø er fundament for engagement og motivation – og dermed i sidste ende vigtigt for vores arbejdsindsats og resultater. Når vi føler os engagerede og motiverede i vores opgaveløsning, og samtidig er trygge i vores relationer til kolleger samt ledere, har det en positiv betydning for både vores mentale trivsel, produktivitet og naturligvis også sygefravær samt medarbejderomsætning.
Forsikringsbranchen er altid i bevægelse; forandringer, højt arbejdspres og høje performancekrav er en del af vores hverdag – på godt og ondt. For selvom vi trives og får energi gennem vores arbejde, så oplever mange af os desværre også bagsiden i form af bl.a. stress og manglende balance mellem arbejde og privatliv.
At styrke det psykiske arbejdsmiljø og den mentale trivsel er en opgave for både ledere og tillidsrepræsentanter. For at løfte denne opgave, skal I styrke synergien i jeres samarbejde, hvilket skaber fundament for engagement og motivation på arbejdspladsen – og dermed øget performance.

FUPA Live Webinar

Næste FUPA Live Webinar afholdes torsdag d. 24. oktober 2024 kl. 09.00 – 10.00

Baggrund for uddannelsen

F&P Arbejdsgiver og Forsikringsforbundet ønsker at styrke arbejdsmiljøet i forsikring- og pensionsbranchen. Organisationerne har aftalt selv at føre tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø, hvilket giver lederne og tillidsrepræsentanterne en nøglerolle. Derfor har parterne aftalt at udvikle og udbyde en fælles uddannelse i psykisk arbejdsmiljø i samarbejde med konsulenthuset LEAD – enter next level. Aftalen blev indgået som led i OK20 og fornyet ved OK23.

På uddannelsen får I:

 • Undervisning af Danmarks førende eksperter
 • Viden om branchespecifikke udfordringer indenfor det psykiske arbejdsmiljø
 • Den nyeste forskningsbaserede viden inden for psykisk arbejdsmiljø og mental trivsel
 • Konkrete værktøjer til at skabe tydelighed mellem lederens og tillidsrepræsentantens roller og ansvar, i arbejdet med ledelse af det psykisk arbejdsmiljø
 • Metoder til at udvikle og fastholde et godt psykisk arbejdsmiljø præget af læring og tryghed
 • Redskaber til at håndtere og forebygge stress samt sikre en fleksibel og bæredygtig balance i arbejdslivet
 • Greb til at arbejde med bl.a. krænkende handlinger og konflikter
 • Et netværk med andre ledere og tillidsrepræsentanter i branchen med fokus på gensidig inspiration og sparring på dilemmaer, udfordringer og best-practice i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø
Grundlæggende proceskonsulentuddannelse

Hvem deltager?

 • Ledere på alle niveauer
 • Tillidsrepræsentanter


Vi anbefaler, at tillidsrepræsentanter og ledere fra samme virksomhed deltager sammen. Makkerpar foretrækkes og vil blive prioriteret.

Uddannelsens opbygning

1

Virtuel Kickoff

2 timer
 • Stift bekendtskab med kursets underviser og de øvrige deltagere
 • Overblik over kursets indhold og opbygning
 • Fælles forventningsafstemning om rollen som hhv. leder og tillidsrepræsentant samt samarbejdet herimellem gennem kurset

3

Virtuel FUPA live webinar:

1 time
 • Gennemgående underviser og en ekspertoplægsholder sætter fokus på et specifikt, aktuelt tema og udfordring i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø
 • I får inspiration til at løfte barren for, hvordan I arbejder med at styrke det psykiske arbejdsmiljø bredt i jeres branche og organisation
Læs mere

5

Netværksmøde

2 timer
 • Med udgangspunkt i jeres egne udfordringer og konkrete behov, får I mulighed for at forankre læringsmål og temaer adresseret under uddannelsen
 • Her arbejdes med jeres udviklingsplan og med planlægningen af, hvordan I vil arbejde med den viden og de kompetencer, som I har lært gennem modulerne, i praksis
 • I får feedback og sparring fra hinanden og den gennemgående underviser ift. de udfordringer, I hver især har
Læs mere

2

Modul 1

1 dag

På modulet får I konkret:

 • Redskaber til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og høj mental trivsel i jeres team eller afdeling.
 • Kvalificering af de opgaver I ønsker at arbejde mod på modul 2
 • Tydelig forventningsafstemning i jeres samarbejde

4

Modul 2

1 dag

På modulet får I konkret:

 • Viden om, hvordan man skaber tillidsfulde relationer igennem gruppekultur, psykologisk sikkerhed og læringskultur
 • Redskaber til kortlægning af kulturelle aspekter i det psykiske arbejdsmiljø
 • Kvalificering af jeres opgaver frem mod modul 3

6

Modul 3

1 dag

På modulet får I konkret:

 • Indsigt i smitte- og forstærkereffekt samt dilemmaer i rollen som leder og tillidsrepræsentant
 • Redskaber til at forebygge og håndtere overbelastning og stress hos den enkelte medarbejder og i teamet
 • Opfølgning på og planlægning af jeres handlinger fremadrettet

Hvornår kan du deltage?

Denne uddannelse er forbeholdt medlemmer af Forsikringsforbundet og F&P Arbejdsgiver.

Hold 1:1
København
Opstart: Følger
2024

Ikke åben for tilmelding

Se alle datoer her

Hold 12:
København
Opstart: November
2024

Åben for tilmelding

Se alle datoer her

Hold 13:
København
Opstart: Følger
2025

Ikke åben for tilmelding

Se alle datoer her

Tilmeld dig uddannelsen her

Sted

Uddannelsens moduler afholdes i Codanhus ved Forsikringsforbundet

Adresse: Gl. Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C

Kontakt

Ved spørgsmål kan du kontakte ledelseskonsulent Anne Kirstine Bach Kristensen (akk@lead.eu).

Pris

Det koster jer kun den tid, I lægger i deltagelse på uddannelsen og omkostninger til transport.

Mød vores undervisere

Malene Friis Andersen er underviser på modul 1. Hun er autoriseret psykolog, ph.d. og har i over 15 år arbejdet med stress, trivsel, ledelse, social kapital samt sygefravær. Malene deler sin tid mellem forskning og arbejde som selvstændig erhvervspsykolog i offentlige samt private virksomheder. Hun er forfatter til flere bøger til ledere og arbejdsmiljøprofessionelle eks. ”Stop Stress” samt til en række videnskabelige artikler i anerkendte internationale tidsskrifter.

Mobil: +45 39 16 53 27
E-mail: kontakt@malenefriisandersen.dk

Jeanett Bonnichsen er underviser på modul 3. Hun er medstifter, direktør og ejer af Center for Stress og Trivsel, der er forgangsvirksomhed for arbejdet med psykiske arbejdsmiljø samt behandling af stress. Jeanett er uddannet cand.pæd.psych. og er autoriseret ved psykolognævnet. Med 24 års er faring bag sig, er Jeanett en eftertragtet foredragsholder og rådgiver inden for psykisk arbejdsmiljø herunder stressforståelse, stresshåndtering, stresscoaching og uddannelse af stress- samt trivselsvejledere. Derudover er Jeanett forfatter til bogen ”Fra stress til trivsel” (2008)”

Mobil: +45 26 22 00 65
E-mail: jeb@cfs.dk

Claus Elmholdt er underviser på modul 2. Han er autoriseret psykolog og ph.d. Claus har gennem 20 år arbejdet med forskning og udvikling inden for ledelses- og organisationspsykologi, dels som universitetsansat forsker og dels som selvstændig erhvervspsykolog. På universitetet har Claus gennem snart 10 år undervist i emner som ledelse af følelser, ledelse af motivation, magt og etik i ledelse, ledergrupper og teams, resiliente organisationer, ledelse af trivsel og positive relationer samt ledelse af værdiskabende, tværgående samarbejde.

Mobil: +45 26 14 51 57
E-mail: ce@lead.eu

 

Katrine Bastian er gennemgående underviser på uddannelsen. Hun er autoriseret psykolog og har 12 års erfaring med at udvikle og gennemføre forandringer og heriblandt faciliteret forløb for organisationer, hvor Katrine har haft fokus på at styrke både arbejdsmiljø og samarbejde gennem udviklingen af organisationens læringskultur. Derudover har Katrine mere end 10 års erfaring som terapeut og coach for ledere og medarbejdere om arbejdsmiljørelaterede problemstillinger.

Mobil: +45 53 83 83 62
E-mail: kbm@lead.eu

 

Laust Søndertoft er gennemgående underviser på uddannelsen. Han er erhvervspsykolog og laver en erhvervs-ph.d. om, hvordan nye organiserings- og ledelsesformer i finanssektoren bl.a. kan være med til at fremme trivsel, ansvar og involvering. Han har 8 års erfaring som intern og ekstern konsulent på alle organisatoriske niveauer. I sit arbejde har Laust altid fokus på at styrke arbejdsmiljøet og den psykologiske tryghed som fundament for at fremme motivation, samarbejde og resultatskabelse.

Mobil: +45 27 64 38 06
E-mail: lsp@lead.eu

F&P Arbejdsgiver
Morten Holm Bundgaard
Mobil: + 45 41 19 19 18
E-mail: mhb@fogp.dk

Forsikringsforbundet
Marie Haslev
Mobil: +45 26 15 70 00
E- mail: mah@forsikringsforbundet.dk

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.