Ledelse af kerneopgaven i Hørsholm Kommune

Giver det overhovedet mening og effekt at arbejde med kerneopgaven? Sådan er der sikkert mange ledere og medarbejdere der spørger sig selv, når de bliver præsenteret for begrebet ”kerneopgaven”. Men stiller man spørgsmålet i Hørsholm Kommune, vil man få svaret at ”ja, det giver både mening og effekt”. Hørsholm Kommune opsamler løbende deres konkrete erfaringer […]

Alfa Laval i Aalborg: Øget samarbejde mellem lederne på tværs af organisationen

Fokus på at nedbryde organisatoriske siloer Kim Bjelke er til daglig Unit Manager hos Alfa Laval i Aalborg, der blandt andet udvikler og producerer kedelteknologi til industri og skibe i hele verden. I januar afsluttede han et lederforløb, der var skræddersyet af HR hos Alfa Laval i samarbejde med LEAD.  Formålet med uddannelsen var at […]

Sådan skabte Viborg Kommune nye resultater med agile arbejdsmetoder

Agile arbejdsmetoder til at løse komplekse velfærdsopgaver Når det drejer sig om at bruge agile arbejdsmetoder til at løse komplekse velfærdsopgaver, så er Viborg Kommune en frontløber. I samarbejde med LEAD har Viborg Kommune udviklet en ny agil arbejdsmetode kaldet ”SamLab” (forkortelse for sammenhængslaboratorium), der anvendes som en løftestang til at skabe nye resultater i […]

Sådan lykkedes Thisted Kommune med en ny erhvervsstrategi

– Der er ét ord: Service. Service over alt andet. Sådan siger Mogens Kruse Andersen, direktør for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i Thisted Kommune, til spørgsmålet om, hvordan kommunen er lykkes med at blive højdespringer i Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse. Katalysatoren for den flotte placering er Thisted Kommunes erhvervsstrategi. For blot få år tilbage var erhvervslivet […]

Kalundborg Kommune: Løser komplekse tværgående udfordringer i fælles sprint

“Jeg er både overrasket over, hvor langt vi er nået på så kort tid og hvor mange gode ideer og løsninger, der kan skabes, når vi mødes på tværs af fagligheder og områder om en konkret problemstilling” – Leder fra Kalundborg Fokuserede sprint som effektiv metode Det er sjældent, at der er tid til at udnytte […]

Roskilde Kommune: lykkedes med at sikre en markant stigning i kvaliteten af det pædagogiske arbejde

Lykkedes at skabe forandring Specialkonsulent og tidligere deltager på vores uddannelse i forandringsledelse og proceskonsultation, Annette Breinholt fra Roskilde Kommune, er projektleder på ”Udvikling af virkningsfulde dagtilbud i udsatte boligområder”: – Vi er lykkes med at få skabt en forandring, så det pædagogiske læringsmiljø nu lever op til kravene for et kvalitetsdagtilbud. Det betyder, at forudsætningerne […]

Leadership Pipeline i Aleris

Aleris har forstået vigtigheden af implementeringen af organisationens nye fælles ledelsesgrundlag Aleris er blevet en af Danmarks største private sundhedsvirksomheder, men for at kunne fortsætte vækstrejsen har de besluttet sig for at stille skarpt på et nyt ledelsesgrundlag. Et nyt ledelsesgrundlag har været nødvendigt for virksomheden, da en kompleks virksomhed med flere medarbejdere og flere […]

Ledelses- og organisationsudvikling i Aarhus Vand

Grundlæggende proceskonsulentuddannelse

Strategiske fokusområder for Aarhus Vand​   Forretningsgørelse Udnytte kommercielle muligheder til etablering af selvstændigt forretningsben. Innovation Acceptere udvikling af viden og teknologier til fremtidens løsninger. Globalisering Sprede nationale løsninger ud i verden – og bringe ny viden med hjem. Aarhus Vand Strategi 2025 Aarhus Vands forretningsstrategi frem mod 2025 bygger oven på deres strategi 2020, […]

Lederudviklingsforløb i Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune opnåede Viden Stabilitet og struktur Handling Visionplakat: “Fælles retning” Lederudviklingsforløbet skabte et fælles sprog omkring ledelse og styring, som tog sit afsæt i visionsplakaten ”Fælles retning” samt ledelses- og styringsgrundlaget i Kalundborg Kommune. Samtidig skabte forløbet rammerne for, at viden og erfaringer deles på tværs i organisationens og på tværs af ledelsesniveauer. Sammenhængskraften […]

DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS 2024

Vi afholder konference om den attraktive arbejdsplads den 21. maj i Århus og den 24. maj i København.

Bliv klogere på:

  • Helhedsmodellen
  • Den nytænkende arbejdsplads
  • Indsatsområder
  • Best practice-eksempler